INTERNET ÉRTELMEZŐ KISSZÓTÁR

Az Új Magyar Évezred rendszeresen bővített melléklete, utolsó bejegyzés: 2001 aug. 24.


385 kB
Letöltésnél egy kis
türelmet kérünk!


Alábbi összeállítás nem a teljesség és nem is a nyelvtani tökéletesség igényével készült. Célja egyszerűen a mai szótárakból még hiányzó, Internettel kapcsolatos kifejezések felsorolása és rövid magyarázata. Kezdő felhaszná- lók, valamint a műszaki részletekben nem érdekeltek részére a vastag betűkkel szedett kifejezések a fontosabbak. A szótár alapjában angol-magyar, de magyar-angol keresés is lehetséges a böngészőknél használatos "keresd ezen az oldalon" paranccsal, mely néhány kattintás után célba vezet. Ugyanezen keresőkkel a szótárban szereplő rövidítések teljes szövege szerint is lehet keresni.
A magyar megfelelőknek egy része nem fordítás, hanem -ahol szükséges és lehetséges- pontosabb megjelölés mint az angol eredeti. Sok fogalomra több mint egy közérthető magyar kifejezés áll rendelkezésünkre, így Babits Mihállyal szólva: "több gondolatunk is lehet azokról..."

A.. B.. C.. D.. E.. F.. G.. H.. I.. J.. K.. L.. M.. N.. O.. P.. Q.. R.. S.. T.. U.. V.. W.. X.. Y.. Z

A táblázat megjelenését a NETSCAPE NAVIGATOR 4.7 böngészővel 640x480 képpontos kijelzőn ellenőriztük.
angol magyar értelmezés
A . .
@ ('at') címkapocs, 'kukac', 'majomfarok', 'csiga' Internet postafiók-címeknél a felhasználói név és a gazdagép neve között használatos írásjel =>e-mail
abc
(music encoding format)
'abc' formátum,
(kottanyelv)
szöveges kotta szerkesztésénél használt nyelv;
kis állományokat eredményező, egyszerűen kezel- hető, szövegszerű kódolás;
az ".abc" kottaformátumot a legtöbb zeneszerkesztő program ismeri, így abból különböző hang- állományok (pl. MIDI) levezethetők;
fordítóprogramok ugyanakkor nyomtatvány- formtumra is átfejthetik (pl. PostScript, PDF);
a legtöbb abc-program ingyenes;
=>MIDI; =>PostScript;
=>www.gre.ac.uk/~c.walshaw/abc/index.html;
access provider
(AP)
hozzáférés szolgáltató olyan kiszolgálógéppel rendelkező vállalat, mely az Internet keretében egyértelmű, u.n. DNS-számmal rendelkezik és analóg vagy digitális (telefon, TV-kabel, stb.) vonalakon keresztül (pl. telefonszámon) hívható és akár több ezer előfizetőnek is egyidejű Internet- hozzáférést biztosít;
a kiszolgáló- (szerver-) géppel rendelkező szolgáltató lehet a telekommunikációs infrastruktura egy részének tulajdonosa is, minden esetben azonban közvetve vagy közvetlenül hozzáférése van a nemzetközi gerinchálózatokhoz; utóbbiak többnyire megint más tulajdonosok vagy üzemel- tetők kezében vannak;
a jövőben -a telefon-társaságok mellett- kábel-TV társaságok és más hálózattulajdonosok is lesznek Internet szolgáltatók, de egy szolgáltató nem szüségszerűen hálózattulajdonos is egyben;
=>provider; =>content provider; =>ISP, =>OSP
account (Internet-) (Internet-) előfizetés, felhasználási jog, bérlet (Internet-) hozzáférési jog, igazolás;
a gyakorlatban ez előfizetést vagy használati jogot jelent egy Internet szolgáltatónál, meghatározott havi hozzáférési idővel és tárolótérrel a szolgáltató gazdagépén;
bejelentkezésnél az azonosítás általában felhaszálói névvel és jelszóval történik; =>ISP; =>OSP
ActiveX (control) 'ActiveX' (irányítás) Microsoft által kifejlesztett Windows alapú (objekt orientált) szoftvertechnológia, mely Web-oldalakon a tartalom különleges megjelenítését, mozgatását teszi lehetővé;
a Java nyelv applet-jeinek a vetélytársa, de a JAVA szabványosítást nyert, míg AztiveX-et eredetileg csak a Windows operációs rendszer támogatta (újabban Mac és UNIX vúltozata is készül); az ActiveX rendszer alapvető biztonsági problémával küzd; =>Windows; =>JAVA
ADSL
(Assymmetric Digital Subsriber Line)
'ADSL' -hálózat
(aszimmetrikus digitális előfizetői vonal)
hagyományos telefonhálózatok gyorsítására alkalmas u.n. "DSL" technológiák egyike;
az ADSL-nél a jel maximális sebessége az előfizetők irányába és visszirányba eltérő és az előfizető lakóhelyének az elosztóhoz viszonyított távolságá- tól is függ (pl. 1,5...6 Mbps-ig / 640 kbps-ig);
a technológia aránylag költséges, mert úgy a központi, mint az előfizetői oldalon műszaki beavatkozást igényel;
esetenkint lehetséges fenti kapacitásnak csak egy részét bérelni;
jelentős árcsökkenés a rendszerek, majd a modemek szabványosításától várható; egyik ilyen szabvány- javaslat az Universal ADSL, mely az elosztó és az ügyfél között 1,5Mbps/512 Kbps sebességet szabványosít, míg egy másik 2Mbps/640Kbps-t;
az ADSL-technológia bevezetése európaszerete folyamatban van; Svédország egész telefonháló- zatát ADSL-re állítja át; magyar nagyvárosokban t.k. a "TVNET" szolgáltató kínál ADSL hozzáférést;
ugyanakkor helyenkint az olcsóbb DSL-technológia a DSL-Lite bevezetése is várható;
=>DSL; =>DSL-Lite; =>ISDN; =>cable network
agent (intelligent-)
(intelligent agent)
nyomozóprogram, keresőrobot, 'ügynök' önműködően kereső és összehasonlító robotok az Internet rendkívül sikeres alkalmazásai;
az egyszerű szavakra kereső robotok mellett megjelentek a hírkereső, szoftvert, vírust, zenét, képeket kereső 'ügynökök' is, de vannak már árakat összehasonlító robotok is, mint pl. a Junglee;
=>search engine; =>e-merce; =>http://www.junglee.com/;
algorythm algoritmus, számtani képlet pontosan meghatározott szabályok, utasítások együttese egy bizonyos probléma megoldásához;
AltaVista
'AltaVista' (kereső) népszerű, ékezetes magyar szöveg szerinti keresésére beállítható kereső program;
97 novemberében már 100 milló indexelt Web-oldalon keresett és naponta 20 millió keresést végzett; magyar változata az Altavizsla;
=>search engine;=>http://altavista.digital.hu/
analogue (signal) analóg (jel) érzékszerveink (látás, hallás, stb.) analóg módon érzékelik a környezeti hatásokat; ezek megfelelő érzékelőkkel (szenzorokkal) analóg elektronikus jelekké alakíthatók majd megfelelő analóg elektronikai eszközökkel (rádió, TV, felvevők, stb.) igényünknek megfelelően kezelhetők;
az elmúlt évtized bebizonyította, hogy az analóg jelek digitális, tehát a számítógépek (numerikus 1-0) nyelvére fordítva könnyebben kezelhetővé, manipulálhatóbbá válnak;
'visszajátszáskor' (audio, video, stb.) a jeleket ismét érzékszerveink analóg nyelvére kell lefordítani;
=>sensor; =>digitizing;
animated GIF GIF-mozgókép a GIF képformátum kölönösen alkalmas mozgó képsorok, kisterjedelmű rajzfilmek előállítására;
a gyakorlatban ezek egymáshoz csatlakoztatott, egymást követően lepergetett képsorokból állnak; szerkesztésükhöz szakszerű programok kaphatók; =>GIF
anonymous FTP
névnélküli, 'anoním FTP' egy FTP kiszolgáló gép nyilvános szolgáltatá- sa;
az ilyen gépekről az "anonymous" felhasználói névvel, tehát egyéni felhasználói azonosító nélkül, bárki letölthet programokat, dokumentumokat, stb. az FTP protokoll segítségével, =>FTP; =>Archie;
AOL
(America On Line)
'AOL' -szolgáltató
(Amerika 'kapcsoltan')
1998 óta a legnagyobb, amerikai központú tartalom és hálózati kapcsolatszolgáltató (online service provider, OSP), több mint 18 millió előfizetővel;
az AOL társult a Time Warner hatalmas tartalomszolgáltatóval és tulajdonában vannak ma a Netscape, ICQ valamint a Winamp cégek is; ugyanakkor Microsoft résztulajdonosa a vállalkozásnak; =>OSP;
(Java-) applet Java 'applet'
Java kisalkalmazás
Java nyelven írt kisterjedelmű program;
gyakori alkalamzásai pl. weboldalakon belüli szövegrészek mozgatása;
az 'appleteket' az ügyfél böngészője csak akkor tölti le a szervergépről, amikor azokra szüksége van; utóbbi művelet ugyanis lényegesen lassítja az ilyen weboldalak megjelenését;
a JAVA nyelv előnye, hogy plattform- (operációs rendszer) független;
nem minden alkalmazás (pl. böngésző) ismeri a JAVA-t; ennek hátterében a Netscape- Microsoft közötti böngésző-csatározás áll; =>JAVA
application alkalmazás önálló program, amely a felhasználó parancsai szerint, különböző müveletek elvégzésére képes; többnyire platformfüggő;
a különböző operációs rendszerek, 'testreszabott' alkalmazásokat igényelnek (MAC, Windows, Linux változatok); beszerzésüknél erre ügyelni kell;
Internettel kapcsolatos alkalmazások pl. a böngésző, kereső, levelező, állománytovábbító (FTP), stb. ügyfélprogramok;
=>operating system; =>browser; => search engine; =>e-mail client;
Archie 'Archie' -keresőprogram FTP szervereken kereső, népszerű program neve;
=>FTP; =>anonymous FTP; =>search engine;
ARJ
("Archive Robert Jung")
'ARJ' kódolás
 
archiváló/tömörítő program IBM típusú gépekhez;
van DOS és Windows változata (WinARJ); kiterjesztése az ".arj";
=>compression; =>ZIP; =>www.arjsoftware.com/
ArpaNet
(Advanced Research Administration Network)
'ArpaNet' -hálózat katonai célú hálózat, az Internet elődje;
az USA Védelmi Hivatala fejlesztette ki a hatvanas évek végén-hetvenes évek elején, egy nukleáris háborút túlélő kommunikációs hálózat kisérlete-
ként; ez volt az első, nagykiterjedésű csomag- kapcsolt hálózat;
=>packet switched network; =>Internet;
ASCII
(American Standard code for Information Internchange)
'ASCII' -betűkészlet
(amerikai szabványú infor-
mációcsere-kódnak nevezett betűkészlet)
betűkészlet, mely az angol/amerikai betű- készlet minden eleméhez egy-egy számot illetve bit-kombinációt (azonosító kódot) rendel;
ennek a 7-bites rendszernek problémát jelent a 8- bites rendszert igénylő, ékezetes magyar betűkészlet;
újabban több módszer is használatban van 8 bites dokumentumok 7-bitesre alakítására; ilyenek pl. a MIME valamint az UUENCODE eljárások;
ma a legtöbb Web-ről (ingyen!) letölthető levelező- program tudja már a MIME kódolást alkalmazni; így pl. a magyar betűkészletet is lefedő Közép-Európai u.n. ISO 8859-2 (2-es latin) abc használatának sincs akadálya (csak be kell a levelező programot erre állítani!); =>e-mail; =>ISO 8859-2; =>MIME; =>UUENCODE/UUDECODE
ASP (1)
Application Service Provider)
'ASP'
(alkalmazás szolgáltató)
hálózati alkalmazásszolgáltató (szoftverszol- gáltató), aki előfizetőinek programokat ad bérbe;
míg más hálózati szolgáltatók pl. internet hozzá- férésre (ISP), vagy tartalomszolgáltatásra (OSP) szerződnek ügyfeleikkel addig az 'ASP'-k arra,
hogy az ügyfeleik által használt alkalmazások legkorszerűbb változatait biztosítják nekik;
=>ISP; =>OSP;
ASP (2)
(Active Server Page)
'ASP'
(aktív szerver oldal)
egy 'ASP'-s oldal egy olyan kisprogramokat (scripteket) tartalmazó HTML-oldal, melyet tipikusan a "Microsoft Server-Program-"ra optimalizáltak;
az alkalmazások hasonlítanak a szerver oldalon futó CGI- scriptekéhez, melyeket a kliens gépe indít el, de a szervergépen hajtandók végre; ASP-állományok kiterjesztése ".asp";
újabb böngészőprogramok ismerik és meg tudják jeleníteni, úgy mint egy egyszerű ".html" oldalt;
=>script; =>CGI; =>PHP;
ASR
(Automated Speach Recognizer)
'ASR' beszédfelismerő a beszédfelismerés (speach recognition) Philips által javasolt technológiája;
ellentétben a múltban sokszor megbízhatatlannak bizonyuló beszédfelismerrő technikákkal, az ASR nem csak parancsokat, de folyamatos szöveget is képes felismerni;
=>voice input; =>speach recognition;
assembly language 'asszembly' program- nyelv számítógép programozó nyelv (jelrendszer);
olyan nyelv, amely lehetővé teszi, hogy a gépi kódú programokat egyszerűbb, szimbólikus formában írjuk;
az "assembler" olyan program, amely az assembly nyelven írt programot gépi kódra fordítja le; ma 'asszembler programozást' csak akkor végzünk, ha a processzornak különleges műveleteket kell elvégezniük; minden más esetben 'magasabb nyelven' pl. FORTRAN, COBOL, Pl/I, C vagy más nyelven programozunk; ezek könnyebben elsajátít- hatók és alkalmazhatók;
lefordításukat pedig ugyanúgy mint az 'asszembler' esetében egy compiler programra bízzuk, mely azt gépi nyelvre fordítja le;
=>program; =>machine code
ATM
(Asynchronous Transfer Mode)
'ATM' -átvitel
(aszinkron átvitelmódú adatátviteli eljárás)
a jövő egyik igéretes, de még további nem- zetközi szabványosításra váró technikája, amelynek segítségével 25 Mbps... 1Gbps adatátviteli sebességek is elérhetők;
egyelőre főleg gerinchálózatoknál használatos, de a tervezett Internet2 hálózat összes vonalának is alapjául válsztották;
a gyakorlatban megvalósított ATM-vonalak között eddig 622 Mbps volt a legnagyobb elért adatátviteli sebesség
1997 májusától a magyar HBONE részeként 10 Mbps -es ATM vonal múködik Budapest és Bécs között; =>backbone; =>HBONE;
attachment (levél-) melléklet, csatolás elektronikus levélhez csatolt szöveg, kép, szoftver, video, stb.
korszerü levelezőprogramoknál a MIME vagy UUENCODE kódolás segítségével a levélhez nem csak szöveget, de képeket, teljes Web-oldalakat, zeneszámokat stb. szintén csatolni lehet;
az ezredforulón még nem volt minden levelező MIME- kompatibilis, így néhány évig hasznos lehet számon tartani, melyik levelező-partnerünk rendelkezik megfelelő programmal (körlevelek, hírlevelek problémája); sok esetben partnerünk levelének fejlécéből (header) kiolvashatuk levelező rendszerének jellemzőit;
az ATTACHE funkció nem tévesztendő össze újabb levelezők INSERT funkciójával, mely a szöveg közé is tud képeket illeszteni, míg az attach parancs a mellékleteket a levél végéhez csatolja;
küldésnél a levelező a mellékleteket a levéltörzzsel együtt küldi, a címzettnek azonban a mellékleteket (az eltérő kódolás miatt) a levél törzsétől függetlenül kell tárolni;
napjainkban terjednek a levélmellékletként érkező vírusok; feladójuk lehet egy általunk ismert személy, de a vírus 'csatlakozhat' a levélhez annak tudta nélkül; kétes esetekben legjobb, ha azonnal töröljük a csatolást, esetleg érdeklödhetünk feladójánál annak tartalma irántt!
=>e-mail; =>MIME; =>UUENCODE; =>virus;
attribute jellemző tulajdonság, jelzőérték, 'attributum' 1.) valamilyen kategóriát jellemző információ;
2.) állománykeresésnél állományjellemző (jelzőbit): pl. 'csak olvasható'
3.) adatbázisokban: egy bizonyos entitás egy bizonyos jellemzője;
AU
(Audio format)
'AU' hangformátum Unix gépeknél használatos, szabványosított kódolás a hang digitalizált kezelésére;
az .au kiterjesztéssel jelölt állományok lejátszásához AU-dekóderprogram szükséges, mely ma a legtöbb digitális lejátszóprogram része;
=>WAV; =>MIDI; =>RealAudio
authoring-tool szerkesztő segédeszköz, (-program) Web-oldalak szerkesztését segítő program;
segítségükkel sokszor a html-nyelv ismerete nélkül is lehet Web-oldalakat készíteni;
példák: az Evrsoft 1st Page 2000, Netscape Composer ingyenesek, az Adobe PageMill, Microsoft FrontPage, stb. megvásárolhatók; =>editor; =>HTML;
AVI
(Audio Video Interleave)
'AVI' -formátum
(összevont audio-video)
a Video for Windows kódolásnál használa- tos audio-video formátum;
kisméretű, lassanmozgó hangos- mozgókópek pergetését teszi lehetővé;
az ".avi" kiterjesztéssel jelölt állományok teljes egészükben tárolandók, mielőtt azok egy AVI- lejátszóval megjeleníthetők; újabb böngészőkhöz az AVI-lejátszók már hozzá tartoznak; ellenkező esetben a Hálóról ingyen lehívhatók;
az AVI-technológia korszerübb vetélytársai (pl. a SMIL) valós idejű, patakzó audio/video átvitelt tesznek lehetővé (streaming);
egy AVI példa: 5 perces video, kisméretű, 115x112 felbontású képpel, 15 kép/másodperc: hang+kép=49 MB!!!: =>agria.datanet.hu/files/eger.avi;
=>QuickTime; =>MOV; =>MPEG; =>streaming media; =>SMIL;
B . .
backbone gerinchálózat
(szószerint = hátgerinc)
bármely távközlőhálózat főrészét, esetünkben az Internet gerincét képező nagyteljesítményű (pl. üvegszálas, műholdas, stb.) hálózat;
kapacitásuk napjainkban a 34...622 Mbps-es sebes- ségtartományba esik;
a gerinchálózatok üzemeltetőit csúcs színtű szolgál- tatóknak (top level providers) nevezik, ellentétben a közvetlen csatlakozást szolgáltatókkal (service provider); nemzetközi gerinchálózatot üzemeltető vállalatok pl. az Unisource, a Global One, a Global Crossing, stb.; =>HBONE; =>ATM;
backup másolat, tartalék fontos adatoknak, programoknak biztonsági okokból készített másolata;
a többnyire külön tárolóban őrzött adatok az eredeti meghibásodása, vagy elvesztése esetén használhatók; tapasztalt számítógép-felhasználók rendszeresen készítenek munkájukról másolatot;
bandwith sávszélesség az alkalmazott vonal Hz-ben mért sávszéles- sége az adatátvitel sebességének meghatáro- zója;
Web-szögletek nyitólapján olykor megkérdezik, milyen távközlővonal áll rendelkezésünkre: kis vagy nagy sávszélességű (low/high bandwith); a kivánt tartalmat a szever annak figyelembe vételével küldi;
banner reklámszalag
(szószerint = zászló)
az Internet Web-oldalai esetében a 'banner' álló vagy mozgó reklámszalagot jelent;
figyelmes böngészők hamar észreveszik a reklám által finanszírozott (kiabáló) és a reklámnélküli, nyugodt Web-oldalak között a különbséget;
tény, hogy az olyan Web-oldalon, amelyen reklám is található, ott az oldal tartalma és a reklám egymással versenyeznek az olvasó figyelméért...;
a mozgó, vagy akár hangos reklámot azok szerzői azért szeretik, mert esetükben nagyobb az esély, hogy a versenyt a reklám mondanivalója nyeri meg...
base64 'base64' kódolás a MIME rendszernél használatos kódolás 8-bites források 7-bitesre történő átfejtésére;
a művelethez az ASCII készletből 65 karakter kombinációját használja, amelyeknek hibamentes átvitelét a 7-bites renszer garantálja; =>MIME; =>ASCII; =>quoted printable; =>UUENCODE;
BBS
(Bulletin Board System)
'BBS'
hírdetőtábla-rendszer
telefonhálózaton keresztül elérhető, adat- bázisként működtetett hirdetőtábla (szerver); erre a számítógéppel rendelkező tagok állományokat tölthetnek fel és hívhatnak le arról;
használata gyakran csak tagsági alapon, vagy megemelt telefonköltségek ellenében lehetséges;
A BBS és az Internet között egyik lényeges különb- ség, hogy az Internet a szerverek hálózata, melyen minden végpontból minden másik végpont elérhető, míg a BBS végpontjai között ez legtöbbször nem lehetséges; a BBS levelezésre is használható; Magyarországon az első nyilvános hálózatok BBS-ek voltak; jelentőségük az Internet és a Web korában csökkenőben van; több BBS-szerver ma az Interneten keresztül is elérhető; =>server;
beta (-version) 'beta' -változat szoftver-nyilvánosításnál használt kifejezés: azt jelenti, hogy az illető szoftver még nem végleges, de próbaüzemre már alkalmas;
sok esetben a szoftver fejlesztői a felhasználók megjegyzéseit, kiegészítéseit várják;
[néha napvilágot lát egy u.n. 'alfa-változat' is, amely a bétánál még kezdetlegesebb állapotú szoftver; működéséért a szerzők semmiféle garanciát nem vállalnak;]
megjegyzés: a Microsoft és Netscape közötti böngészőháborúban egymást érik a programok újabb és újabb beta-változatai, többnyire tele hibák- kal; így a hónapokig tartó javítgatásaik napirenden vannak; =>software; =>bug
binary file bináris állomány, irat, akta kódolt, elektronikus állomány, mely az USA-szabvány szerinti 7 bit-es ASCII karakterektől eltérő elemeket is tartalmazhat;
legegyszerűbb példája az elektronikus irat, mint pl. egy ékezetes (8-bites) betűkészlettel írt magyar szöveg, de ide tartozik egy formázott dokumentum, tömörített program, kép, hang, stb. úgyszintén;
továbbításuk hálózatokon vagy speciális hálózati feltételeket (8 bit), vagy átkódolást igényel (a 7-bites SMTP rendszerre); utóbbi célt szolgálják pl. a MIME vagy UUENCODE szerinti kiegészítő kódolások;
=>ASCII; =>SMTP; =>MIME; =>UUENCODE/UUDECODE;
BIOS
(Basic Input/Output System)
'BIOS'
(alapvető be- és kimeneti rendszer)
IBM típusú számítógépeknél (E)PROM memóriába égetett programok a gép beindítására és a tartozékokkal való kapcsolattartásra;
bekapcsoláskor a BIOS önműködően gondoskodik a központi tár ellenőrzéséről, az operációs rendszer betöltéséről, és ellenőrzi a merevlemezzel, egérrel, billentűzettel, nyomtatóval stb. létrejött kapcsolatot; [EBIOS = Extended BIOS]
=>bootstrap loading; =>peripheral;
bit
(Binary Digit)
bit
(bináris számjegy)
az önállóan kezelhető információ legkisebb egysége (értéke 0 vagy 1 lehet)
bitmap bittérkép
bittérképes grafika, lásd:=>raster graphics;
Bitnet 'Bitnet' kommunikációs hálózat az IBM tudományos központjait összekötő, elsősorban levelezésre és állományok szét- osztására hassznált, kommunikációs világ- hálózat;
ma már több hálózattal, így az Internettel is kapcso- latban áll; jelentősége mint önálló hálózatnak csök- kenőben van; =>network; =>Internet;
bitrate bitsebesség az adatátvitel sebessége; mértékegysége a bps = 'bits per secundum'; =>bps;
Bluetooth
'Bluetooth'
vezetéknélküli kommunikáció
(szószerint = "Kékfogú" -viking király)
hordozható gépek környezetében használt kommunikációs és számítástechnikai szabvány;
egy vezetéknélküli helyi hálózat (Wireless Local Area Network) ipari szabványa, mely pl. hordozható kamerák, mobiltelefonok, PDA-k, noteszgépek, stb. között tud kapcsolatot fenntartani;
a technológiát Ericson fejlesztette ki, a rádiófrekvenckás adatfeldolgozást (Frequency Hopping Spread Spectrum) egy Bluetooth adó-vevő (transceiver) chip végzi; utóbbi olcsó kivitelezésű áramkör a készülék árfekvése miatt döntő;
az adatátvitel a 2,45 GHz-es rádiófrekvencia-sávban történik és két eltérő frekvencián működve, 100 vagy 10 méteres körzetben használható; a kisebb távolság esetén 1 Mbps-es adatátvitel is lehetséges;
a szabváyjavaslat elfogadása érdekében Ericson a technológiát a csatlakozó cégeknek (IBM, Intel, Nokia, Toshiba, Lucent, Microsoft) ingyen rendelkezésükre bocsátotta;
az IEEE 802.11b szabvány szerinti vezetéknélküli helyi hálózatok (W-LAN) ugyanezt a frekvenciasávot használják, de eltérő technika szerint;
a Bluetooth helyi hálózat nem tévesztendő össze a szintén vezetéknélküli, de széles kiterjedésű, mobiltelefon-hálózatokkal (WAN = Wide Area Network), mint pl. a GSM, GPRS, UMTS, melyek szintén rádióösszeköttetés alapján működnek (0,9 és 1,8 GHZ), de nagyobb mozgástéren belül használhatók;
=>LAN; =>W-LAN; =>WAN; =>GSM; =>PDA;
BMP
(Bit-Map format)
'BMP' képformátum
(bittérkép formátum)
Microsoft Windows rendszereknél használt bittérkép alapú képkódolási eljárása;
a Windows grafikus felhasználói felület képeit pl. BMP formátumban tárolják; az állomány agy, mert a BMP tömörítést nem használ; előnye, hogy parancsra gyorsan megjelenik, mert nem kell a képet használat előtt 'kibontani', mint pl. a GIF vagy JPEG esetében;
=>bitmap; =>GIF; =>JPEG; =>Windows
BNC (connector)
(Bayonet Neil Concelman connector)
'BNC' konnektor
(Bayonet Neil Concelman konnektor)
t.k. (10Base-2) Ethernet hálózatoknál használt koaxiális konnektor (50 ohm);
10 MHz-es bázissávban kb. 200 méteres vezeték- hosszig külön erősítők nélkül használható; =>Ethernet
bookmark könyvjelző böngészőprogramoknál URL-címek gyors megjegyzésére, majd később ezek gyors lehívására használt funkció;
a könyvjelzőben tárolt címek csoportosíthatók és javíthatók; =>browser; =>URL
bootstrap loading önműködő programbe- olvasás, üzemfelkészítés a számítógép bekapcsolásával beinduló mű- velet, melynél a gép megkeresi az operációs rendszert, majd betáplálja azt a központi (operatív) tárolóba;
az operációs rendszer lehet egy floppyn, a merev- lemezen vagy egy CD-ROM-on;
a "reboot" felszólítás azt jelenti, hogy a műveletet valami okból meg kell ismételni;
=>operating system; =>BIOS;
bps
(bits per second)
bit másodpercenkint
('bit per secundum')
adatátviteli sebesség (kapacitás, teljesítmény) mértékegysége;
használatosak még a bps sokszorosai is mint pl. kbps, Mbps, Gbps; =>bitrate
browser böngésző, olvasó, lapozó, nézegető, tallózó program az Internet eddig legfontosabb alkalmazását: a Web-információ beszerzését és megjeleníté- sét szolgáló program;
legfontosabb képviselői napjainkban az Internet Explorer, a Netscape Navigator és az Opera sorozatok;
ezek a grafikus megjelenítésü böngészők ma már több egyéb Internet-alkalmazást is kezelnek mint pl. levelező, (UseNet-) hírolvasó, csevegő, Internet- konferencia, stb.;
az egyre terjedelmesebb (10-60 MB!) és ezért lassabb 'nagyok' mellett, több kisméretű, gyors böngésző is megjelent, ilyen pl. az 1,5 MB-s Opera;
mivel a böngészők az operációs renszererekhez illeszkednek, önkéntes programozók a régebbi (XT, 286, 386 típusú gépeken használt) DOS operációs rendszerhez is készítettek kisméretü böngészőket: ilyenek pl. az Arachne és a Net-Tamer csekély, alig 1 MB terjedelemmel!;
a legújabb LINUX platformokhoz szintén megjelent az első Netscape böngésző-változat;
=>www.naf.cz/arachne/;
=>www.Net-Tamer.net/;
=>www.operasoftware.com/download.html;
naprakész hírek a böngészők témaköréből =>http://www.browserwatch.com/
=>Mosaic; =>Netscape Navigator; =>Internet Explorer; =>Lynx;
bug szoftver hiba, ritkábban: hardver hiba
(szószerint: tetü).
új fejlesztésű programoknál a szoftverhibák, és ennek következtében a számítógépek elakadása, 'lefagyása' napirenden szoktak lenni;
a szoftverfejlesztő cégek közötti verseny kíméletlen üteme folytán sokszor még az 'végleges' változatok sem hibamentesek;
bosszúságok elkerülése végett tanácsos régebbi, jól működő programokat nem törülni, hanem megvárni, amíg az új változatok legalább nagyjából hibamentesek;
a hibák 'kibogozását' debugging-nek, a javító- programokat "bug fix"-nek vagy "patch"-nek nevezik; utóbbiak legtöbbször Webről lehívhatók;
=>software; =>beta; =>bug fix; =>patch; =>update;
bug fix javítóprogram hibásan kibocsátott programokhoz a Web-ről ingyen letölthető, kisméretű pontosító- program;
ezek letöltés után többnyire önműködően felülírják az eredeti program hibás részét, de nem egyszer újabb bővítéseket is eszközölnek; a bővítések önmagukban ismét hibásak lehetnek;
=>bug; =>patch;
(data-) bus
(serial/parallel bus)
(rendszer)sín, jelút,
adatátviteli vezeték-
rendszer
(soros/párhuzamos 'busz')
számítógép-környezetben az alaplap vezetékrendszerének a tartozékokkal való kapcsolatát és az adatátvitelt szolgálja;
több ipari sínszabvány használatos, soros vagy párhuzamos kivitelezésben;
többnyire a gépen belüli csatlakozást szolgálják (belső csatolókon keresztül) pl. a PCI, IDE, EIDE, SCSI, stb.
gépen kívüli csatlakozást kapukon (portokon) keresztül szolgálják: pl. Centronics-párhuzamos, RS232-C, USB, FireWire (IEEE-1394);
a két utóbbira a vezetékrendszer egyszerüsítése és az átviteli sebesség növelése miatt volt szükség (digitális audio, video, stb.);
=>motherboard; =>port; =>USB; =>FireWire;>
egy jó összehasonlítás: =>www.vxm.com/21R.35.htm;
business to business (B2B)
'B2B' kommunikáció
 
üzletfelek közti (elektronikus) kommunikáció;
ellentétben a 'B2C' (Bussiness to Consumer) eladó és fogyasztó (vevő) közti kommunikációval;
a különbség a műszaki nyelvezetben és a használt kifejezésekben van;
egy egyszerűbb, internet-korszak előtti formája volt az "EDI" (Electronis Data Interchange); =>e-business; =>e-commerce;
byte bájt több (legtöbbször 8) bit-ből álló digitális egység, mely a számítógép számára egy vagy két értelmes karaktert fejez ki; =>bit;
C . .
cable modem kábelmodem készülék, mely a számítógép és a kábelháló- zat közötti csatlakozást (hardver és szoftver illesztést) szolgálja;
ellentétben a hagyományos telefon-modemekkel, a kábelmodemek szabványosítása lassan halad: Európában az "Euromodem" terjed, míg az USA-ban a "Docsis" szabvány az elterjedt "Motorola" modemek konkurense;
az Ethernet-típusú rendszereknél a kábelmodem kívül még egy csatlakoztató kártya is szükséges a számítógépbe; utóbbi rendszerek elméletileg kétirányú 10 Mbps adatátviteli sebességet igérnek; gyakorlatban azonban ezt a sebességeket eddig még sem USA-beli sem európai szolgáltatónak nem sikerült elérni; =>modem; =>cable network
cable network kábel (-TV) hálózat telefonhálózatok elsőszámú vetélytársa a szé- lessávú Internet-hozzáférés területén;
térnyerésük csak lassan halad, mert a hagyomá- nyos kábel (-TV) hálózatok csak egyirányú forgalomra lettek méretezve;
az új, üvegszálas hálózatok igéretesek, de egyelőre még problémáa az 'utolsó méterek' megoldatlansága (csatlakozások, elágazások igen költségesek);
számos kábeltársaság kisérletezik az Internetre is alkalmassá tenni hálózatát, eltérő szabványok szerint és eltérő eredménnyel; közös hátrányuk, hogy a rendelkezésre álló több-Mbps-es vonalak kapacitását több bérlőnek kell egymás közt megosztani (ellentétben a telefontársaságok DSL- rendszereivel);
várható további vetélytársak lesznek a jövőben az energiahálózatok és a közvetlen műhold-kapcsolat;
=>cable modem; =>DSL
cache (memory) gyorsítótár, átmeneti tároló számítógépek átmeneti tárolóegysége, meg- előző műveleteknél használt, vagy az Internetről lehívott adatok ideiglenes tárolására;
ebből a gyorsítótárból (félvezető vagy lemezfelület), az adatok gyorsabban érhetők el mint eredeti helyükről, pl. a merevlemezről vagy egy távoli Web- helyről; legismertebb példa: amikor böngészőnkkel néhány Web-oldalt 'visszalapozunk', azok egy, a böngésző-program által a merevlemezen rezervált tárterületről jönnek elő;
'másodlagos gyorsítótár' (L2 cache) alatt egy gyors félvezető memóriát értünk, mely a központi RAM mellett a mikroprocesszor rendelkezésére áll, újabban ugyanazon lapkára integrálva (256 kB);
=>memory; =>RAM; =>hard disk;
caching (server) gyorskiszolgáló (szerver) hálózatok és kiszolgálógépek terhelésének csökkentését szolgáló eljárás;
a szakma 'nagyjai' által az IETF elé terjesztett (WPAD=Web Proxy Autodiscovery Protocol) javaslat a Web-használók közelében működtetett kisegítő, gyorsító szerverek önműködő felderítését szabványosítja;
az IE 5.0 böngésző már tartalmazza ezt a protokollt;
=>proxy; =>IETF;
CCD
(Charge Coupled Devices)
CCD érzékelő
(töltéscsatolt elem)
a félvezető kivitelezésű CCD-k az optikai érzékelők legfontosabb képviselői;
úgy sorolvasókban, lapolvasókban mint álló és mozgóképfelvevőkben használatosak;
a többszínü felvételt studiókameráknál három külön érzékelővel, amatőrkameráknál egy színszűrőkkel ellátott, kombinált érzékelővel szokás előállítani;
=>image sensor;
cc:Mail 'cc:Mail'
levelező rendszer
a Lotus cég Novell hálózatainál használt levelező rendszer;
újabban nyitott az Internet felé is; MIME-kódolású leveleket sokáig nem tudott kezelni; =>e-mail;
CD
(Compact Disc)
kompakt-lemez, fénylemez optikai elvek alapján működő, tetszőleges hozzáférésű, rendkívül sikeres, tárolóeszköz;
első alkalmazása digitális hang/zene tárolására volt; méretét úgy határozták meg, hogy a lemez egy oldalára Beethoven 9. szimfóniája ráférjen (640 MB);
sorozatgyártása rendkívül olcsó (kb. 100 Ft/drb); sok változata jött már létre, legújabb a DVD; utóbbinak szabványosítása ma végelláthatatlan viták tárgya, mert kivitelezésében sokan érdekeltek, t.k. a filmipar is...;
rendkívül sikeresek az egyszerírható CD-R és többszörírható CD-RW változatai is;
2000-ben Sony és Philips "Double Density CD-ROM/R/RW" név alatt bejelentették a lemezek 1,3 GB-s változatát is, amit a lézersugár kétszer olyan finomra fókuszálásával értek el;
=>CD-ROM; =>CD-R; =>DVD-ROM;
CDF
(Channel Definition Format)
'CDF'-formátum
(csatorna meghatározó formátum)
Microsoft egyik formátumjavaslata bizonyos Web-helyek, pl. napilapok kiemelt kezelsére;
az XML nyelven alapszik, de nem szabvány, csak az Internet Explorer 4.0 böngésző ismeri;
=>channel; =>Internet Explorer;
CDMA
(Code-Division Multiple Access>
'CDMA' vezetéknélküi adatszolgáltatás
 
az USA-ban és Japánban használatos mobil- telefon szabvány;
a gyártók 1999-ben jövőbeli kompatibilitásban egyeztek meg az európai GSM szabvánnyal;
a japán NEC nagyszávszélességű (2 Mbps) változatán dolgozik (W-CDMA) ; =>GSM;
CD-R, CD-RW
(CD-Recordable, CD-Rewritable)
'CD-R', 'CD-RW'
(rögzíthető CD, újraírható CD)
egyszeri adatrögzítésre (CD-R), valamint törlésre és újraírásra (CD-RW) használható kompakt lemezek 640 MB kapacitással;
1998-ban még több egyszerí rögzítésre valamint többszöri átírásra alkalmas CD- technológia állt még versenyben egymással, 1999-re megszületett a szabvány; piaci megjelenésük azért is késett, mert a zenemű- és film-kiadók féltek a jogtalan lemez- másolástól és fékezték bevezetésüket;
a meghajtók terjedése napjainkra nagy lendületet vett, új PC-kben lassan átveszi az egyszerű CD- ROM szerepét; 2000 végétől 1,3 GB-s változata is kapható;
A Philips cég 1998-ban Győrben nyitott egy gyárat újraírható CD-k meghajtóinak gyártására, évi 10 millós kapacitással; =>CD; =>hard disk;
CD-ROM
(Compact Disc Read Only Memory)
'CD-ROM' a CD-audio lemez-technológiájára alapozott optikai tároló, 640 MB tárterülettel;
terjedelmesebb programok, pl. operációs rendsze- rek, melyek forgalmazása régen több-floppy-s csomagokban történt, ma CD-ROM-on kerülnek forgalomba;
CD-ROM lejátszók adatfeldolgozó sebességét "...x" jelöléssel szokás megadni, melynél az "1 x" az audió lemezek alapsebességét=150 kbps-t jelenti, "17 x" pedig 17x150 kbps-t, azaz 2,6 Mbps-t;
CD-ROM lemezek előállítási (nyomda-) költségei -nagy sorozatban- csak 100... 200 Ft lemezenkint; vásárláskor elsősorban a lemezek tartalmáért, nem pedig a médiumért kell fizetni; az alacsony előállítási költségek az oka annak is, hogy hagyományos papír-magazinokhoz is gyakran adnak egy-egy CD-t mellékletként; =>CD; =>DVD-ROM
CD (-ROM) drive CD (-ROM) meghajtó eszköz multimédiumos számítógépeknek ma szerves része;
fontos jellemzője a lejátszási sebessége: ez ma a CD- audio lejátszási sebességnek több mint 20...30- szorosa is lehet; =>multimedia; =>CD
CGI
(Common Gateway Interface)
'CGI'
szerver segédprogram
(közös átjáró határfelület)
Web-szervereken futtatandó, kisterjedelmű, külső szoftveralkalmazások (scriptek) szabványa;
CGI-scriptek Web-szerkesztők számára különleges interaktív alkalmazásokat tesznek lehetővé mint pl. statisztikai adatgyüjtés, HTML-űrlapok kiértékelése, stb; [a Web-oldal szerkesztője a forráskódba egy megfelelő utalást ágyaz arra az URL címre, ahol ez a program futtantandó];
ezeket a segédprogramokat az ügyfél böngésző- programja indítja el, számára láthatatlanul futnak a szerveren és csak dolguk elvégzése után jeleznek vissza;
CGI-scriptek gyakorlati hátránya, hogy tárolásuk- hoz és használatukhoz a kiszolgálógép tulajdono- sának hozzájárulása szükséges; a legtöbb szolgáltató az ügyfelek saját CGI-scriptjeinek feltöltését nem engedélyezi és csak néhány közérdekű scriptet futtat;
a Web-oldalakba illeszthető JAVA, ASP, PHP scripteknek nincs ez a problémája;
=>script; =>JAVA-sript; =>ASP; =>PHP;
chain-mail
lánclevél
 
piramisjátékhoz hasonló, egy címről kapott, több címre továbbított levél;
tartalmilag legtöbbször komolytalan, iskolás- gyerekeket megtévesztő eredményeket kecsegtet;
=>e-mail
channel hírcsatorna
[IRC esetében: csevegőcsatorna]
push kézbesítő-technológiára alapozott hír- csatorna a Weben;
példa: az Internet Explorer 4.0 böngésző egyik szolgáltatása egy tucat különböző kiadóra beállítható hírcsatorna; Web-kapcsolat idején, ezeken keresztül -hívás nélkül- érkeznek a hírek, vagy a kiadó egyéb mondanivalója gépünk merevlemezére;
a gyakorlat azt mutatja, hogy az ingyenes hírcsator- nák többnyire csak reklámot szórnak; kezdeti sikerük után népszerűségük múlóban van; Microsoft az IE 5.0 böngészőnél a szolgáltatás beszüntetését tervezi;
TV-összefüggésben a channel természetesen TV- csatornát jelent, az IRC-csevegés esetében pedig egy csevegőcsoportot jelölnek így;
=>push delivery; =>IRC
chat csevegés, párbeszéd, lásd: =>IRC
(mouse-) click (egér-) kattintás
(és nem 'klikkelés'!!)
grafikus kijelző felületek részeinek könnyű kiválasztási módja, amennyiben a számítógép bemeneteként egér áll rendelkezésünkre;
=>user interface; =>mouse
client ügyfél, 'kliens'
(számítógép, vagy program)
ügyfél-kiszolgáló (client-server) üzemmódban az ügyféloldalnak a kliens gépe vagy kliens programja;
az amerikai zsargon nyomán sajnos a magyarban is ugyanaz a kifejezés használatos az ügyféloldalnak úgy a számítógépére mint az ebben az üzemmódban szükséges programjára;
=>client-server model; =>server; =>thin client
client-server model 'kliens-szerver' modell, ügyfél-kiszolgáló együttműködési mód fizikai internet-kapcsolat többféle módon le- hetséges: közvetlenül vagy közvetve; utóbbi esetben leggyakoribb az u.n. ügyfél-kiszol- gáló ('kliens-szerver') modell;
ennél az üzemmódnál (ügyfél-) számítógépünk nincs állandó kapcsolatban az Internettel, de szolgáltatónk gépe igen, így postafiókunk és Web-oldalaink az Internetről nézve napi 24 órán keresztül elérhetők;
szolgáltatónk kiszolgáló (szerver) gépe számunkra analóg vagy digitális telefonvonalon keresztül érhető el és azon keresztül tudunk "élő" kapcsolatba lépni az Internettel;
a két számítógép (a kliens és a szerver) elvben nem, de gyakorlati jellemzőiben -és a használt progra- mokban- különböznek egymástól: míg a szolgáltató gépe gyors, többfeladatos, többfelhasználós, nagy tárhellyel és pl. UNIX oprációs rendszerrel és Apache szerver- programmal működik, addig az ügyfél gépe lehet egyszerübb, lassúbb és működhet pl. Windows vagy MacOS operációs rendszerrel és pl. Netscape böngésző- és levelezőprogrammal;
a szolgáltató gépénél elsődleges fontosságú az üzembiztonság, az ügyfél gépénél a felhasználó- barát környezet;
míg régen az elektronikusan dokumentált tartalom központi óriásgépek (main frame) adatbázisaiban volt található, ma, az Internet korában, a tartalom sokezer kiszolgáló gép tárolóiból hívható le; a szaporodó tartalom (pl. keresők indexei) miatt úgy tűnik, hogy hosszabb lejáratra a tárolás ismét nagyobb adatbázisok és tárolásra specializált cégek biztonságos tárolóiba tolódik el; =>client; =>server; =>host; =>web-hosting; =>content hosting;
clock (-rate) órajel (-ütem) számítógépek egyik szünet nélkül működő ele- me egy digitális óramű;
üteme az adatfeldolgozás sebessségét jellemzi;
napjaink gyors jelfeldolgozói (mikroprocesszor- lapkái) olykor már 100-500 MHz ütemű adatfeldolgo- zásra képesek, az ezredfordulóra 1000 MHz-es adat- feldolgozás is várható; =>microprocessor
compiler fordító (-program) számítógép-nyelvek között fordít;
magas színtű nyelveket (C, Cobol, Pascal, stb.) gépi kódra, a processzor nyelvére fordít le;
compression
(decompression)
tömörítés
(kibontás)
eljárás, amely egy állománynak a terjedelmét csökkenti, ami főleg adatátvitelnél és tárolás- nál előnyös;
lényeges a veszteségmentes és veszteséges tömörítések közti különbség;
az első kategória fontos képviselője pl. szövegszerű állományoknál, programoknál használatos WinZip kódolás, mely visszakódolás, (kibontás) után az eredeti állományt hozza ismét létre;
a második kategória a kép- és hang- és video- állományok kevésbé fontos részeinek kiszűrésén alapszik; ezek a tömörítések veszteségesek, tehát megfordíthatatlanok; a tömörített állományok megjelenítése megfelelő lejátszók (vieuwer, player) segítségével történik;
a tömörítések részben nemzetközi, részben ipari szabványok szerint tőrténnek:
állóképeknél leggyakrabban a GIF, PNG és a JPEG formátum használatos, utóbbi 20:1...100:1 nagyság- rendű tömörítésre képes, észlelhető képtorzulás nélkül;
hangállományok egyik népszerű tömörítési módja az mp3; (33...128 kbps-es átvitelhez);
video-állományoknál esetében modem-kapcsolatok- nál még 54 kbps-es modemek esetében is csak bélyegnagyságú filmek átvitele lehetséges, pl. az igénytelen .avi vagy .mov, vagy az újabb RealVideo vagy VXtreme szerint tömörítve;
a TV-minőséghez közelálló MPEG-1 és MPEG-2- formátumok az átviteléhez már 1,5...4 Mbps-es Internet-kapcsolatot szükséges (ADSL, TV-kábel, stb.); az MPEG-2 formátum egyébként a DVD video-lemezeken is használatos; =>WinZip; =>GIF; =>PNG; =>JPEG; =>MP3; =>MPEG;
CompuServe
(Online Service Provider)
'CompuServe'
(hálózati szolgáltató)
eredetileg zártkörű, főleg az USA-ban nép- szerű hálózati (tartalom-) szolgáltató (OSP) volt;
saját tartalomszolgáltatása mellett, mára már teljesen nyitott az Internet felé is; gazdaságilag már nem független, hanem az AOL Time Warner szolgáltatónak része, utóbbi részben Microsoft tulajdonban van;
=>OSP; =>AOL
configuration együttműködő hardver- elemek összessége egy számítógéprendszeren belül a hardver elemek bizonyos (beállítható) specifikáció szerint működnek együtt: ez a konfiguráció;
fizikailag az elemek külső vagy belső vezetékrend- szeren (busz) keresztül kapcsolódnak egymáshoz; =>bus;
configure (to-) kialakítani, elrendezni, beállítani, 'konfigurálni'
(tartozékot vagy programot)
egy tartozék (pl. lapolvasó, nyomtató, stb.) vagy program használata előtt szükséges lehet a működési feltételeket kialakítani és néhány jellemzőt beállítani;
egy nyomtatónak pl. több kívánt jellemzőjét szokás használat előtt beállítani; ugyanakkor egy helytele- nül beállított tüzfal program pl. nem szavatolja a kívánt biztonságot; [az Interneten keresztül előfor- dulhatnak olyan betörések, amelyek a beállított konfigurációt titokban megváltoztatják!]
=>install; =>plug and play;
content provider tartalomszolgáltató hálózatokon 'tartalmat' (hír, magazin, zene, video, számítógépprogram, stb.) szolgáltató személy, cég, intézmény, stb.;
saját 'mondanivalója' van, ellentétben a hozzáférés- szolgáltatóval (access provider), aki csak fizikai kapcsolatot hozza létre;
várható, hogy a műszaki szenzáció lecsengése után az Internet esetében is -mint ma a rádiónál és TV-nél- nem a hardver, szoftver vagy a hálózat, hanem az eredeti (nem másolt) tartalom kap majd döntő szerepet a médium további fejlődésben;
=>access provider; =>ISP; =>OSP
cookie nyomozó-program, 'bitsüti'
(szószerint = sütemény)
Web-oldalak használatát nyomozó program ('bitsüti'), mely a Web-en böngészve sokszor észrevétlenül kerül gépünk merevlemezére;
üzleti érdekeltségü Web-oldalak tulajdonosai küldik ezeket a kis szövegállományokat szokásaink feltérképezésére, esetleg figyelmünk irányítására (olykor felettébb arrogáns módon);
használatukra szabvány készül OPS (Open Profiling Standard) név alatt, amelyet Microsoft és Netscape egyaránt támogat;
legbiztosabb a cookie-k fogadását és megtelepedé- sét gépünkön egyszer s mindenkorra letiltani; mai böngészőknél cookiek fogadása vagy kitiltása beállítható, de külön 'cookie-likvidáló' programok is használhatók ("cookie cutter");
=>cookie cutter;
cookie cutter cookie-letiltó program a cookie cutter és a cookie cruncher olyan programok, melyek a szabad Web- böngészést tudtunk nélkül (néha kívánatos, de sokszor nem kívánatos módon) befolyásoló cookie nyomozóprogramokat letiltják; =>cookie;
CPU
(Central Processing Unit)
'CPU'
(központi feldolgozó egység)
a jelfeldolgozást végrehajtó központi egység: a számítógép szíve;
legfőbb alkatrésze a központi mikroproceszszor, melyet jelfeldolgozó program (szoftver) működtet;
=>microprocessor;
crash 'lefagyás', elakadás személyi számítógépek használatánál gyakran fellépő tünet, amikor a gép hirtelen mozdulat- lanná válik, 'lefagy', majd újra kell azt indítani;
legtöbbször programrészek inkompatibilitása ennek az oka, tehát olyan helyzetek, összeféhetőségek, melyek a fejlesztésnél nem lettek kellőképpen ellenőrizve; =>bug;
cracker
feltörő, betörő.
 
hálózatokba, vagy programokba illetéktelenül behatoló személy;
ilyen műveletekhez, pl. egy biztosnági kulcs fel- töréséhez, komoly műszaki ismeretek szükségesek, így ezek a betörők valamennyien szofverszakértők;
=>hacker; =>warez; =>firewall;
CRM
(Customer Relationschip Management)
ügyfélkapcsolat (-kezelés)
 
az elektronikus kereskedelemben használt (nem műszaki) kifejezés
=>e-bussiness;
CRT
(Cathode Ray Tube)
katódsugárcső, képcső   hagyományos számítógépmonitorok legfonto- sabb alkatrésze a fekete/fehér vagy szines képcső;
személyi számítógépeknél 14...17 hüvelykes, grafikai tervezésnél ennél nagyobbak is használatosak; =>display
CSS (1)
(Cascading Style Sheets)
'CSS' -nyelv
(lépcsős stíluslapok)
Web-oldalak szerkesztésénél a HTML-nyel- ven belül használt eljárás, mely ugyanazon web-dokumentumban, több, egymástól eltérő 'stílus' használatát is lehetővé teszi;
a W3C szabványiroda a mai CSS-1 javaslaton túl a CSS-2 javaslaton dolgzik; lényeges ilyen esetekben, hogy a böngészőprogramok mikor támogatják ezeket a javaslatokat;
=>style sheet; =>HTML
CSS (2)
(Content Scanning System)
'CSS' biztosági kódolás (tartalom ellenőrző rendszer) a filmipar által használt kódolás DVD video- kiadványok másolásvédelmére;
az eljárás egyelőre kevés biztonságot nyújt, mert a kódot máris feltörték, sőt a Web-en is hozzáférhető ("DeCSS"); új kódolás bevezetése várható;
DVD-videok másolását egyelőre inkább fékezik az újraírható DVD-meghajtók költségei; =>DVD-ROM;
cursor mutató, futó, kurzor, helyőr a képernyőn látható pislákóló jel, amely (szerkesztő-) műveleteink aktuális helyét mutatja; =>user interface;
cyberspace kibertér W. Gibson regényéből átvett science-fiction kifejezés, mely a számítógép-kommunikáció birodalmát, annak virtuális világát kívánja megnevezni;
D . .
database adatbazis egyszerre többek által elérhető, a felhaszálói igények szerint rendezett adatállományokat tároló berendezés; pl. =>WAIS;
data store adattár, addattároló, memória félvezető, mágneses, optikai, stb. kivitelezésű eszköz, amely egy számítógép-környezetben adatokat, programokat, képeket, stb. tárol;
új számítógép-generációk olykor csak processzor- jaik sebességében és tároló-eszközeik nagyságában különböznek egymástól; =>memory
DDR-SDRAM
Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
'DDR-SDRAM'
(kettős sebességú SDRAM)
gyors SDRAM, melynek a frekvenciában mért sebessége akár 300 MHz-t is elérhet; =>RAM;
default
(by default)
alapértelmezés, alapbeállítás, 'standárd' számítógépkörnyezet választható értelmezési (beállítási), lehetőségei közül a legáltaláno- sabb esetnek, a "normál esetnek" számító beállítás, hardver vagy szoftver;
a gép önmagától ezeket veszi fiegyelebe, amennyi- ben a felhasználó nem ad eltérő meghatározást vagy értéket; ('default drive' lehet pl. a gép merevlemez meghajtója);
DejaNews 'DejaNews' kereső- program népszerü, ingyenes keresőprogram, amely a UseNet hírcsoportok kommunikációjában hatékonyan keres; =>http://www.dejanews.com/
desktop asztallap,
asztali kivitelezésű eszköz,
munkafelület a képernyőn
a kifejezés két értelemben használatos:
egyrészt asztali méretű eszközöket jelent: számítógép, nyomtató, lapolvasó, stb.
másrészt grafikus megjelenítésű számító- gépeknél használatos és a képernyőn megjelenő munkafelületet jelenti;
utóbbi munkafelületet többnyire saját izlésünk szerint állíthatjuk össze;
gépünk bekapcsolásakor az operációs rendszer először többnyire ezt a felületet jeleníti meg;
=>desktop computer;
desktop computer
asztali számítógép   személyi számítógépek (PC-k) leggyakoribb kivitelezési módja;
nagy fizikai mértei miatt növekvő népszerüségnek örvendenek kicsinyített másai: a hordozható kézigépek és a zsebbevaló tenyérszámítógépek;
=>laptop; =>palmtop; =>PDA;
DHTML
(Dynamic Hypertext Markup Language)
'DHTML' -nyelv
(dinamikus hipertext jelölési nyelv)
a DHTML a HTML nyelv azon kiegészítései- nek összesége, melyek Web-oldalak tartal- mának dinamikus megjelenítését szolgálják;
ilyenek pl. a scripting nyelvek, melyek segíségével egy Web-oldal HTML-kódjába aprócska alkalmazá- sok dolgozhatók be;
használatukkal pl. a Web-tartalom 'mozgatásra' szintén használható JAVA- appletek, bedolgozó- programok, stb. letöltése a szervergépről, illetve a többszörös kapcsolat a szervergéppel szükség- telenné válik (sőt a JAVA és az ActiveX közti vetélykedés is értelmét veszti);
a mozgatandó ábrák/szövegek megjelenítése gyorsabb és egyszerűbb;
[JAVA-scriptek egyszerűbben programozhatók, de a mai gyakorlatban még sok hiba (bug) forrásai;]
a HTML 4.0 változat várhatóan a fenti elemek szab- ványosítását is magába foglalja;
=>HTML; =>ActiveX; =>JAVA; =>JAVA-script"; =>animated Gif
dial-up (connection) (táv-)hívás, feltárcsázás
(kapcsolt vonalas telefon- hívás)
számítógép által lebonyolított hívása egy távoli számítógépnek, hagyományos telefonvonalon keresztül (kölcsönös) modemes kapcsolat céljából;
a kapcsolt vonal (dial-up line) megkülönböztetendő az állandó jelleggel bérelt telefonvonal (leased line) használatától, valamint a TV-kábeles kapcsolattól; =>modem; =>leased line;
digest (kivonatos) szemle levelező csoportoknál használt ListServe típusú szolgáltatói szoftver egyik alkalmazása;
jellemzője, hogy egy közös postaládába küldött leveleket meghatározott időközökben, csoportosít- va küldi szét a megrendelőknek;
=>mailing list; =>ListServe;
digitizing digitalizálás a művelet analóg felépítésű információt (hang, kép, stb.) korszerű feldolgozás, tárolás és továbbítás céljábol 'digitális', 0-1- típusú (numerikus) információra, a digitiális szám- jegyek nyelvére fordít;
a digitalizálás eszközei lehetnek hardver- vagy szoftver megoldásúak;
régen az informatika minden területe analóg volt, így pl. az összes tároló (papír, hanglemez, film, video-szalag, stb.) 1970 táján még analóg számító- gépek is üzemben voltak;
digitális információ megjelenítésekor az adatokat ismét analóg formára kell hozni, mivel érzékszer- veink ezt igénylik (látás, hallás);
directory
tartalomjegyzék, katalógus szerű helyazonosító, címtár,
 
hiarchikus struktúrákban tárolt állományok azonosítását szolgáló lista;
tartalmazhat különböző állományfajtákat, mappákat, stb.;
a "subdirectory" fenti értelemben "alkönyvtár";
=>file; =>folder; =>root directory;
discussion group levelező csoport, beszélgetőlista egy bizonyos témakörben érdekelt levelezők fóruma;
az egyéni levélben beküldött hozzászólást egy listakiszolgáló gép körlevélként küldi szét a leliratkozottak címeire; =>mailing list; =>list-server;
az ezredfordulón már több mint 100 magyarnyelvű levelező csoport létezett: =>http://www.mek.iif/hu/MEK/hunlist.htm;
disk/disc
adattároló korong, lemez mágneses ('disk') vagy optikai elvű ('disc') tárolólemez;
ellentétben a szalagtárolókkal, a korongalakú lemez gyors hozzáférést tesz lehetővé;
disk-drive = meghajtó; disk-space = tárhely;
=>floppy disk; =>hard disk; =>Compact Disc
display kijelző, megjelenítő a kijelző számítógépmonitorok legfontosabb alkatrésze, mely szöveges vagy képszerű információk megjelenítését szolgálja;
kivitelezése lehet hagyományos katódsugaras képcső (CRT) vagy folyékonykristály (ritkábban más elv szerint működő) sík kijelző (LCD);
fontosabb jellemzői a kép (átlósan mért) mérete, a vízszintes és függőleges irányban ábrázolható képpontok száma, azaz a "felbontása" (640x480, 800x600, stb.), fényerő, kontraszt, stb.;
=>monitor; =>LCD; =>CRT;
DMA
(Direct Memory Access)
'DMA' -technológia
(közvetlen tár-hozzáférés)
számítógépek sebességének növelését célzó eljárás;
bizonyos csatolók (busz) lehetővé teszik a közvetlen hozzáférést egy csatolt (pl.külső) táregységhez anélkül, hogy a központi processzornak foglalkozni kellene azzal; így a gép gyorsulása érhető el;
az Ultra DMA/33 egy protokoll, mely 33,3 Mbps-es sebességgel közvetít adatokat a számítógép merevlemeze és a központi táregység között, ami a DMA-sebességnek a kétszerese;
=>memory; =>microprocessor
d-mail
(direct mail)
reklámposta
(közvetlen posta)
névreszóló, levelesládánkba küldött reklám- posta;
rendkívül bosszantó, de a jó szolgáltatók a javát kiszűrik; =>spam;
DNS
(Domain Name System)
'DNS'-név rendszer
(részterület név-rendszer)
az Internet egy-egy szögletét (pl. egy szerver- gépet vagy egy önálló hálózatot) azonosító névrendszer;
a Domain Name System az IP-címek betűkkel jelölt változata azt a célt szolgálja, hogy abból a forrás mivolta legalább nagy vonalakban felismerhető legyen; az IP-számrendszerből az felismerhetetlen;
=>domain; =>IP-address; =>URL
DOM
(Ducoment Object Model)
'DOM' megjelenítési forma a W3C által elfogadott szabványjavaslat Web-dokumentumok elemeinek dinamikus (mozgatható) megjelenítésére;
célja, hogy egy Web-oldal összes statikus és inter- aktív eleme, legyen az szöveges vagy képszerű, önálló objektumként legyen kezelhető és mozgatha- tó;
a legfontosabb Web-böngészők a Netscape Navigator és az Internet Explorer egyelőre csak részben támogatják; =>www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1/
domain részterület, címterület önálló, betűkkel jelölt részterület az Interneten;
ennek a könnyebben olvasható és értelmezhető névrendszernek hátterében a gépek számára érthető IP-címrendszer áll; az ilyen címterületek ismertető jele az URL-címben olvasható .hu, .de, .ch vagy .edu, .gov, .com, stb.;
=>IP address; =>DNS; =>URL
DOS
(Disc Operating System)
'DOS'
operációs rendszer
(lemezorientált operációs rendszer)
Microsoft 1980-ban kibocsátott, szöveges megjelenítésű, IBM-típusú PC-khez készült operációs rendszere (MS-DOS);
Később több változata készült "PC-DOS" (IBM), "Novell-DOS" (Novell), stb.;
1997-ben jelent meg a 7.0-os változata, ez került beépítésre a grafikus megjelenítésű Windows-95- be;
mivel a magyar gyakorlatban még sokezer XT, AT- 286, AT-386 típusú számítógép van használatban tudni kell, hogy önkéntes programozók számtalan kisméretű, jól használható programot szerkesztettek erre az operációs rendszerre Internet-levelezőkig, böngészőkig bezárólag;
=>operating system; =>Windows; =>e-mail client; =>browser;
downloading letöltés, lehívás, átmásolás az Interneten elérhető tartalom: szövegek, képek, programok stb. átmásolása saját gépünkre;
ellenkező művelelt a felmásolás = uploading
downloads alatt lemásolható programok értendők;
egy Web-terület, ahonnan sok hasznos program ingyen letölthető pl.: =>http://www.download.com/;
=>uploading
drag and drop 'fogd és vidd'
(szószerint: 'húzd és ejtsd')
grafikus programoknál alkalmazott felhaszná- lóbarát adatmozgató művelet;
lehetővé teszi, hogy egy adatállományt a képernyőn kijelöljünk, ikonjánál fogva egy tárból 'kiemeljünk', majd egy másikba 'ejtsünk'
drive 1.) meghajtó-hardver
2.) vezérlő-szoftver
az amerikai zsargon (sajnos gyakran a magyar is) ugyanazt a meghajtót használja úgy a mechanikus eszközre mint a programra;
ez természetesen helytelen! helyes: meghajtó hardver és vezérlő szoftver;
DSL
(Digital Subscriver Line)
digitális telefonvonal (digitlis elfizetői vonal) korszerű, nagysebességű adatátvitelre alkal- mas digitális telefonvonal;
az ügyfélnél speciális módemet igényel, de -ellentét- ben az ISDN-el- bevezetéséhez nem szükséges a központok teljes átálakítása;
az elérhető sebességet (8 Mbps-ig) alapvetően meg- határozza a készülék és a központi elosztó közötti távolság;
több változata van fejlesztés alatt; legismertebb az =>ADSL; =>DSL-Lite;
DSL-Lite 'DSL-Lite' telefonvonal olcsó, elosztónélküli DSL hálózattechnológia, mely 5,5 km-es vonalhosszig, mindkét irányba 1,544 Mbps átviteli sebességet tesz lehetővé;
ezt a legolcsóbb DSL-változatot, mely az ISDN- vonalak sebességének több mint tízszeresét éri el, a Compac-Intel-Microsoft érdekcsoport az USA-ban egy 200.- dolláros modemmel és 35.- dolláros havidíjjal és üzemeli;
=>DSL; =>ADSL; =>ISDN; =>cable network
DVD
(Digital Versatile Disc)
'DVD' lemez
(digitális sokoldalú korong)
a CD -vel azonos méretű, de legalább 7,5 x nagyobb kapacitású optikai tároló (4,7 GB);
szabványosítása sokáig tartott, mert nem csak eltérő műszaki megoldások versenyeztek, de különböző érdekeltségű felhasználók is: filmipar, számítógépipar, stb.; végül 1998-ban a legfontosabbak (Philips, Matsushita, Mitsubishi, IBM, HP, stb.) megállapodtak a DVD-ROM, és az újraírható DVD+RW illetve azok változatainak a szabványában; =>CD; =>DVD-ROM;
DVD+RW
'DVD+RW', újraírható videolemez   a mágneses VHS-szalagra alapozott video- rögzítők leváltását célzó, újraírható videole- mez;
4,7 GB kapacitása a kívánt képminőségtől függően 1-2-4 óra TV-felvételére elegendő;
a 2001-es CeBit kiállításon bemutatott modelljei sok elődjével, de nem mindegyikkel volt kompatibilis; az előregyártott DVD-ROM video-lemezekkel igen, de pl. a DVD-RAM lemezekkel nem;
=>DVD; =>DVD-ROM;
DVD-ROM
(Digital Versatile Disc (-ROM))
'DVD-ROM'
(sokoldalú digitális (ROM)-lemez)
a CD(-ROM) nagykapacitású utódja (lega- lább 4,7 GB tárterülettel);
az alkalmazások között első helyen szerepel digitális video-állományok (filmek) tárolása;
[sok vita övezi a filmek másolhatóságát; a másolást kivédeni hivatott CSS kódot gyorsan feltörték;]
=>CD-ROM; =>CSS;
E . .
e-...
elektronikus ...
 
az "e-" kezdőbetű régi fogalmaknak előtt azoknak a számítógéphasználattal és az internet-kommunikációval ősszefüggő mai változatait jelöli;
Példák:
=>e-book, =>e-mail, =>e-stamp, =>e-business;
e-book
elektronikus könyv,
e-könyv
 
hordozható, egy vagy több tartalomforrásból feltölthető, síkkijelzős számítógép;
régen kigondolt alkalmazás, de népszerűsödése sokáig több okból vegetált:
egyrészt az elektronika költségei magasak (síkkijel- zős hordozható számítógép), másrészt, és ez az előbbinél fontosabb, kezdetleges az e-könyvek ergonómiája: a papír fényvisszaverő, reflektív természetű és elviseli az arra sütő napfényt is, az LCD olvashatósága felépítésétől és hátsó fényforrásától függ, mely nehezen tud a napfénnyel versenyezni, más, papírszerű, reflektív síkkijelzők pedig még váratnak magukra;
fenti problémákhoz hozzá jön a szükséges tápegységek véges természete, tehát a tápegységek feltöltésének szükségessége;
fékező továbbá a szabványok teljes hiánya ami nélkül minden szoftver, hardver csak kis sorozatban jelenik meg és ezért költséges marad (eBook, dBook, stb.)
az eddig megjelent termékek többnyire a PDF formátumban olvashatók, melynek előnye, hogy az olvasó belejegyzetelhet a szövegbe, kiemelheti, aláhúzhatja annak részeit, stb. amit, ha azok egyszerű web-tipusú html-oldalak lennének nem tehetne meg;
jelentős alkalmazások ott várhatók, ahol a hagyomános könyv nem tud versenyezni mint pl. zenélő kottafüzetek, interaktív taneszközök, stb. esetében;
üzleti érdekeltségű kiadványoknál hozzá jön a szerzöi jogok/másolhatóság kérdésköre; =>LCD; =>PDF;
e-business
(electronis business)
távüzlet
(elektronikus üzlet, e-üzlet)
elektroníkus úton lebonyolított üzleti ügyek intézése;
ez lehet vállalatok között vagy cégek ill. bankok és fogyaszók között, stb.;
=>e-commerce; =>agent;
editor szerkesztő (-program) szövegszerkesztésre vagy weboldal-szerkesz- tésre alkalmas program;
ma ugyan szokás a hagyományos szövegszerkesz- tőket Web-oldal (html) szerkesztővel is kiegészíteni, de vannak a kizárólag utóbbi célra optimalizált szerkesztők mint pl. a ingyenes evrsoft 1st Page 2000 és a Netscape Composer, továbbá az Adobe PageMill, és a Microsoft FrontPage;
WYSIWYG Web-szerkesztők előnye, hogy használatukhoz a html Web-nyelv ismerete nem szükséges; a 'kézi' szerkesztés lehetőségei azonban mindmáig sokoldalúbbak;
=>authoring tool; =>HTML; =>WYSIWYG; =>www.adobe.com/prodindex/pagemill/; =>www.microsoft.com/frontpage;
e-mail
(electronic mail)
elektronikus posta,
e-posta, drótposta, jelposta,'emil','evél'
az elektronikus posta az Internet egyik leg- fontosabb alkalmazása;
lényege, hogy csak az információt tartalmazó jeleket továbbítja ('jelposta'), eltérően a hagyomá- nyos postától, mely a címzetthez a jelek hordozóit is eljuttatja, tehát a papírt, szalagot, lemezt, stb.);
az eredeti amerikai SMTP szabvány szerint csak 7-bites (ASCII) szövegek továbbítására volt képes, mai ESMTP változatában 8-bites állományok, tehát ékezetes szövegek, képek, zene, video továbbításá- ra is alkalmas;
magyar szempontból a rendszer angolszász eredete sokáig problémás volt, mert legelterjedtebb (7-bites) formájában az ékezetes (8-bites) magyar betű- készletet nem tudta kezelni; a 'lekaszált' betűkkel történő levelezés pedig nem csak bosszantó, de nem is méltó a harmadik évezred kultúrált magyar levelezéséhez; még nem minden magyar felhasználó tudja, hogy a magyar szövegek ékezetek nélkülire csonkítása mára már nem is szükséges, lásd pl.: http://www.iif.hu/szolgaltatasok/ella/ekezet.html

a levelező-rendszer MIME kiegészítése a problémát megoldja, 8-bites, multi-médiumos levelezést tesz lehetővé (ékezetes szöveg, kép, hang, video); problémája, hogy használata még nem általános, mert sok esetben nem tudni, a címzett tudja-e az így kódolt levelet olvasni vagy sem; újabb levelező programok a levél fejlécében közlik a feladó jellemzőit, így fenti kérdésre választ kapunk;
levelező fórumok problémája lehet, hogy a listakezelő program nincs megfelelően beállítva, pedig az szinte minden esetben lehetséges;
Unix platformoknál az UUENCODE segédprogram segít több-médiumos levelek 7-bites SMTP-re fordításában, melyet azután a címzettnek az UUDECODE segédprogrammal kell olvasható formátumra visszakódolni;

az elektronikus levelezés egyik új iránya az u.n. HTML e-posta (HTML in e-mail) melyben minden kommunikátumot, (levelet, web-oldalt, stb.) azonos, html-nyelven szerkesztünk ('kézileg', vagy egy szerkesztő-program segítségével);
előnye, hogy a html-szabvány a magyar betűkészle- tet is kezelni tudja, de az is, hogy a levélírásnál a web-oldalak minden változatossága rendelkezé- sünkre áll (színes, illusztrált levelek);
a html e-posta nem azonos a web-alapú levelezéssel (Web-based e-mail), az a küldés-fogadás egyik változata;

fenti módszereken belül a Közép-Európai 2-es latin azaz az ISO 8859-2 betűkészlet hivatott a szabályos magyarnyelvű levelezésre, de a Windows-1250 valamint az ISO-8859-1-es betűkészletek is használhatók;
Időközben szabványosítást nyert a 16-bites unicode karakter- kódolási eljárás, amellyel gyakorlatilag a világ összes nyelvének karakterkészlete kódolható;
=>ASCII; =>ISO 8859-2; =>SMTP; =>ESMTP; =>UNICODE; =>MIME; =>UUENCODE; =>HTML-mail =>X.400; =>freemail; =>v-mail; =>web-based e-mail;
e-mail address elektronikus postafiók címe az Interneten használatos postafiók címe;
összetevői: felhasználói név, @ írásjel, részterület (domain) neve;
=>e-mail; =>user name; =>@; =>domain; =>LDAP;
e-mail client (program)
levelező
(ügyfélprogram)
míg régen csak önálló, egy-egy operációs rendszerre szabott levelezőprogramok voltak használatban (Pegasus, Eudora, Lotus cc:Mail, stb.) ma minden Web-böngészőnek szerves része egy levelező ügyfélprogram;
a Netscape Messenger például nem csak, hogy a ma már elengedhetetlen MIME vagy UUENCODE kódolást teszi lehetővé, de egyengeti az utat a jövőbeli, u.n. html-levelezés felé is;
magyar szempontból lényeges, hogy a mai levelező programok többsége támogatja az ékezetes magyar levelezést valamint multimédiumos mellékletek küldését;
egy magyar eredetű levelezőprogram lehívható pl. a =>http://www.drotposta.hu/ címről; =>e-mail;
e-mail reader
levelező
(szószerint = e-posta olvasó)
régebbi kifejezés, ma két okból pontatlan;
egyrészt, mert ma minden elektronikus levelező program nem csak olvasó, hanem szerkesztő is;
másrészt mert ma szokás a levelező programokat nevükön nevezni, mit pl. Outlook Express (Microsoft), Communicator (Netscape), Star-mail (Sun), stb.; =>e-mail;
e-stamp
 
elektronikus bélyeg,
e-bélyeg
kisérleti jellegű szolgáltatás az USA-ban, és Németországban;
Az USA-ban több cég rendelkezik olyan, az US Postával kötött szerződéssel, mely elektronikus bélyegek terjesztését (árulását) teszi lehetővé;
az elektronikus úton vásárolt, meghatározott értéket képviselő bélyegek a címzéssel egyidejűleg hagyományos borítékokra nyomtathatók; a megoldások között tisztán szoftveres valamint szoftver-hardveres javaslatokkal folynak a kisérletek; =>http://www.estamp.com/
e-commerce
(electronic commerce)
elektronikus kereskede- lem (e-kereskedelem) hálózati szereplők közötti kereskedelmi ügyintézés;
egyszerű fogyasztók számára elsősorban az elektronikus kiválasztás és megrendelés lehetőségei lényegesek; a megrendelés lehet pl. Web-hirdeté- sek, Web-katalógusok alapján, interaktív módon;
a fizetés lehetséges pl. hitelkártya számának megadásával (biztonsági problémák), stb.
egyszerű fogyasztók körében a távüzlet könyvek, lemezek és programok beszerzésénél kezd terjedni;
üzleti túlkapások ellen rendkívül hatékonynak igérkeznek az árösszehasonlító robotok;
a leszállítás történhet hagyományos úton (pl. könyvnél) vagy elekronikus úton, pl. programook, zene, stb. esetében;
az elektronikus kereskedelem az elektronikus üzlet egyik eleme; =>m-commerce; =>e-business;
EduNet 'EduNet' európai oktatási program   az Európai Únio oktatási programja;
 
ELLA 'ELLA' levelező a magyar IIF program keretében kutatási, oktatási célokra kifejlesztett levelezési szolgál- tató; X.25-ön és TCP/IP vonalakon is hasz- nálható;
a HELKA.IIF.hu-n futó ELLA központ segítségével az ELLA felhasználók MIME- kompatibilis módon levelezhetnek Internet partnereikkel ISO 8859-2 karakterkészlettel; =>MIME; =>ISO 8859-2;
emoticon
'emoticon', hangulatjel
 
baráti elektronikus levelezésben használt irásjel, mely röviden jelzi a levélíró hangulatát;
lényegében azonos a "smileys" írásjelekkel;
=>smileys;
emulation behelyettesítés, fordítás, 'emuláció' eljárás, amely behelyettesít, szimulál egy eltérő rendszert;
példa: ha egy szerver-kliens összeköttetésben a szervergép Unix típusú és megkívánja, hogy a kliens személyi számítógépe (pl. IBM típusú PC-je) mint végkészülék azonos szabvány szerint viselkedjen, ez u.n. szoftver-emulációval oldható meg; ilyen terminál-emulációs program pl. a =>VT-100; =>operating system;
encoder/decoder jelátalakító/ jelvissza-
alakító, kódoló/dekódoló
adatok kódolása azt jelenti, hogy azokat -jellegüktől függően- egyértelműen felismer- hető, szabványos, kezelésre és kiértékelésre alkalmas alakzatra, formátumra hozzuk;
kódolni analóg és digitális jeleket egyaránt lehet (analóg kódoló pl. a TV-szabvány szerint működő PAL-kódoló);
a számítástechnikában digitális jelátalakítókkal dolgozunk; a művelet tôrténhet szoftver- vagy hardver- megoldásokkal; a hardver-megoldások gyorsabbak, ami pl. video kódolásnál játszik szerepet (MPEG);
kódolás gyakran az állomány egyidejű tömörítését is jelenti;
a fordított művelet a jel visszaalakítása a dekoder- ben történik; =>file; =>suffix;
encryption titkosítás, bitkeverés olyan számítógép-művelet (algoritmus) alkalmazása, mely lehetővé teszi, hogy csak illetékesek használhassanak bizonyos adatokat (szöveg, zeneszám, film, stb.);
nagy politikai vitákat kisérték az amerikai kormány engedélyét a titkosítási eljárások területén; az USA kormányánál minden ilyen kódot letétbe kell helyezni; ma már bebizonyosodott, hogy óriási erőfeszítéssel ugyan, de még a 64 bites titkosítást is fel lehet törni, egyelőre már csak a 128-bites a biztonságos...; =>algorythm; =>PGP;
ERP (szoftver)
(Eltronic Resource Planning)
'ERP' vállalatirányítási szoftver
(elektronikus forrás- tervezés)
üzemvezetésre, vállalatirányításra fejlesztett szoftvercsalád;
eredetileg semmi köze az Internethez, de a jövőben az Internet mint üzleti csatorna és a vállalatirányítás integrálása várható;
ERP-programok bérlete a Világhálón keresztül terjedőben van;
a 90-es évektől népszerű ERP-programok szállítói t.k. a német SAP, a holland BAAN és az amerikai ORACLE; =>software;
ESMTP
(Extended Simple Mail Transfer Protocol)
'ESMTP'
(bővített egyszerű levél átviteli protokoll)
a közismert 7-bites SMTP levelezési proto- kollnak újabb, 8-bitesre bővített változata;
használata terjed, de még en általános;
=>protocol; =>e-mail; =>SMTP;
Ethernet 'Ethernet' -hálózat helyi számítógéphálózatok legelterjedtebb kommunikációs technikája;
egyszerű kivitelben (desktop-Ethernet), koaxiális kábeleken keresztül, 10 Mbps sebességű adatát- vitelre képes;
új változata a Gyors Ethernet (Fast Ethernet), amely üvegszálas összeköttetéseken keresztül 100 Mbps nagyságrendű adatávitelre, valamint a Gigabit-Ether- net, amely 1-10 Gbps adatátviteli sebességre képes; utóbbi technológia az ATM- technológiának komoly vetélytársa lehet;
az Ethernet-technológiát főleg a számítógépipar támogatja; több esetben a TV-kábeleken keresztül létrehozott Internet-kapcsolatoknak is alapjául szolgál; =>network; =>ATM
Eudora 'Eudora' levelező a Qualcomm cég népszerű, jóhírnevű levele- ző programja;
az Eudora 5.1 Windows, MacOS, PalmOS és WebMail változatban tölthető le;
a MIME átviteli rendszert és az ISO 8859-2 karak- terkódolást támogatja;
újabban az Opera böngésző programmal együtt forgalmazzák ingyenes és fizetős változatban;
=>e-mail client; =>MIME; =>ISO 8859-2;
extension
kiterjesztés   az állománytípus rövidített (3/4 betüs) megjelö- lése, mely az állomány nevét követő pont után olvasható, tehát az állomány teljes elnevezésé- nek a végződése (pl. ".txt", ".html", ".jpg");
az "extension" azonos a "suffix" jelentésével;
a számítástechnikában számtalan állománytípus használatos pl. szövegek, képek, zene, stb. jelölé- sére; nem minden olvasó/lejátszóprogram (pl. böngésző) tud minden állománytípust megjele- níteni;
egy keresőprogram, mely megkeresi a kiterjesztések eredetét és jelentését: =>extsearch.com;
=>file; =>suffix;
extranet 'extranet' internet protokollokkal működő, biztonságos, privát, intranet hálózat;
a legtöbb esetben egy vállalat belső intranet háló- zata, kibővítve a legfontosabb üzleti partnereik kapcsolatával; =>intranet;
e-zine elektronikus magazin, Web-magazin a Világhálón található 'magazinok' egyik meg- jelölése;
a fogalomra -a kiadóktól függően- több kifejezés használatos: WebZine, Online Magazine, stb.;
nyomtatott képesújságokkal ellentétben Web-kiad- ványok tartalmazhatnak hang- és video-melléklet- eket valamint interaktiv anyagot is; utóbbi lehet pl. egy vendégkönyv, de lehet pl. egy távirányítható Web- kamera kezelőfelülete is;
egyszerű honlapoktól annyiban különböznek, hogy míg azokat rinkán, vagy rendsztelenül frissítik, ezek rendszeres időközökben jelennek meg;
=>Webzine; =>online;
F . .
FAQ
(Frequently Asked Questions)
'FAQ' kérdés/felelet- magyarázat-gyüjtemény
(gyakran feltett kérdések)
használati utasításhoz hasonló, népszerű ma- gyarázati módszer;
az interaktivitás érzését kelti, mert a felhasználót is bevonja a 'tanfolyamba'; azok kérdései alapján szokás ezeket szerkeszteni;
a moderált UseNet hírcsoportok hirdetőtáblái is gyakran 'FAQ' -módszerrel működnek; tartalmukat néha csoportosítják és a feliratkozottaknak körlevél formájában megküldik; =>UseNet; =>newsgroup
FAT
(File Allocation Table)
'FAT'
(adat)állomány-kiosztási táblázat
IBM- szabvány szerint szervezett mágnesleme- zek (merevlemez, floppy) tárterületének hely- kihasználását nyilvántartó táblázat;
az operációs rendszer a FAT-táblázaton keresztül tartja számon az adatterület felhasználását;
a FAT a formázásnál lesz a lemezre rögzítve; ha a FAT olvashatatlanná válik, akkor a lemez tartalma is többé olvashatatlan; ezért legtöbbször egy második (tartalék) FAT-táblázat is rögzítésre kerül;
'FAT32' a 32-bites rendszerek szokásos megjelölése; =>formatting;
fiber optics
száloptika   üvegszál optikai fényvezető;
a nemzetközi adatforgalmat már ma is sokezer kilométeren száloptikai hálózatok közvetítik; ez többnyire egyetlen fényhullámhosszon történik;
nagy áttörés és a kapacitások megsokszorozása várható a többfrekvenciás technikáktól (D)WDM ;
problémás és költséges marad (a rézvezetékekhez hasonlítva) a leágazások és csatlakozások kivitelezése; =>(D)WDM;
(data-) file (adat-) állomány, akta, köteg, adatsor egységként kezelt, összetartozó adatok ösz- szessége;
tartalmilag lehetnek az állományok -megfelelő kódolással létrehozott-, szöveg-, program-, kép-, hang-, web-oldal-, stb. adatai;
különösen személyi számítógép-alkalmazásoknál szokás -a rendezett kezelhetőség érdekében- az állományoknak egyedi nevet adni, kiegészítve azt egy nevükhöz csatolt kiterjesztéssel (suffix);
utóbbi az állomány típusát jelöli meg, ami lehet pl. egyszerű szöveg: .txt, egy zip kódolással tömörített program: .zip, egy népszerű hangállomány: .mp3,, vagy egy Web-oldal: .html, stb.;
szoftver-alkalamazások (pl. egy böngésző) csak bizonyos állomány-típusokat tudnak kezelni; a hiányzó segédprogramok sok esetben a Web-ről beszerezhetők;
=>encoder/decoder; =>suffix; =>ZIP;=>MP3;
finger 'finger' (parancs) felhasználókat azonosító UNIX-parancsnak ('árulkodó'-programnak) a neve;
Unix rendszerekben a finger paranccsal lekérdezhe- tők pl. hogy kik vannak bejelentkezve, a nevek mellett néhány felhasználói tevékenységük, stb.;
mivel visszaélésre is alkalmat ad, sok szolgáltató letiltja a finger parancsok használatát; =>UNIX
firewall 'tüzfal', adatbiztonsági rendszer a hálózaton kimenő és bejövő adatok bizton- ságát szavatoló (szoftver vagy hardver) rend- szer;
több kivitelezési módja ismert, de a gyakorlatban egyik sem nyújt 100%-os biztonságot;
a probléma ott kezdődik, hogy amint két számító- gép kapcsolatba kerül egymással, az egyik felhasználó a másik gépén (burkolt utasításokkal) ellenőrizhetetlen műveleteket tud végrehajtani;
a védekezés egyik módja az, hogy a szervergép összehasonlítja a feladót egy "megbízhatatlan szerverek" listájával, a kétes bejelentkezőket vagy azok üzeneteit eldobja; a legtöbb esetben a tűzfal több biztonsági eljárás kombinációját jelenti;
mivel itt nem csak személyi adatok, vagy pénz- ügyek biztonságáról van szó, hanem akár még háborúk is befolyásolhatók téves információk, vagy szoftverkalózok behatolása alapján, a témakör növekvő fontosságú;
=>S/MIME; =>PGP; =>P3P; =>hacker;
FireWire
(IEEE-1394)
'FireWire' csatoló, 'busz' (szószerint = tüzesdrót) Apple által kifejlesztett és az IEEE-1394- ben rögzített, nagysebességű adatátvitelre alkalmas csatolási technológia (ipari busz standárd), mely összesen 63 tartozék egyidejű csatlakoztatását teszi lehetővé;
leggyorsabb képviselője már ma 200 Mbps átviteli sebességre képes, ami lényegesen meghaladja az USB-1 csatoló 12 Mbps-es, vagy az SCSI busz 40 Mbps-es átviteli sebességét;
első alkalmazása digitális kameráknál és DVD- lejátszóknál várható;
előrejelzések szerint a FireWire az ezredfordulóra (rövid vezetékek esetében), 1 Gbps adatátviteli sebességre is képes lesz, ami által a számítógépek csatolóin keresztül külső merevlemezek üzemelete- tése és digitális video kapcsolat is lehetővé válik;
a szabványjavaslatot Microsoft, Intel és Compac cégek is támogatják; =>bus; =>USB;
firmware
(PROM-ban tárolt) célprogram   számítógép tartozékokba beépített, (P)ROM-ban tárolt célprogram;
szaknyelven: mikroprogramozott, mikrokóddal írt, készülékspecifikus szoftver; =>software; =>ROM;
Flash 'Flash' animációs bedolgozóprogram Macromedia programcsaládja animációs Web-kiadványok szerkesztésére és lejátszá- sára (plug-in);
az állomány ismertető jele az ".swf" kiterjesztés; Windows, Unix és Linux alapú változatai kaphatók;
a lejátszók ingyenesek; Netscape a Navigator 4.5 böngészője tartalmaz Flesh-dekódert; a Flesh kóderért fizetni kell;
a VideoFlash egy tömörítési eljárás, a WebTV-nél használatos, de a fentiekhez semmi köze;
=>plug-in; =>VideoFlash; =>http://www.macromedia.com/
flash memory
(Flash ROM, Flash EPROM)
'flash' memória
(szószerint = láng, villanás)
gyors, törölhető és újraírható félvezető alapú memória, mely az információt kikapcsolt állapotban is megőrzi;
szoftverfüggő alkalmazásoknál -pl. egy modemnél- az üzemeltető program későbbi felújítását lehetővé teszi, alkatrészcsere nélkül;
digitális fényképezőgépeknél a felvételek ideig- lenes tárolásra haszálják, amíg azokat át nem töltik pl. egy mechanikus tárolóba;
Samsung 1999 végén 1 Gbites Flash ROM proto- típusát mutatta be; a technológia költséges, Intel egy olcsóbb változaton dolgozik; =>memory;
floppy disk hajlékonylemez, 'floppy' népszerű, ma többnyire 1,44 MB kapacitású, 3,5 hűvelyk átmérőjű, cserélhető, mágneses tárolólemez;
jövője ezzel a kapacitással a multimédiumos korszakban véges, noha még ma is jelennek meg új termékek floppy-meghajtóval a piacon, mint pl. Sony új elektronikus fényképezőgépe;
a 97-es Comdex kiállításon két potenciális utódját mutatták be: a Caleb cég 120 MB-s, valamint Sony- Fuji kétoldalú (2x100=) 200 MB-s 3,5 hűvelykes lemezét; mindkettő 'lefelé'-kompatibilis a hagyomá- nyos floppyval; =>ZIP-drive
FMD-ROM
(Fluorescent Multilayer Disc ROM
FMD-ROM
(fluoreszkáló többrétegű lemez ROM)
optikai tároló, mely fluoreszkáló rétegek lézer-aktivált fénykibocsátásán alapszik;
a CD méretű, 140 GB-s FMD-ROM, a DVD lemezek kapacitását legalább 10 x meghaladja és fokozása 1 TB-ig váható;
ellentétben a hagyományos optikai tárolókkal, melyek fényvisszaverésen alapszanak, az FMD- szubsztátum rétegei a lézersugár hatására, a réteg tulajdonságaitól függő, különböző hullámhosszú fényt bocsátanak ki;
a rétegek szinte egyidejűleg olvashatók ki;
távolabbi jövőben újraírható változata is várható;
a C3D cég által bemutatott technológiát hitelkártya és CD-lemez méretekben tervezik piacra vinni 2000-ben; =>CD-ROM; =>DVD;
folder iratgyűjtő, 'mappa' a számítógép tárolóiban elhelyezett állomá- nyok csoportosítását szolgáló iratgyűjtő;
ezek ugyanúgy lehetnek programok mint jegyzetek, akták, képek, audió vagy fideo-felvételek; =>file
formatting
(of storage disks)
formázás
(tárolólemezeknél)
tárolólemezeket (hajlékonylemez, merev- lemez, CD-R/RW, stb.) az adatok fogadása elött egy meghatározott rendszer szerint formázni kell;
ennél a műveletnél lesznek a lemez nyomvonalai és szektorjai kijelölve, az u.n. "root directory" valamint a "FAT" tartalomjegyzék rögzítve; formázásnál minden esetleg már tárolt adat törlésre kerül;
márkás hajlékonylemezek ma formázva kerülnek forgalomba; =>floppy disk; =>hard disk; =>root directory; =>FAT;
forward továbbító (parancs) levelező programok egyik parancsa a forward művelet, mely egy beérkezett levél továbbküldését végzi el egy vagy több címzettnek; =>e-mail client
frame (bekeretezett) mező, keret
(megjelenítési forma)
Web-kiadványoknál használatos, újabb bön- gészők által támogatott, egy Web-oldalt több mezőre osztó megjelenítési forma;
a frame HTML-címkék használatával egy Web-olda- lon belül a mezők tartalmát külön-külön lehet kezelni (pl. görgetni), azokra kivatkozni, stb.; túlzott haszná- lata gátolja az áttekinthetőséget;
eredetileg Netscape-től származik, Microsoft I.E. böngészője egy -nem-szabványos- lebegő keretet is támogat; =>HTML; =>browser;
frame relay 'frame relay' adatátvitel, kerettovábbítás telekommunikációs szabvány gyors, csomag- kapcsolt adatátvitelre;
neve onnan ered, hogy a változó nagyságú adatcsomagokat keretekbe (frame-ekbe) foglalja;
az adatátvitel sebességének növelését (1,5 Mbps-ig), úgy érik el, hogy az adat-átvitel biztonságát csak a végpontokban ellenőrzik és az átirányítók (router) számát minimalizálják; az eljárást nagyobb egységek Internet kapcsolatára valamint LAN és WAN hálózatok közötti kommunikációra használják;
=>router; =>packet switched network;
Free Agent 'Free Agent' hírolvasó program a UseNet hírcsoportok egyik néppszerű olvasóprogramja; =>UseNet;
freemail
(free e-mail)
'ingyenposta', ingyenes elektronikus posta térítésmentes, névreszóló postafiók internet- alapú kommunikációra;
több változata ismert:
a) intézmények által (pl. tanintézetek által diákoknak) fenntartott ingyenes POP3-postafiók; ez műszakilag megegyezik az Internet-szolgáltatók- nál bérelhető, hagyományos POP3 postafiókkal;
b) Web-alapú postafiók (Web-based e-mail), mely a Web bármely bekötési pontjából elérhető; szolgáltatója az egyéni postafiók tartalmát Web-oldalakra teszi, melyekhez csak a levelesláda tulajdonosának van 'kulcsa';
az ilyen szolgáltatás -neve ellenére- a valóságban három okból nem ingyenes:
1.) mert a szolgáltató a szolgáltatás fejében bejelentkezéskor a kliens személyi adatait kéri, melyek felhasználhatók és eladhatók;
2.) mert a szolgáltató jogot formál arra, hogy az egyéni levelesládát reklámokkal 'dekorálja'; a reklámbetétekért pedig pénzt kap;
3.) a szolgáltató további bevétele lehet, hogy a telefontársaságoktól is juttatásban részesül a megnövekedett forgalomért;
az 'ingyen postafiók' a legtöbb esetben nem jelent ingyen tárhelyet is egyéni honlap fenntartására a Web-en (Web-hosting);
a levelek írása, olvasása böngésző- programok segítségével, legtöbbször kapcsoltan (online) történik; külön (POP3) levelező-program nem szükséges, de vannak kivételek;
'webmail' rendszerek lehetőségei általában korlátozottabbak mint a POP3 rendszereké, de az ékezetes magyar leveleket és a levelekhez csatolt mellékleteket próblémamentesen kezelik; html-kódolású leveleket (html in e-mail) nem mindíg;
a ki- és bemenő levelek maximális mérete szabott szokott lenni (pl. 1-10 M);
nagy előny, hogy úgy mint bármely Web-oldal, a Webes postaláda is, távoli helyszínekről is elérhető, függetlenül egy helyi szolgáltatótól, csak Web-hozzáférés szükséges hozzá;
a gyakran hangoztatott 'életreszóló postaláda' azt jelenti, hogy ha valaki munkahelyet vagy Web- hozzáférést változtat, ez nem érinti Web- postaládáját;
minden esetben hasznos az 'ingyenposta' lehetőségeit és határait bejelentkezés előtt tisztázni, a várható telefonköltségekkel együtt (pl. a lassú Web-hozzáférés miatt) ;
Magyarországon ismertebb 'ingyenposta' t.k.

freemail.hu
dpg.drotposta.hu
stop.extra.hu
egon.gyaloglo.hu

Nemzetközi 'ingyenposta' a "Hotmail" (Microsoft), "WebMail" (Netscape), "YahooMail" (Yahoo), stb.
=>e-mail; =>POP3; =>Web-based e-mail;

freeware ingyen program, ingyen szoftver térítésmentes, szabadon használható számító- gép program, közprogram;
szerzői lehetnek kommerciális érdekeltségű cégek, amelyek reklámként terjesztik, de lehetnek a szakma önzetlen művelői is; ismert közprogramok pl. a Linux operációs rendszer, az Apache Web-szerver program vagy pl. a Navitagor és az Explorer böngésző programok; =>software; =>shareware;
freeware-gyűjtemények a Web-en t.k.:
=>http://www.freeware.com/;
=>tucows.euroweb.hu;
FSF
(Free Software Foundation)
'FSF' alapítvány
(Szabad szoftver alapítvány)
közhasznú, szabadon terjeszthető szoftver fejlesztését támogató alapítvány; =>GNU
FTP
(File Transfer Protocol)
'FTP'-protokoll
(állománytovábbító protokoll)
adatsor, adatköteg, állomány átvitelét lebo- nyolító protokoll;
szabványosított protokoll, amely az adatátvitel adott környezetre illeszkedő menetrendjét határozza meg;
FTP-programokkal azonosító jelszó birtokában távoli adatbázisok tartalmához férhetünk hozzá, onnan pl. bizonyos állományokat szerezhetünk be és oda állományokat tölthetünk fel (pl. saját Web-oldalainkat szolgáltatónk gazdagépére);
nyilvános FTP-kiszolgálóknál a bejelentkezés az anonymous kulcsszóval történik;
a Web népszerűsödése óta programok és más állományok beszerzése ma egyre inkább a Web-re tevődik át; =>protocol; =>anonymous FTP; egy FTP keresőprogram: =>ftpsearch.lycos.com/;
G . .
G3
(Generation 3)
'G3' harmadik generációs mobil kommunikáció
 
UMTS tecnológiára alapozott vezeték nélküli adatkommunikáció;
a GSM, GPRS, stb. mobil technológiákat követő, lényegesen nagyobb adattömegek átvitelére alkalmas technológia; =>UMTS; =>MMS;
gateway átjáró, kilépő két eltérő távközlőhálózat illesztésére használt hardver- vagy szoftver-megoldás;
a kölcsönös forgalom lebonyolítására feladata lehet adatkódok és forgalmi protokollok átformálása, stb.;
átjáró szükséges pl. az AOL hálózata és az Internet hálózata között, az FTP és elektronikus levelezés között, stb.;
tágabb értelemben átjárók az portal sites Web- területek is; =>AOL; =>portal site;
GIF
(Graphics Interchange Format)
'GIF' képformátum
(grafikus adatcsere formá- tum)
rajzszerű képek egyik tömörítési módja számítógépes kezelés céljából (256 megkülöböztethető színig);
ezzel ellentétben a JPEG-tömörítés fényképszerű képeknél előnyösebb és 16 millió színt támogat
('valós színű' képek);
a GIF kódolást a Compuserve vezette be, de az ennél használt u.n. LWZ tömörítési algoritmus az Unisys tulajdona, így a GIF szabad használhatósága máig vitatott; ezért született meg helyette napjainkra a PNG szabvány
a GIF továbbfejlesztett alkalmazásai pl. az 'animated GIF', mely egyfajta mozgó rajzfilm-képsort, valamint a 'transparent GIF', mely áttetsző képeket tesz lehetővé; =>PNG; =>JPEG
GNOME
(GNU Network Object Model Environment)
'GNOME'
(GNU hálózati objekt orientált környezet)
Linux-os asztali számítógépek grafikus felhasználói felületét szabványosító projekt;
a nagy hardvergyártók (IBM, HP, Sun, Compac) összefogásával jött létre a GNOME Alapítvány, mely Linux operációs rendszerek felhasználói felületét, grafikus "arculatát" (user interface), szabványosítja és ezáltal a Windows környezet vetélytársa;
szoftver alkalmazások szerzői ehhez illeszthetik programjaik működtetését illetve felhasználói felületét;
a Free Software Foundation csoport szintén támogatja a kezdeményezést;
a GNOME-hoz hasonló, a szintén Linuxra készülő u.n. "KDE" felhasználói felület; =>LINUX; =>GUI;
GNU
(GNU operating system)
'GNU' operációs rendszer
(GNU operációs rendszer)
a Free Software Foundation alapítvány Unix-hez hasonló operációs rendszere;
Legfontosabb tulajdonsága, hogy ellentétben a Windows, Mac, stb. operációs rendszerekkel, szabadon másolható és terjeszthető, ;
Linus Torvalds Linux operaciós rendszere több GNU elemet is használ;
=>operating system; =>LINUX; =>GNOME;
=>http://www.gnu.org/
gopher 'gopher' (= hörcsög)
(egy Internet- alkalmazás- nak a neve)
az Interneten elérhető adatbankokban (pl. könyvtárakban) haszált, szöveges menük segítségével kereső rendszer;
a Web-nek az elődje; korlátozott lehetőségei miatt (csak szövegek), jelentősége csökkenőben van; =>WWW;
GPRS
(General Packet Radio Service)
'GPRS' adatátviteli szolgáltatás
(általános csomagkapcsolt rádió adat-szolgáltatás)
Európában 2000-től üzemelő, közepes sebes- ségű vezetéknélküli adatátviteli technológia;
célja a GSM-nél gyorsabb adatkommunkáció hordoz- ható készülékek segítségével (mobil telefonok, kézi számítógépek, stb.); a megfelelő végkészülékek mellett, természetesen a (WAN) hálózatnak is GPRS-kivitelezésűnek kell lenni;
a GSM-nél a maximális adatátviteli sebesség 9,6 kbps, ezért ez csak beszéd, szöveg és egyszerű grafikák átvitelére használható; a 'GPRS' technoló- giával 56-114 kbps érhetö el, ami számos új (internet-) alkalmazáshoz elegendő, szerény minőségű MPEG-4 kisvideot beleértve;
[minőségi mozgókép-átvitelhez (> 2 Mbps) a 'GPRS' is elégtelen, ehhez egy u.n. 3. generációs technoló- giára, pl. az u.n. "UMTS"-re van szükség;]
=>WAN; =>GSM; =>UMTS;
groupware csoportmunkára alkalmas szoftver csoportos számítógép-munkát támogató program; (pl. a Lotus Notes irodali alkalmazás;) =>software; =>application
GSM
(Global System for Mobile communication)
'GSM' vezetéknélküli kommunikációs rendszer
(földkörüli vezetéknélküli kommunikációs rendszer)
népszerű, európai 'mobil' telefonrendszer;
900 és 1800 Mhz-es rádió-összeköttetsen alapszik, a hálózatok üzemeltetésénél több szolgáltató áll versenyben egymással: Pannon-GSM, Westel, stb.;
népszerüségét Magyarországon a kommunista időkben elfojtott telefon-kapcsolatok, a telefon- bekötések hiánya okozta; elterjedését a jövoben fokozni fogja a hordozható számítógépek közti kapcsolatok igénye, mely várhatóan a gyorsabb GPRS és UMTS szabványok szerint megy majd végbe; alapfokon csak 9,6 kbps adatátviteli sebességre képes;
a GSM elsősorban Európában terjedt el, az USA-ban hasonlítanak hozzá a CDMA (code-division multiple access), valamint a TDMA (time division multiple access) szabványok; 1999 tavaszán megegyezés jött létre a három szabvány képviselői között a rendszerek jövőbeli 'átjárhatóságára'
=>GPRS; =>UMTS; =>CDMA;
GUI
(Graphic User Interface)
grafikus felhasználói felület a régen szöveggel szimbolizált parancsok helyett ikonok és más grafikus eszközök segítségével jeleníti meg a képernyőn a számítógép munkamenetét és lehetséges feladatait;
túlzás nélkül mondható, hogy a grafikus munka- felület bevezetése forradalmasította, felhasználó- barátságosabbá tette a számítógép alkalmazásokat; az úttörő fejlesztés e téren az Apple cég nevéhez fűződik; ezt alkalmazta később az MS Windows;
új Linux-os rendszerek grafikus felületét a GNOME és a KDE projektek hivatottak szabványosítani;
=>icon; =>user interface; =>user firendly; =>GNOME;
GUID
(Globally Unique Identifier)
'GUID' titkos azonosító-rendszer
(globális különleges azonosító)
Microsoft a Windows-98 és más szofverter- mékeibe rejtett nyomozóprogram, mely soro- zatszám-felismerőből, Ethernet-azonosítóból és a géptartozékok adatgyüjtőjéből áll; ezáltal nem csak a termék felhasználója, de gépkörnyezetének jellemzői is azonosíthatóvá válnak;
a botrányra 1999 elején derült fény, ami nyomban a felhasználói egyesületek haragját vonta magára;
a cég ezután igyekezett gyorsan a szőnyeg alá söpörni az ügyet, megadván, hogy hogyan lehet a nyomozóprogramot 'kikapcsolni, mely tökéletlen javaslatot nyomban fel is törtek a 'hackerek';
később derült ki, hogy a cég Word és EXEL dokumentumokat is nyomon követheti, sőt német megfigyelők Outlook Express levelezőkkel írt levelekben is nyomaira leltek már!!!
ebből a szempontból is megbízhatóbbak tehát az ellenőrizhető, nyílt forráskódú programok (LINUX, Messenger, stb.); =>Windows; =>LINUX;
H . .
hacker számítógépbetyár, kalóz megszállott szoftverszakértő, aki az Internetre kapcsolt rendszerek szisztematikus letapogatásával megkeresi azok gyenge pontjait és behatolási lehetőségeit;
betörése a hálózaton elérhető honlapokra, adat- tárakba, azok kiolvasása, esetleg tönkretétele, csak ritkán kriminális indíttatású, de kizárni ezt nem lehet; =>firewall;
hard disk merevlemez
(szószerint: kemény korong)
a legtöbb asztali és hordozható számítógép- ben megtalálható mágneses, többnyire nem- cserélhető, gyors, "Winchester" néven is ismert, központi tárolóegység, háttértároló;
hálózati számítógépekből (NC, thin client stb.) többnyire hiányzik;
nevét onnan kapta, hogy -ellentétben a "floppy" hajlékony műanyaglemezével- a mágneses réteg itt (egy vagy többemeletes) vékony alumínium vagy üvegkorongon helyezkedik el;
kapacitása a régebbi gépeknél a programok mérete miatt bénítóan elégtelen volt, napjainkra ez sokat javult; tárterülete 1995-ben 20-40 MB körül volt, ezt 1997-re már 1-2 GB-re fokozták, míg 2000-re már 70-80 GB-s egységek is kaphatók lettek; 2003-ra IBM egy 400 GB-s termék lehetőségét is kilátásba helyezte;
a technológiai rekordot eddig az IBM és Fujitsu kutatói tartják, utóbbi 2001-ben laboratóriumban 100 GB /négyzethűvelyk adatsűrűséget ért el, ami hordozható gépek számára 2 1/2 hűvelykes lemezen 100 GB-es tárhelyet igér;
a gyors technológiai fejlődés és a tömeggyártás (pl. IBM magyarországi gyárában) a közelmúltban lényeges árcsökkenést tettek lehetővé és 2003-ra az 1.- $/GB-t vették célba;;
a szoftveripar erre 'bájtpazarlással' válaszolt; de nagyobb kapacitásra várnak olyan alkalmazások is mint pl. a kapcsolatmentes Web-böngészés, vagy digitális audio-video-állományok ideiglenes tárolása;
"hard disk recording" alatt (kamerákban, TV-ben) azt az alkalmazást értjük, melynél a merevelemz tulajdonságai TV-jelek közvetlen (MPEG-2 kódolású) rögzítését teszik lehetővé; a TV esetében ez időben eltolt lejátszást és a reklámok átugrását teszi lehetővé; egy játékfilm a merevlemezen kb. 4 GB kapacitást foglal le;
az újraírható DVD- lemezekkel összehasonlítva a merevlemezek kapacitása az előbbiek kapacitásának tízszerese is lehet, rögzítési sebességük ugyancsak tízszerese lehet a thermo/optikai rögzítőkének; utóbbiak viszont sokkal olcsóbbak és cserélhetők; archiválásra alkalmasabbak mint a merevlemez;

=>CD-R/RW; =>DVD; =>floppy;
hardware készülék, eszköz, hardver a számítógépalkalmazásoknál használt fizikai eszköz;
a megkülönböztetés a készülék (hardver) és az azt működtető program (szoftver) között t.k. azért is szükséges, mert a számítógépek világában ezekért különböző cégek felelősek; tehát nem úgy mint pl. a TV-készülék esetében, melynél ugyanaz a cég felelős az abban működtetett elektronikáért (hardver) és pl. a Teletext-dekóder programjáért (szoftver);
a legtöbb számítógép-felhasználó nem hardvert és szoftvert akar látni, hanem egy működő (zárt) berendezést, olyat mint a TV-készülék; főleg akkor, ha otthoni gépekről van szó;
az u.n. "csatlakoztató-dobozok" (set-top-box), már ebbe az irányba mutatnak; egy következő lépés lesz, amikor ezeket betépítik a TV-be; ezt egyelőre azonban még a készülékek eltérő életciklusa gátolja;
=>software; =>set-top box
HAVI
(Home Audio Video Interaction)
'HAVI' a/v szabvány
(otthoni audio-video együttműködés)
nemzetközi szabványelőkészítő fórum otthoni audio-video készülékek egyszerűsített "csatold és játszik" (plug and play) csatlakoz- tatására;
a konzorciumhoz a legnagyobb szórakoztató elektronikát gyártó cégek tartoznak, t.k. Philips, Thomson, Matsushita, Sharp, Toshiba, stb.;
a 2000-re várható HAVI 1.0 szabványba Sun Jini és Microsoft Universal Plug and Play rendszerét is integrálni kívánják; =>plug and play; =>Jini;
HBONE
(Hungarian Backbone)
HBONE gerinchálózat kiépítés alatt álló, magyar Internet (TCP/IP) gerinchálózatnak a neve =>backbone;
header fejléc, boríték
(levél-jellemzők összefoglalója)
elektronikus levelek fejléce a levél jellemzőit és történetét rögzíti;
az RFC#822 szabvány szerint összeállított lajstrom olyan hasznos információkat tartalmaz mint pl. a feladó adatai,a keltezés időpontja, a szolgáltató neve, levelezőprogram adatai, kódolás, betűkészlet, stb.
mivel a lajstrom hosszú, olvasó-programok a teljes fejlécet csak külön parancsra mutatják;
míg a 7-bites RFC#882 szabvány szerint összeállított fejléc mindíg olvasható marad, a levél törzse csak akkor, ha olvasóprogramunk ismeri a levélben alkalmazott kódolásokat; =>e-mail; =>RFC#822; =>attachment; =>encoding/decoding
help-desk (telefonos-) segélyszolgálat szoftver-, hardver-, vagy szolgáltató cégek -többnyire telefonos- segélyszolgálata
Heuréka 'Heureka' keresőprogram magyar állományokban, ékezetes magyar szöveg szerint tud keresni;
időközben némelyik nemzetközi keresőprogramnál szintén beállítható a kívánt nyelv, pl. az AltaVista keresőnél a magyar;
=>search engine; =>AltaVista;
=>heureka.hungary.com =>http://www.altavista.digital.hu/
hit látogatások, 'találatok' száma egy bizonyos web-területen (vagy oldalon) belüli látogatások, 'rákattintások' száma;
egy állományra címláncokon és tartalmán keresztül lehet rátalálni; a találatok száma nem feltétlen azonos a honlap (címoldal) látogatóinak számával, mivel hiperláncokon keresztül máshonnan is lehet az állományra kattintani mint csak a honlap címoldalán keresztül; előfordulhat tehát, hogy egy web-terület címoldalára alig kattint rá valaki, egyik rovatát viszont sokan látogatják (pl. egy újság sportrovatát); keresőrobotok többnyire az oldal tartalmán keresz- tül találnak egy oldalra;
a találatok lehet nyíltan (a Web-oldalon olvashatóan) vagy rejtve számlálni, sokszor a szolgáltatók is vezetnek nyilvántartást (log file); =>pagevieuw; =>hyperlink; =>search engine;
homepage
(home-page)
honlap, nyitólap, címoldal,
önálló, nemzetközi URL-címmel rendelkező információs lelöhely bemutatkozó oldala az Világhálón;
tartalmilag ma a honlap alatt egy olyan névjegyszerű főoldalt értünk, mely mögött több-kevesebb web-oldal húzódhat meg, utalásokkal, további címláncokkal, olykor terjedelmes multimédiumos adatbázissal, sok eredeti, információval;
utóbbi esetben inkább Web-helyről, Web-tanyáról (Web-site) beszélünk;
néha a honlap csak egy kirakat, "kapu" (portal), ugróponttokkal árukra vagy szolgáltatásokra;
a gyakorlat azt mutatja, hogy honlapot egyszerűbb létrehozni, mint annak hátterében egy értelmes, eredeti tartalommal megtöltött tanyát fenntartani; [egy Nyugat-Európai szolgáltatónál a Web-hozzáférőknek 10%-a tart fent saját honlapot, de azoknak csak 10%-a képes azt tartósan értelmes tartalommal megtölteni, a hozzáférőknek tehát csak 1 %-a!]
=>Web-page; =>Web-site; =>portal site; =>hyperlink
host gazdagép, kiszolgáló gép olyan számítógép egy hálózatban, mely a háló- zat más számítógépei számára is szolgáltatáso- kat nyújt;
egyik leggyakoribb alkalmazása pl. az ügyfelek felől elérhető kiszolgálói feladat ellátása;
Internettel kapcsolatos kiszolgálói feladatok pl. a kapcsolatteremtés más gazdagépekkel, az ügyfél postafiókjának, esetleg Web-területének fenntartása, ugyanakkor Web-hozzáférés biztosítása, stb.;
=>network; =>server; =>ISP;
HTML
(Hyper Text Markup Language)
'HTML'-nyelv
(hiperszöveg jelölő nyelv)
Web-kiadványok forrásszövegének szer- kesztésénél használt, szabványosított, u.n. 'html-címkék' -re (tags) alapozott nyelv;
ez a nyelv szöveges kódokkal jelöli meg a betűkész- letet, az elhelyezést, a beágyazott képeket, a lánc- szöveges csatlakozásokat, stb.;
Web-oldal szerkesztőknek ezeknek a címkéknek a jelentését ismerni kell, vagy egy megfelelő szerkesztő programot kell használni (pl. 1stPage, Page Mill, Frontpage, stb.;
a HTML-szabvány folyamatosan bővül, 1997-ben jelent meg HTML 4.0 változata;
=>tag; =>DHTML; =>www.w3.org/
HTML-mail
(HTML in e-mail)
'HTML'-posta
(HTML kódolás elektronikus levélben)
a hagyományos elektronikus levelek (e-mail) Web-oldalhoz hasonlítható változata;
ellentétben az elterjedt, egyszerű felépítésű elektronikus postával, melyben pl. nem-szöveges állományokat csak a levéltörzshöz csatolva (attachment) lehet továbbítani, a HTML-mail használatánál a Web-kiadványok összes lehetősége -a levélszövegen belül is- rendelkezésünkre áll (Content-Type: "multipart/related", RFC 1872);
magyar szempontból fontos, hogy a teljes magyar betűkészlet használható, de növeli az olvashatósá- got a szines, nyomdaihoz hasonló oldalfelépítés lehetősége is;
hátránya egyelőre, hogy még nem minden levelező- program ismeri: a Netscape Messenger 4.0, az Outlook Express 4.0, az Eudora 4.0 és több másik igen, de régebbi levelezők nem; a HTML-levelek megírása (szerkesztése) azonkívül több gyakorlatot igényel mint a sima szöveges leveleké (plain text);
első alkalmazásai az igényes, képes körélevelek voltak, de a reklámszakemberek is hamar felfedezék és előszeretettel használják kéretlen küldeményeik terjesztésére (spam);
a HTML-posta technolóiája nem tévesztendő össze egyéni postafiókok Web-en elérhető változatával (Web-based e-mail); az előbbi egy szerkesztésmód, az utóbbi egy közvetítésmód;
=>e-mail; =>Web-based e-mail;
HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol)
HTTP -protokoll
(hipertext átviteli protokoll)
gazdagépek, kiszolgálógépek és az egyéni felhasználó gépe közötti láncszöveges (hiper- text) kommunikáció protokollja;
[rövid szöveges kommunikáció mobil készülékekkel ugyanakkor az "SMS" vagy a "WAP" protokollok segítségével történik;]
a WWW Consortium 1997-ben szabványosította a http-protokollnak az 1.1 változatát:
=>protocol; =>SMS; =>WAP;
=>http://www.w3.org/
hub elosztó (-központ), csomópont fizikai hálózatok (Ethernet, Token ring, stb.) végpontjai csatlakoztatásánál használatos első kapcsolódási pont ('kerékagy');
vannak passzív (T-dugó) és aktív (intelligens) kivitelezésü elosztók; utóbbiak a telekommuni- kációs folyamatban ellenőrző vagy döntéshozó feladatokat is elláthatnak; =>network; =>Ethernet;
hyperlink (internet-) cím, kapocs, utalás, mutató, leágazás egy lelőhelyre


(de semmiképpen nem "link"!!)
a Világháló különböző gazdagépein tárolt láncszöveges (hipertext) dokumentumok jellegzetes kapcsolódási módja;
ilyen szövegekben az utalások címén elérhető információ egér-kattintással megjeleníthető;
böngésző- vagy levelező-programok ezeket az utalásokat gyakran pl. kék betűkkel és aláhúzással emelik ki, képek esetében pedig kék kerettel látják azokat el;
a kapcsolt (láncba fűzött) tartalom lehet szöveg, kép, hang vagy video, de lehet egy újabb ugrópont is további utalásokkal;
=>hypertext; =>Web; =>mouse;
hypermedium hipermédium az internet alkalmazásoknak valamelyike;
mint pl. a =>Gopher, =>UseNet, =>Web, =>Mail
hypertext láncszöveg, hipertext olyan elektronikusan rögzített dokumentum, amely másik, a hálózaton elérhető dokumen- tumokra utalást (láncot, mutatót) tartalmaz:
a World Wide Web Világhálónak az alapja; =>hyperlink; =>Web;
I . .
i-21
(i-21 Future Communications)
'i-21' hálózat
(i-21 a jövő kommunikáció- ja)
európai kezdeményezésű nagysebességű kom- munikációs hálózat
(G655 tipusú) üvegszálkábelekre alapozott nemzet- közi gerinchálózat, mely 1 petabit = 1000 trillió bit per secundum kapacitással fog rendelkezni; első szakaszát 2000-ben adják át; már 17 európai ország támogatja a projektet, Magyarország egyelőre még nem; =>backbone;
icon ikon,
kisméretű grafikus jelző
korszerű grafikus programok működtetését megkönnyítő kis rajzok, melyek a rajtuk szimbólikusan ábrázolt parancsot egérkattin- tásra hajtják végre; =>user interface; =>GUI
ICQ
(I Seek You)
'ICQ'-kapcsolat, csevegés az izraeli Mirabilis által kifejlesztett újszerű csevegés az Interneten; feltétele a felirat- kozás, mely nyomán minden résztvevő egy u.n. UIN (Universal Internet Number) Univerzális Internet Számot kap;
a csevegők egy külön kliens-szoftver segítségével, egy speciális szerveren illetve hálózaton keresztül kommunikálnak egymással;
a rendszer egyik jellegzetessége, hogy a számítógép bekapcsolása percétől megtudható, hogy kik vannak ugyanabb az időpontban a Hálózaton és nyomban kapcsolatot lehet velük felvenni: csevegés, levélküldés, állományok küldése, játék, stb. céljából;
a rendszer másik tulajdonsága, hogy a 'háttérben' fut, tehát egyidejűleg böngészhetünk is a Világhálón
a négy fiatal izraeli szakember, akik az ICQ-rend- szert kidolgozták, fél év alatt (97/okt) már 4 millió jelentkezőt könyvelhettek el;
a siker nyomán megindúlt a klónozás: ICHAT, INSTANT MESSENGER, stb.; 1998-ban az AOL megvásárolta a Mirabilis-t, hogy az icq-csevegést beépíthesse szolgáltatásaiba;
=>chat; =>UIN; egy magyar ICQ-szerver címe: =>www.covysoft.com/icq; az eredeti izraeli szerver címe: =>http://www.mirabilis.com/
IETF
(Internet Engeneering Task Force)
'IETF' -munkaközösség
(internet műszaki munkaközösség)
a W3C-Consortium-nak az Internet technológiai fejlesztése céljából létrehozott munkacsoportja; =>W3C; =>ISOC; =>WWW
image map részleteiben kiválaszt- ható ábra, 'kattintható' térkép, jellegzetes példái az olyan térképek, amelye- ken a városok, vagy tájak, egy-egy egér-kat- tintással megjeleníthetők;
=>hyperlink; =>mouse;
image sensor képérzékelő, ('szenzor') képfelvevő kamerák központi alkatrésze;
technológiájuk ma többnyire az u.n. CCD (Charge Coupled Devices = töltéscsatolt elemek) félvezetőtechnológián alapszik, mellyel pl. 500x500x3 képpontos felvevők gyárthatók;
e számok összevetendők egy hagyományos szines negatívfilm kockájának akár 16 millió képpontos felvevőképességével;
egyes alkalmazásoknál. pl. a képtelefonnál, már kis felbontású pl. 100x100 képpontos egységek is megfelelhetnek, főleg amíg a mai csatornák sávszélessége is határt szab a kommunikációnak;
elektronikus fényképezőgépek és mozgókép- kamerák 1.000.000 képpontosnál jobb étzélelőket igényelnek; 2001-ben jelent meg Japánban az első 5 M képpontos képérzékelővel rendelkező elektronikus fényképezögép;
=>sensor; =>pixel; =>CCD; =>video communication;
IMAP
(Interactive Mail Access Protocoll)
'IMAP'
(interaktív levél hozzáférési protokoll)
a POP3-hez hasonló levelezési protokoll, mely lehetővé teszi, hogy leveleinket a szerveren fenntartott postafiókunkban letöltés előtt megnézhessük és távolról kezelhessük;
ellentétben a POP3-vel, mely minden levelet teljes terjedelmében átjátszik gépünkre, az IMAP4 először csak azok fejléceit küldi el; lehetővé teszi hogy a címeiket elolvassuk, a leveleket ott csoportosítsuk és hogy az egyes levelek letöltéséről külön dönt- hessünk; postafiókunk tárhely-igénye természetesen megnő, azonkívül megnő a telefonszámlánk;
az IMAP használata tágabb lehetőségei ellenére is csak lassan terjed; nem minden szolgáltató támogatja a nagyobb társzükséglet miatt; a Netscape Messenger 4.0 valamint a MS Outlook Express levelezők támogatják;
=>protocol; =>POP3;
i-Mode
'i-Mode' kommunikáció
 
a japán NTT DoCoMo csomagkapcsolt mobil kommunikációs technológiája;
egyszerűbb protokollt használ mint az európai "WAP", mely a Wireless Markup Language (WML) szerint működik, míg az i-Mode a "Compact Wireless Markup Language" (CWML) nyelvet használja; kompatibilitás a WAP/WML-el egy későbbi időpontban várható;
minden WAP-típusú alkalmazás alulmúlja a vezetékes internethasználat lehetőségeit és ezért átmeneti technológiának tekinthető, amíg a mobil hálózatoknál a G3 technológiák bevezetésre kerülnek;
=>WAP; =>G3;
information society információs társadalom szociológiai kifejezés az információ egyszerű, gyors és széleskörű terjedése nyomán kiala- kuló társadalomra;
következményei ma még beláthatatlanok:
pozitív, hogy elvben mindenki hozzáférhet a médiumhoz és publikálhat, így egyre nehezebb lesz bárkinek valótlanságokat állítani, mert mindenki, aki ismeri az igazságot, nyilvánosan bizonyíthatja a tényeket;
negatief, mert a gyakorlatban a szegények és gazdagok közötti űr növekszik, lévén ennek a fejlődésnek egy olyan infrastruktúra az alapja, amely a szegény régiókban és a harmadik világban még hiányzik; negatív annyiból is, hogy a publikált tartalomban a szólásszabadság jegyében az emberi gyarlóság teljes spektruma is burjánzik;
=>information superhighway; =>World Wide Web
information superhighway információs szuper- sztrada, adatpálya, a korszerű telekommunikácios hálózatokra és számítógép-technikára alapozott internet- rendszer népszerű megjelölése;
politikai eredetű kifejezés (Clinton/Al Gore vezették be); =>information society; =>Internet
install (-to) telepíteni, üzembe helyezni, ('beüzemelni') számítógép-program vagy tartozék (hardver) telepítése és ezt követő üzembe helyezése:
pl. egy modem telepítése, egy tömörített állomány kibontása, a kívánt működési jellemzők beállítása, stb.; =>configure
interactive (communication)
párbeszédes (kommunikáció)
 
ellentétben pl. az egyirányú rádió és tv kommunikációval, az internet pl. kétirányú;
a kifejezés nem csak beszédnél használatos, de pl. visszajelző, távirányított kameráknál, robotoknál is;
interface csatlakozási felület,
határfelület, interfész
két (hardver vagy szoftver) rendszer közötti közös határ, érintkezési felület;
=>user interface;
internet internet (kis i-vel) hálózatrendszer, jelhálózat az internetworking (hálózatok közötti együttműködés) kifejezésből származó rövidítés olyan (eltérő) számítógép-hálózatok kapcsola- tára, amelyeknél a kommunikáció a TCP/IP protokoll szerint történik;
a legnépszerübb internet-hálózat a Internet (nagy i-vel); =>TCP/IP; =>Internet;
Internet Internet (nagy i-vel) hálózatok hálózatának népszerű kapcsolata:
az ArpaNet- ből kifejlesztett nemzetközi számítógé- pes kommunikációs hálózat, mely ma kb. 60 ezer, az ezredfordulóra feltehetően többszázezer kisebb nagyobb hálózatot egyetlen hálózattá köt össze, és amelyen rendkívül sikeres, többmédiumos, többnyire szabványos szöveg-, kép-, hang-, video- kommuni- káció folyik a TCP/IP protokoll szerint ;
az ügyfelek számítógépeinek fizikai kapcsolata: a net(work) ma javarészt a hagyományos telefon- drótokon keresztül jön létre, de a jövő 'bekötései' fényvezetőkön és drótnélküli összeköttetéseken keresztül is várhatóak;
az Internet két nagy fogyatékossága máma még az adatok biztonsága és a krónikus kapacitáshiány;
a mai Internet fogyatékosságait hivatott kiküszöböl- ni az új, akadémiai Internet2, valamint az átfogóbb Next Generation Internet (NGI) kezdeményezések;
a World Wide Web, a Világháló (Web), nem azonos az Internettel, de legfontosabb alkalmazása annak;
az Internet kifejlesztése, az egykor az ArpaNet hálózaton is dolgozó, 1998-ban fiatalon elhúnyt, Jon Postel nevéhez fűződik, aki később az Internet Society-t is irányította valamint a terjedelmes RFC alapszabályokat is rendszerbe foglalta;
=>network; =>LAN; =>WAN; =>TCP/IP; =>RFC; =>ArpaNet; =>Internet2; =>NGI; =>Web;
Internet2 (I2) 'Internet2' (I2) eredetileg amerikai egyetemek és kutatóinté- zetek kezdeményezése egy új hálózat létreho- zására, amely t.k. a mai Internet állandó kapa- citás-problémáját hivatott megoldani;
a non-profit kezdeményezés a kutatás és felsőokta- tás szélessávú összeköttetését célozza, valamint a decentralizált (táv-) oktatást és (táv-) kutatást kívánja megkönnyíteni;
Európai bevezetése is folyamatban van (eltérő névek alatt), szintén a főiskolai kutatómunka és oktatás támogatására; egyik ilyen terv pl. a holland főiskolai SurfNet mely mai 622 Mbps nemzetközi kommuniká- ciós kapacitsát 4 év alatt 80 Gbps-re tervezi növelni; =>http://www.internet2.edu/;
az Inetrnet2 időközben részévé vált egy sokkal nagyobb szabású kezdeményezésnek a Next Generation Internet-nek: =>NGI
Internet Explorer
(browser)
'Internet Explorer' böngésző Microsoft ismert böngésző programja;
a Web lehetőségeinek szaporodását követve egy- mást érik újabb és újabb változatai: E-3.0, IE-4.0, IE-5,0, stb.;
nagy jogi vitát váltott ki Microsoft piaci hadműve- lete (monopolium-szándéka), amikor a cég elkezdte böngészőjét a Windows oprációs rendszerébe integrálni;
=>browser; =>Windows; =>http://www.msn.com/
Internet Society 'Internet Társaság' lásd ISOC; =>ISOC;
intranet 'intranet' helyi érdekeltségű (vállalatokon, tanintézete- ken belüli), az Internet IP/TCP protokolljait használó interaktív információs hálózat;
feladatköre korlátozott, de az olcsóbb hardver, szoftver és a központi karbantarthatóság miatt rendkívül gazdaságos, népszerűsége rohamosan nő;
Példa: Europai Uniós program támogatásával Hol- landiában a következő négy év alatt az összes középfokú tanintézetet és tanárképzőt video-kapaci- tású intranet hálózattal látják el, majd ezeket az EduNet nagysebességű hálózat köti össze egy nemzeti oktatási hálózattá; =>network; =>extranet;
IP
(Internet Protocol)
'IP' protokoll
(Internet protokoll)
az a protokoll, amelynek segítségével internet gazdagépek (hosts) egymással kommunikál- nak;
mivel az elküldött adatcsomag útközben meghibá- sodhat vagy elveszhet, az Internet szabvány az IP használatával egyidejűleg, az arra épülő ellenrőrző protokoll TCP használatát is előírja; ezért beszélünk a mai Internet-szabvány esetében az TCP/IP protokollról;
ezen belül a ma használatos IPv4 változatot hamarosan a korszerübb IPv6 fogja leváltani; =>protocol; =>host; =>TCP/IP; =>IPv6
IP-address 'IP'-cím, azonosítószám minden hálózatban, amelyben a kommuniká- ció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a gazda- gépek IP-azonosítószámmal rendelkeznek;
a mai (32 bites) IPv4 szabvány szerint, ez egy négy, pontokkal elválasztott, 1-3-számjegyű szám 0 és 255 között (pl:123.44.5.321);
a jövőbeli IPv6 szabvány 128-bites rendszert használ;
mivel a számokról a hálózat részterülete, címterülete (domain) nem felismerhető, létrejött ezenkívül egy betűkkel, szótagokkal jelölt változata is, a DNS -rendszer; a domain-nevek szerint megadott címet a DNS-szerver fordítja vissza önműködően számokká; =>host; =>TCP/IP; =>domain; =>DNS
IPv6
(Internet Protocol version 6)
'IPv6' -protokoll
(Internet Protokoll 6. változat)
új, nemzetközi tesztelés alatt álló Internet protokoll, amely a ma már 20 éves IPv4-t hivatott leváltani;
főbb jellemzői, hogy úgy nagysebességű hálózato- kon (ATM), mint kissebességűeken (mobil- vagy hagyományos analóg-telefon vonalak), egyaránt használható, nagyobb adatbiztonságot nyújt, multimédium kompatibilis és bővebb címzési lehető- ségeket biztosít, azaz képes lesz, a mai 32 bites helyett 128 bitesre terjesztett címzési lehetőségével, elméletileg 2*e128 Internet cím megkülönböztetésé- re;
úgy a hardver-ipar (átirányítók), mint a szoftver ipar (pl. Netscape) készül a technologia alakalmazására;
kisérleti bevezetését több ország 1999-től tervezi; =>IP;
IRC
(Internet Relay Chat)
'IRC'-csevegés
levelező 'beszélgetés'
"élő" nemzetközi csevegés az Interneten, billentyűzeten és képernyőn keresztül;
az ismerkedés korában lévő fiataloknál rendkívül népszerű és ellentétben pl. az amatőr rádiózással, az Internet-csevegést leányok is kedvelik;
lebonyolításához specialis szerver- és kliens-prog- ram szükséges (azonkívül természetesen egy vagy több csevegőpartner);
egyik ismert kliens-program innen tölthető le:
=> www.mirc.co.uk/get.html;
a csevegés egyik műszakilag fejlettebb változata az ICQ;
egy Web-alapú csevegőprogram: =>http://home.iae.nl/users/nickl/www.ichat.com;
a ChatTV 'képcsevegő' változat: =>http://www.chattv.net/;
=>chat; =>ICQ;
ISA
(Industry Standard Architecture)
'ISA' számítógépszabvány
(ipari szabvány architektúra)
számítógépek felépítését szabványosító szervezet az USA-ban;
célja pl. személyi számítógépek (PC-k) hardver elemei csatlakozási pontjainak szabványosítása későbbi cserélhetőség céljából; =>PC; =>slot;
ISDN
(Integrated Services Digital Network)
'ISDN' -hálózat
(integrált szolgáltatású digitális hálózat)
nemzetközi szabvány szerint működő digitális telefonhálózat
ellentétben a hagyományos analóg telefonhálózattal amelyen csak modem segítségével lehet digitális in- formációt továbbítani, az ISDN-nél a résztvevők között közvetlen digitális kapcsolat áll fenn, pl. 2 x 64 kbps adatátviteli sebességgel (hang, kép, stb.);
az ISDN bevezetése világszerte vontatottan megy végbe: egyrészt, mert időközben modemes kapcsolat is lehetséges 54 kbps sebességgel; másrészt, mert a fejlesztés alatt álló DSL hálózatok az adatátvitel ugrásszerű gyorsulását igérik (1,5...6 Mbps-ig);
az ISDN-nek ezért az Internet-korszakában vetélytársai lesznek pl. a DSL- Lite, ADSL, stb.;
=>modem; =>X.400; =>DSL; =>DSL-Lite; =>ADSL
ISO 8859-2
('Latin-2' character set)
'ISO 8859-2'
(2-es latin) ábécé
szabványosított (8 bitet igénylő) betűkészlet, amely alkalmas magyar szövegek helyes meg- jelenítésére (Central European character set), ellentétben a (7-bites) US-ASCII betű- készlettel; =>ASCII; =>UNICODE;
részletes leírás az "RFC-1345" szabványban: =>ftp://ftp.kfki.hu/pub/documents/rfc;
ISOC
(Internet SOCiety)
'ISOC',
(Internet Társaság)
a nemzetközi internet-szabványosítást felvál- laló társaság;
az ISOC a szakmai egyeztetést a W3C valamint a IETF alcsoportoknak delegálja; ugyancsak vállalják a fejlődő országok helyi rendszergazdáinak képzését;
a társaságnak bárki tagja lehet évi 35.- dollár fejében, de a szakemberek gyakorlatban a helyi csoportokon keresztül tagok; Magyarország a Magyar Internet Társaság-on keresztül tag; =>www.isoc-hu.hu/mite/;
=>info.isoc.org; =>W3C; =>IETF;
ISP
(Internet Service Provider)
Internet szolgáltató, ellátó Web-kapcsolatot és más -Internet-használattal összefüggő- szolgáltatást ellátó intézmény (cég, stb.);
egyedi azonosító-számmal (IP-address) rendelkező, az Internetre csatlakoztatott számítógép, amelyen keresztül egy szolgáltató Internet-hozzáférést biztosít ilyen számmal nem rendelkezők részére;
=>provider; =>access provider; =>content provider; =>OSP =>IP-address
J . .
JAVA
(programming- language)
'JAVA'
programozó nyelv
a SUN cég által kifejlesztett u.n. objekt- orientált, rendszerfüggetlen, platformfügget- len programozó nyelv;
gyors hálózatokat igényel, mert a felhasználó úgy az információt, mint annak a kezeléséhez szükséges 'programocskákat' (appleteket) a hálózatról tölti le; főleg hálózati gépeknél (NC) használatos;
JAVA használata a Web-oldalaknál a böngészést feltűnően lassítja, azonkívül nem minden böngésző-program tudja még a JAVA-kódolást kezelni;
a JAVA nyelv szabványosítást nyert, de nagy 'szoftver-háborúk' célpontja maradt SUN és Microsoft között; utóbbi hasonló célkitűzéssel fejlesztette ki az AtiveX kódolást;
megjegyzendő, hogy egyes 'JAVA-appletekkel' megoldott feladatok, mint pl. az animáció, tehát az információ mozgatása egy Web-oldalon belül, más módszerrel is elérhető, így pl. az animated gif-el, stb.
a szabványosítást nyert dinamikus HTML (DHTML) -kódolás alapjában véget vet a JAVA- ActiveX háborúnak;
Web-oldalak HTML forráskódjába beépített JAVA-script programocskák kikerülik az eredeti JAVA néhány hátrányát;
=>platform; =>applet; =>JAVA-script; =>ActiveX; =>DHTML;
JAVA-script 'JAVA-script' egy 'script'-nyelv, amely lehetővé teszi, hogy egy HTML-oldalba JAVA sorokat illesszünk és azokat a szervertől függetlenül futtathassuk;
a JAVA és a JAVA-script nem ugyanaz, mert míg a JAVA a szerveren kerül értelmezésre, fordításra, végrehajtás előtt, addig a JAVA-scriptet a böngésző értelmezi;
A SUN és NETSCAPE által közösen kifejlesztett a JAVA-script nyelve egyszerübb mint a JAVA és rendkívül népszerűvé vált; =>script; =>JAVA;
Jini
'Jini'
(ejtsd: dzsini)
Sun hálózati architektúra-javaslata számító- géptarozékok tetszőleges illeszthetőségére;
az elképzelés az, hogy minden tartozék (nyomtató, tároló, hangszóró, stb.) platformfüggetlenül, egyfajta saját opreációs rendszerrel rendelkezzen, ugyanakkor a csatlakoztatott elemek a hálózattal együtt úgy viselkedjenek mint egyetlen nagy számígép, melynek a bejelentkezett elemeit egy hálózati adminisztráció (registry) tartja nyilván;
=>plug and play; =>HAVI;
=>http://www.javasoft.com/products/jini/index.html
JPEG
(Joint Photographic Experts Group)
'JPEG' képformátum (egyesült fényképészeti szakértői csoport) fényképszerű (szines) képek egyik szabvá- nyos, gyakran használt tömörítési eljárása;
20-100 szoros tömörítésre képes, alig észlelhető képtorzulások mellett; kiterjesztése a ".jpg";
JPEG2000 név alatt új, több mint 2x olyan hatékony, más algoritmusokon, u.n. 'wavelets' (= 'hullámocskákon') alapuló, tömörítési szabvány is készül; csak utóbbinak véglegesítése után várható, hogy a grafikus programok, böngészők, stb. szintén ismerjék ezt a formátumot; =>PNG; =>GIF;
=> http://dogma.net/DataCompression/JPEG2000.shtml
junkmail reklámposta, zaklató- levél felelőtlen hirdetők sokszor a reklámmentes hírcsoportokat is elárasztják reklám- postájukkal;
céljuk legtöbbször üzleti, de mem mindíg; lehet pl. politikai vagy más indíttatású is; hatásuk rendkívül bosszantó;
lelkiismeretes szolgáltatók szűrőket alkalmaznak kiszűrésükre; több állam törvényt készít elő betiltásukra; =>spam; =>d-mail; =>newsgroup;
K . .
kernel rendszermag (szoftver) az operációs rendszer magját képező rész, mely a gép üzembe helyezésekor az operatív memóriába töltődik;
a rendszermag osztja el a hardver erőforrásait az operációs rendszert felépítő, illetve az az alatt futó folyamatok számára;
ezzel ellentétben a külső shell részleg az, amelyik a felhasználó parancsaival a közvetlen párbeszédet lefolytatja;
a kernel/shell kifejezések inkább az UNIX/LINUX típusú operációs rendszerekre jellemzőek mint az IBM típusúakra;
=>operating system; =>shell; =>UNIX; =>LINUX;
keyword kulcsszó szöveges adatbázisokban történő keresésre alkalmas szó vagy kifejezés; =>search engine
kit (szoftver-) készlet (program-) gyakran használt kifejezés pl. a tool-kit: = egy feladatkörhöz tartozó, több programból álló készlet; =>software;
L . .
LAN
(Local Area Network)
'LAN' -hálózat
(helyi kiterjedésű hálózat)
épületen, iskolán, cégen belüli kommunikációs hálózat;
kiterjedése körülhatárolt, ellentétben a 'WAN' hálózatokkal; =>network; =>W-LAN; =>WAN
laptop
hordozható számítógép, noteszgép
(szószerint = "ölbevehető")
síkkijelzőkre alapozott hordozható számítógép;
a múlt évtizedekben a lapos/sík kijelzők terén számos technológia látott napvilágot, mégis máig egyedül csak a folyékonykristály (LCD) technológia érte el a szükséges ipari fejlettséget; a kijelző az ilyen gépek legköltségesebb alkatrésze;
miután a többi alkatrész (meghajtók, stb.) méretcsökkentése megoldódott, meghatározó maradt a gyakorlatban a gépek energiafogyasztása;
a nagykijelzős gépek és a tenyérszámítögépek (PDA) között számos ipari termék megjelenése várható, többfajta hálózati kommunkációs lehetőséggel; =>LCD; =>PDA;
LCD
(Liquid Crystal Display)
'LCD',
folyékonykristály kijelző
a katódsugárcső mellett a legfontosabb kijel- zőfajta: sík geométriája miatt felhasználó- barát, hordozható, könyvszerű termékeket tesz lehetővé;
gyártási technológiája rendkívül költséges (az u.n. aktív mátrix változatban sokszázezer hibátlan tranzisztort kell egy nagy felületre intergálni); 12-14 hűvelykes szines LCD kijelzők előállítási ára az 1000.- dolláros tartományba esik;

noteszgépekben használt nagyméretű egyedei a végtermék árát nagyon megemelik, de még kisméretű, pl. digitális kamerákban használt LCD-k ára is fékezőleg hat az ilyen kamerák terjedésére;
a szines LCD-s zseb-TV-k pedig teljesen eltűntek a piacról!
egyszínű LCD kijelzők előállítása olcsóbb és továb- bi lendület várható a a hordozható kommunkáiós eszközök terjedésétől: mobiltelefon, PDA, stb.;
nagyobb méretű LCD-k ma a 14-15 hűvelykes monitorokban 800x600 képelemet jelenítenek meg, ritkábban nagyobbakat is bemutatnak;
az LCD-kijelzők ipari szabványosítása elkezdődött;
kutatói körökből rendszeresen érkeznek hírek új, versengő technológiákról, de ezek ipari felhaszná- lása később legtöbbször problémásnak bizonyul;
=>pixel; =>display; =>monitor;
LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol)
'LDAP' protokoll
(egyszerű címtár hozzáférési protokoll)
az 'LDAP' protokoll postafiók-címek kiderí- tését szolgálja Web-en található nyilvános címtárakban;
az 'LDPA-nyelv' címtárak használatát (kapcsolatát) teszi lehetővé, ezért elsősorban Web-böngésző és kiszolgáló programok értik; az LDPA 3.0 a legújabb változata; Netscape, Microsoft, Novell, stb. cégek támogatják (pl. levelezőikban); a "Light" arra vonatkozik, hogy az eredeti a "DAP" (Direct Access Protocol) terjedelménél egyszerűbb kódról van szó; =>protocol; =>e-mail address;
leased line bérelt (telefon) vonal ellentétben a tárcsázható (dial up) telefon- öszeköttetéssel, egy telefontársaságtól bérelt vonal két számítógép állandó, tehát napi 24 órás összeköttetését teszi lehetővé;
nagyforgalmú intézményeknél (pl. Internet-szolgál- tatóknál) és az iparban és használatosak; kivitelezési formáik ma a műholdkapcsolatot is magukban foglalják; =>T1, T3; =>dial-up; =>ISP;
link . lásd: =>hyperlink
LINUX
(operating system)
'LINUX' operációs rendszer személyi számítógépekre (PC-kre) kifejlesz- tett, UNIX-típusú, 32-bites, többfeladatos, többfelhasználós, operációs rendszer;
alapjait a finn Linus Torwald egy egyetemi tanul- mány keretében fektette le majd annak forráskódját ingyenesen hozzáférhetővé tette; erre a tovább- fejlesztők csapatába többszáz programozó bekapcsolódott világszerte; szakkörökben a legjobb operációs rendszernek tartják, mert fejlesztése nyilvánosan történik és a Web-ről minden része letölthető; ellentétben pl. a Windows tipusú opperációs rend- szerekkel, használata ingyenes;
hálózati alkalmazásoknál a Windows-NT vetély- társának tekinthető;
hátránya ma még viszonylagos 'fejletlensége', így pl. a Windows néhány újítását a Linux is csak későbben követi, a Linuxra írt alkalmazások száma pedig még messze elmarad a Windows-ra írt alkalmazások számától; miután több nagyvállalat is bekapcsolódott, fejlesztésük erőteljesen folyik; népszerű alkalmazások mint pl. az ingyenes WP-8.0, StarOffice, Netscape Communicator, stb. már futtathatók Linuxos gépeken;
=>operating system; =>UNIX; =>www.linux.org/;
Liquid Audio
'Liquid Audio' zenei formátum
(szószerint: folyékony audio)
az AOL tulajdonában lévő (biztonságos?) zenekódolási eljárás;
a formátum népszerűsítése érdekében már kb. 50 ezer Liquid Audio zene tölthető le ingyenesen és legálisan pl. az Amazon, a LiquidAudio és más zeneműkiadók Web-oldalairól; Sony is támogatja;
a lejátszás a Liquid Player, Winamp, stb. lejátszók- kal lehetséges;
a Liquid Audio formátum a népszerű MP3 kódolásnak a vetélytársa; =>Winamp; =>MP3; =>http://www.liquidaudio.com/;
list-server listakezelő (program) levelező csoportok címlistáit nyilvántartó program;
segítségével önműködő feliratkozás, kiiratkozás, körlevél-küldés (esetleg több lista kezelése) lehet- séges;
magyar levelező fórumok problémája lehet, hogy a listakezelő program az ékezetes (MIME- kódolású) levelek továbbítására nincs megfelelően beállítva, pedig az szinte minden esetben lehetséges;
ismert listakezelő programok pl. a
=>Majordomo; =>ListServe; =>Mailman;
ListServe 'ListServe' listakezelő a BitNet hálózat keretében kifejlesztett listakezelő program, mely a Majordomo programhoz hasonlóan egy lista-kiszolgáló (list server) adminisztrációját önműködően végzi;
a feliratkozottak a lista-kiszolgálóhoz beérkezett leveleket körlevél formájában kapják levelesládáikba; az egyéni feliratkozás más címre megy mint a hozzászólások, így a hozzászólók nem ismerik a levelezők teljes címlistáját;
=>Majordomo; =>list-server; =>mailing list; =>discussion group
local loop
végső vezetékszakasz,   (analóg) beszédre tervezett telefonhálózatok- nál a helyi alközpont és az előfizető közti vezetékszakasz egyszerű sodort pár rézveze- ték szokott lenni;
nagysebességű digitális adatkommunikációnál (ISDN, DSL) a rézvezetékek végpontjain különleges kiképzésű illesztés szükséges;
optikai hálózatok csatlakoztatása eltérő technológiák illesztését teszi szükségessé; elöfordul, hogy az utolsó méterek áthidalását rádiófrekvenciás helyi hálózat úján oldják meg;
=>ISDN; =>DSL;
log-file 'log-file' rögzített állomány Internet-szolgáltatók kiszolgáló gépein rend- szeresen rögzített állományok ("http-logs");
ezek alapján a szolgátató, de a Web-oldal tulajdo- nosa is, megfelelő analízis-programok segítségével megtudhatja pl. a Web-oldalainak látogatottságát vagy a forgalom időbeli megoszlását, stb.; egy ilyen analízis program pl. a net.AnalysisDesktop;
login bejelentkezés, belépés belépés egy számítógép-rendszerbe (pl. egy szolgáltatóéba) vagy alkalmazásba;
a belépés egy jelszó vagy más egyedi információ megadásával történik, amelynek nyomán egy azonosító művelet megy végbe;
a kilépés egy rendszerből a: logout
logout kijelentkezés, kilépés üzenet az alkalmazásból való kilépésre vagy a kapcsolat megszakítására; =>login
Lynx 'Lynx' -böngésző a Kansasi Egyetemen eredetileg az UNIX operációs rendszerhez kidolgozott kizárólag szöveges megjelenítésű Web-böngésző;
grafikus megjelenítésre nem képes, képeket és más nem-szöveges állományokat csak szöveggel jelöl, letölt, de nem jelenít meg; nagy előnye, hogy erőforrástakarékos, gyors és a zavaró reklámokat mellőzi; ma DOS, Windows 95/98/NT, VMS valamint OS/2 változatai a Web-ről ingyen letölthetők;
[újabb böngészőknél (pl. Netscape Navigator) beállítható, hogy képekkel, vagy azok nélkül akarjuk a Web-oldalakat megjeleníteni: ha nem, akkor azokat nem is tölti le;]
=>www.slcc.edu/lynx/;
=>browser; =>Web;
M . .
machine code gépi kód egy adott számítógép által elvégzendő műveletek kódolt, géptípusra jellemző leírása; =>assembly language
macro makró, utasítássorozat 1.) olyan utasítássorozat, amely pl. egyetlen 'gombnyomással' elindítható;
2.) asszembly program-nyelv esetében egy macro egyetlen utasításból kiindúlva meghatározza egy terjedelmesebb feladatkör lebonyolítását;
=>program; =>assembly language
mail
posta szószerint posta, legtöbbször az e-mailt, az elktronikus postát értik alatta és azon belül legtöbbször egyszerüen egy elektronikus levelet;
ugyanakkor internet-témakörben a hagyományos postát snail mail = csigapostának nevezik; =>e-mail
mailbox postaláda, postafiók tárolóegység egy levél-kiszolgálógépen (mail- server) elektronikus levelek fogadására és ideiglenes tárolására;
a legtöbb szolgáltató a levelesláda véges kapacitása miatt annak renszeres ürítését kéri, azonkívül a levelek maximális méretét is megszabja (pl. zeneszám- küldemények terjedelme miatt, amit, ha szükséges, több levélre tördeléssel lehet áthidalni); =>e-mail
Mailman
'Mailman'
listakezelő program  
korszerű, ingyenes listakezelő program;
=>Majordomo; =>ListServe
mailto (-protocol) 'mailto' elektronikus levelezési protokoll az Internet levelező rendszerének (e-mail) fontos protokollja; =>e-mail; =>protocol
mailing list címlista levelezőcsoportok, hírlevél-megrendelők, stb. címlistája;
a listakezelő gazdagépnél (list-server) egy egyszerű, pl. feliratkozás (subscribe) paranccsal lehet felirat- kozni és ugyanúgy egy kiiratkozás (unsubscribe) paranccsal a felíratkozást törölni;
levelező-csoportok (discussion groups) esetében a gazdagéphez érkező egyéni leveleket a gép mint körlevelet küldi szét a rendelkezésére álló címlistára;
hírlevél- (newsletter) küldemények esetében azokat egy központi szerkesztőség állítja össze és küldi szét mint körlevelet;
mindkét esetben a levelek mint elektronikus levél érkeznek a feliratkozottak postafiókjába (mailbox) és egy levél-olvasó programmal (mail-reader) olvashatók;
=>e-mail; =>mailbox; =>mail-reader; =>list-server; =>discussion group; =>newsletter;
mail-reader levélolvasó program levelezőprogramoknak szerves része;
napjainkban az önálló levelező-programok mellett minden Web-böngésző is tartalmaz levelezőprog- ramot; =>e-mail; =>browser;
mail-server levélkiszolgáló az Internet-szolgáltató elektronikus leveleket fogadó, tároló és továbbító kiszolgálógépe;
a kimenő leveleket a szolgáltató a SMTP protokoll szerint kezeli;
a bejövő leveleket postafiókunkban tárolja és a POP3, IMAP vagy a HTTP protokoll szerint kezeli;
=>mailbox; =>POP3; =>IMAP; =>HTTP;
mainframe computer
nagyszámítógép
 
szekrény- vagy szobanagyságú számítógép;
a személyi számítógépek (PC-k) megjelenése előtt számtalan intézményben működtek ismert, óriási, mágneses szalag-táregységeikkel;
ma ilyen méretű gépek terjedelmes össekapcsolt adatbáisokban valamint hálózatközpontokban találhatók;
operatív tárolójuk néhány Gigabájt, merevlemez táregységük pedig néhány Terabájt kapacitású is lehet;
az óriásgépek ismert képviselői pl. a "Craig" család gépei; =>PC; =>memory; =>hard disk;
Majordomo 'Majordomo' listakeze- lő program (a latin = 'házmester'-ből) népszerű, névlista-kezelő program, amely lelelezőlisták címtárát önműködöen kezeli;
a ListServe listakezelőhöz hasonlít; a subscribe paranccsal feliratkozottakhoz körlevél formájában továbbít minden hozzá beérkező levelet;
az eredetileg Unix-környezetre írt program ma minden platformon fut, amelyik a Perl nyelvet érti;
a program ingyen letölthető az alábbi kiszolgálóról:
=>ftp://ftp.greatcircle.com/pub/majordomo/; =>ListServe; =>list-server; =>mailing list; =>discussion group;
MAPI
(Messaging Application Program Internface)
'MAPI' interfész
(üzenetküldő program interfész)
szerkesztett dokumentum küldését egyszerű- sítő program;
Microsoft által javasolt köztesprogram, mely egy Windows-alkalmazásból (pl. egy szövegszerkesztő- ből) közvetlenül küld egy dokumentumot útjára mint levél-csatolmányt;
az Outlook Express, Messanger, Eudora és Pegasus levelezők támogatják, de szerver oldali is támogatást is igényel;
az eljárás nem vált különösebben népszerűvé;
m-commerce
mobilkészülékes kereskedelem   divatkifejezés Internet-összeköttetéssel rendelkező mobiltelefonokról, tenyérszámító- gépekről stb. lebonyolított kereskedelmi ügyintézésre;
az elektronikus kereskedelem egyik változata megrendelések, lefoglalások, gyorsüzletek lebonyolítására;
[a jövő felhasználója aligha fog a használt vég- készülékek kivitelezése alapján az "m-k" vagy "e-k" között különbséget tenni;] =>e-commerce;
MediaPlayer 'MediaPlayer' -lejátszó Microsoft audio-video lejátszóprogramja (kliense);
a MediaPlayer a RealPlayer és a Quicktime lejátszók vetélytársa; kezelt állománytípusok: ASF, AVI, WAV, MPEG, MP3, QuickTime, RealAudio, RealVideo, stb;
ezek között vannak elözetes tárolásra és valós idejű átvitelre alapozott a/v-állományok;
a lejátszóprogram ingyen letölthető, a kóder -mint a legtöbb estben- csak pénzért kapható;
=>player; =>streaming;
medium médium, közeg információt közvetítő alkalmatosság, közeg;
a kifejezés egyaránt használatos információt tároló közegekre (újság, könyv, CD, stb.), mint információs rendszerekre: (radio, TV, Internet, stb.) =>multimedia
MEK
(Magyar Elektronikus Könyvtár)
MEK   terjedelmes, számos szakterületre osztott, renszerezett, címlánc-kapcsolatokra alapozott virtuális könyvtár (címlánc-gyűjtemény);
fenntartása részben állami, részben alapítványi forrásokból történik; =>www.mek.iif.hu/
memory 'memória', (digitáslis) tár elsősorban félvezető kivitelezésű tárakat értünk alatta (RAM, ROM, PROM, stb.),
ellentétben a szintén digitális jelek tárolására használt floppy-, merev- és CD-lemez, valamint DAT szalagtárolókkal, melyek mechanikus meghajtókat igényelnek;
félvezető memóriák gyorsabbak mint a mechanikus kivitelezésűek, de megabájtonkint többe is kerül- nek; számítógépekben legfontosabb alkalmazásuk a központi, vagy operatív memória és a gyorsítótár (cache memory);
=>RAM; =>floppy disk; =>hard disk; =>CD-ROM; =>cache;
meta (-data) 'meta' adatok hálózati információs források jellemzőit meg- jelölő adatok pl. egy Web-oldal HTML- kódolt, (rejtett) fejlécében;
ilyen jellemzők pl. szerző, téma, műfaj, színvonal, betűkészet, üzleti érdekeltség, stb;
a metadata szabványok a hatékony keresést és a tartalomszűrést egyaránt segíthetik;
=>search engine; =>PICS; =>HTML;
MHEG
(Multimedia Home Experts Group)
'MHEG' szabványiroda
('multimédiumos otthon' szakértői csoport)
szakértői csoport az otthonokban haszná- landó számítógépek, telekommunikációs és más elektronikus berendezések szabványosí- tásának előkészítésére; =>multimedia
microprocessor (-chip) jelfeldolgozó (-lapka), 'mikroprocesszor' félvezető lapkán kivitelezett, összetett elektronikus kapcsolás: a számítógép 'szíve';
fontos jellemzője a sebessége; új személyi számító- gépek ma 500..1500 MHz órajel ütemű lapkákkal, kerülnek a boltokba (utóbbi sebességeket egyelőre csak néhány speciális grafikus alkalmazás igényli);
másik jellemzője az energiafogyasztása, mely hordozható gépeknél határokat szab;
a fejlődés egyik további iránya a System On a Chip (SOC) mely együttes adat-audio-video-feldolgozást kíván egyetlen lapkán megvalósítani (Intel);
'IBM-kompatibilis' személyi számítógépeknél legis- mertebb mikroprocesszorok Intel 286/386/486 valamint a Pentium elnevezésű sorozatai, továbbá Motorola 601/602/603 Power-chip és az AMD többnyire Intellel kompatibilis sorozatai;
=>CPU =>clock;
MIDI
(Musical Instruments Digital Interface)
'MIDI' formátum
(hangszerek digitális határfelülete)
hangkódolás, mely nem mikrofonon felvett analóg hang digitalizált és tömörített állomá- nyain alapszik, hanem a hangszert és a megütött billentyűt jelöli meg (énekre tehát alkalmatlan);
reprodukálásnál nem D/A konverzió, hanem hangjegy-hang átfejtés történik hangtáblázatok (wavetables) segítségítségével; az igy kódolt zene rendkívül kevés tárhellyel és átviteli kapacitással beéri; az Interneten ezért egyszerűen terjeszthető; MIDI állományok jelölése a ".mid" kiterjesztés;
eltérően más kotta/zenekódolástól mint pl. az abc eljárástól, a MIDI szabvány nem ismer lehetőséget dalszövegek egyidejű kódolására;
MIDI lejátszóprogramok, valamint MIDI zene- gyűjtemények a Webről sokszor ingyen letőlthetők; =>abc;
MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions)
'MIME' szabvány
(többcélú Internet levelezési kiegészítések)
korszerű levelezőprogramoknál beállítható kiegészítés (kódolás), amely lehetővé teszi a magyar ékezetes betűk használatát, akárcsak kép, hang, stb. elektronikus levélhez történő csatolását;
műszaki nyelven: a MIME egy olyan szabványos eljárás, amely lehetővé teszi 8-bites (bináris) állományok átvitelét a 7-bites SMTP levelezési protokoll segítségével;
MIME rendszer használatnál (mai levelezőknél ez már általános) a 8 bites szövegeket pl. a "quoted printable" kődolással, a képeket pl. a "base64" kódolással lehet átvitelre alkalmas formátumra hozni;
a MIME-hez hasonló feladatot tölt be Unix rendszereknél a nem teljesen szabványos =>UUENCODE/UUDECODE; =>quoted printable; =>base64; =>SMTP
MINITEL
MINITEL
 
francia (telefonvonalas) videotex szolgáltatás;
ellentétben a más országokban megbukott videotex szolgáltatásokkal, Franciaországban a Minitel készülékeket az állami teléfontársaság a 'bérlőknek' ingyen adta, de használatkor úgy a tartalom szolgáltatóját mint a tartalom fogyasztóját fizetésre kötelezte; csupán az elektronikus telefonkönyv szolgáltatás ingyenes;
a 25 x 40 betűs a Teletexthez hasonlítható szövegek a telefonhálózaton 2,4 kbit/sec sebességgel érkeznek az előfizetőhöz;
az Internet terjedésével a Minitel jelentősége lényegesen csökkent; =>videotex
mirror (-site) tükör (-terület) másolatokat tartalmazó Web-terület;
nagyforgalmú szerverek esetében szokás az eredeti szerver tartalmát egy vagy több további szerveren, többnyire más földrajzi helyzetben is megismételni, tükrözni, illetve elérhetővé tenni;
az ilyen tükörterületeket sokszor főiskolák, máskor Internet-szolgáltatók üzemeltetik a helyi igényektől függően; így az anyaszerver forgalma megoszlik és annak tartalma a felhasználók számára gyorsabban elérhetővé válik; közismertek továbbá Netscape és Microsoft tükörterületei, melyekről a legújabb programok is könnyen beszerezhetők; =>Web-site;
MMS
(Multimedia Message Service)
'MMS' üzenetküldő
(többmédiumos üzenetküldő szolgálat)
teljesértékű audio/video átvitelt célzó vezetéknélüli szolgáltatás;
bevezetésük az új (GPRS vagy UMTS) hálózatok létrejöttétől függ, mert az egyszerű GSM hálózatok sebessége messze elégtelen képek, hang, stb átvitelére;
első kisérletek Európában Skandináviában, űj hálózatokon, 2001-ben kezdődtek;
=>SMS; =>GSM; =>G3; =>UMTS;
modem
(modulator- demodulator)
modem
(modulátor-demodulátor)
készülék digitális jelek analógra alakítására, hogy azok analóg módszerek szerint kezelve (modulálva), hagyományos analóg telefon- vonalakon keresztül továbbíthatók legyenek;
szabványosított modemek ma 14...56 kbps átviteli sebességig kaphatók;
míg internet-levelezésre a 14,4 kbps modemek is elegendők, video-kommunikációra még az 56 kbps sebességűek is elégtelenek;
a megadott bit-sebességek többnyire csak az ügyfél irányába érvényesek, ellenkező irányba nem; a gyakorlatban elérhető átviteli sebességnek nem csak a modem szab határt; újabban szoftver- modemek is alkalmazást nyernek; a DSL és a kábel -módemek még szabványosításra várnak;
=>DSL; =>cable modem; =>http://www.v90.com/;
monitor megjelenítő, 'monitor' adatok, szövegek, képek, filmek vizuális megjelenítését szolgáló készülék, számító- gépek legfontosabb kimenete;
míg a TV-nél a vevő-berendezést és a monitort (katódsugaras képernyőt) ugyanazon készülékbe integrálják, a hagyományos személyi számítógépnél a monitor gyakran egy különálló tartozék; legfontosabb alkatrésze a kijelző (display), mely vagy egy hagyományos katódsugaras képcső vagy egy sík folyékonykristály 'LCD'; utóbbi táskagépek- nél különösen felhasználóbarát módon építhető össze a központi számítógéppel;
TV-készülékek képcsöveivel összehasonlítva, számítógépmonitorok kijelzői általában nagyobb felbontásúak mint a TV képernyők (ez nem tévesztendő össze a képcsövek méretével!);
=>display; =>LCD ;
monochrome egyszínű filmeknél, képernyőknél, nyomtatóknál használatos kifejezés az "egyszínű" (pl. fehér-fekete) kivitel megjelölésére; =>display;
Mosaic (browser) 'Mosaic' böngésző (-program) az NSCA (National Center For Supercom- puting) által kifejlesztett böngészőprogram;
egyike a legelső grafikus megjelenítésű böngésző- programoknak, szerzője Marc Andreessen volt, aki később a Netscape Navigatort is kifejlesztette;
mivel a Mosaic továbbfejlesztése gyakorlatilag meg- szünt, jelentősége ma -az újabb böngészőkkel szem- ben csekély; =>browser; =>Netscape Navigator; =>Internet Explorer
motherboard
alaplap
 
számítógépek szivét, a mikroprocesszort és legfontosabb környezetét: az operatív memóriát, a BIOS-t stb. tartalmazó integrált egység (nyomtatott áramkör kivitelezésben);
a kommunikáció az egységen belül és azon kívül méretben használatosak,rendszersineken (buszokon) keresztül történik;
a szímítógépek gyors fejlődését követve, sokszor lehetséges csak az alaplapot egy újabb, pl. gyorsabb változatra cserélni;
=>CPU; =>microprocessor; =>bus; =>memory; =>BIOS;
mouse 'egér', görgető két koordináta mentén görgethető, a képer- nyő bármely pontjára irányítható grafikus jelző, mai számítógépek egyik korszerű bemenete;
a gép soros illesztési pontjén keresztül csatlakoztatott adatbeviteli eszköz grafikus kezelésű programok működtetésére, amennyiben kis nyilat futtat a képernyő kívánt pontjára, majd egyszerű billentyűkattintással elindítja az alatta ábrázolt műveletet;
'egér' nélkül a számítógép futóját x-y irányba mozgató billentyűket kellene a parancsok indításához használni, ennél a görgetés és egérkattintás sokkal egyszerübb; az 'egérnek' van vezetékes és vezetéknélküli (infravörös vagy rációfrakvenciás), sőt egy optikai érzékelővel ellátott változata is;
pontos irányításához megfelelő felületű egéralátét (mouse pad) szükséges;
hordozható gépeknél egy beépített, hátára fordított egér, vagy "görgetőgomb" használható; újabban érintésre érzékeny mezők veszik át a kevésbé felhasználóbarát görgetőgombok szerepét;
=>tracker ball; =>user interface; =>GUI;;
MOV
(movie file)
'MOV'-formátum
(audió/video formátum)
Apple Macintosh rendszerű gépeire kidolgo- zott együttes audio-video kódolás;
a Quick Time Movie -állományok megjelölése a ".mov"; ma Windows változata is van; a MOV tömörítés nem olyan hatékony mint pl. az MPEG, de lassúbb gépeken is futtatható;
=>QuickTime; =>AVI; =>MPEG;
példa: 3 perces 'MOV'-video, 15 kép/mp, 115x112 képpont = 36 MB: =>agria.datanet.hu/files/eger.mov;
Mozilla 'Mozilla'
böngészőfejlesztő szakcsoport
(Netscape böngészők beceneve)
a Mosaic, az első böngészőprogram fedő- neve;
eredetileg a Netscape szerzőjének, Marc Andreessen programozónak kabaláját hívták így;
miután 2000-ben a híres böngészőfejlesztő cég az AOL tulajdonába került, programozói más feladatot kaptak; így felértékelődött a ma "Mozilla" név alatt működő önkéntes szoftver csoportosulás munkája, mely a Netscape szabadon felhasználható forrás- kódját fejleszti tovább;
=> Netscape Navigator; =>www.mozilla.org/;
MP3
(MPEG-1 layer-3)
'MP3' (hang) kódolás
hatékony hang/zene tömörítő eljárás;
az MPEG munkacsoport által kidolgozott MP3 kódolás gyakorlatilag CD hangminőség mellett a hagyományos CD-felvétel tárterületének csak 1/10-ét igényli; egy MP3-CD tehát 10 hagyományos CD zeneanyagát képes tárolni;
a jövőbeli kétoldalas, 18 GB-s DVD lemez pedig 260 CD-nek megfelelő zene tárolására lesz képes!
élő Internet-adás esetben az MP3-kódolás a "CD-minőséghez" legalább 128 kbps-es hálózatot igényel (ISDN), de egyszerűbb követelményeknél 33,3 kbps-es modem is használható;
az MP3-állományt ".mp3" kiterjesztéssel jelölik; zenekedvelőknek megjelentek az első, Web-en használható MP3-keresők is, pl.a mp3.lycos.com/ ;
az MP3-kódolás további alkalmazása mozgó mechanizmusok nélküli, szilárdtest memóriákra alapozott u.n. chip- rögzítőkben várható: egy 64 MByte-os SRAM 33,3 kbps-es lejátszásnál 4 óra zene tárolására képes; ugyanakkor megjelentek a piacon az MP3-korongok is, hozzájuk tartozó, PC-ktől teljesen független, hordozható lejátszókkal;
az eredeti MP3 kódolásnak időközben több, hatékonyabb vetélytársa is szabványosításra vár; ilyenek pl. az IBM 'RealPlayer (G2)', a Microsoft 'Windows Media Technology', az AT&T 'a2b' valamint az Apple MPEG-4-el azonos 'QuickTime 4.0' tömörítő eljárása;
2001-ben megjelent a német Frauenhofer Gesellschaft által kidolgozott mp3PRO kódolás, mely ugyanolyan hangminőség mellett csak fele tárhelyet igényel; további előnye, hogy a hozzá tartozó enkóder program is ingyen letölthető az RCA/CT honlapjáról; =>MPEG; =>CD; =>DVD;
MPEG
(Motion Pictures Expert Group)
'MPEG' video-kódolás
(mozgókép szakértők csoportja)
az MPEG-1...4 az MPEG szakértőcsoport által kidolgozott, szabványosítást nyert audio + video tömörítési eljárások, digitális rögzítés és átvitel céljából;
az MPEG-1 szabvány t.k. a CD-ROM lemezeken használatos (1,5 Mbps): ennél a bitsebességnél az európai PAL-rendszerű TV-adások minőségénél valamivel gyengébb képminőség érhető el;
az MPEG-2 a PAL-adások képminőségét meghaladó szabvány; digitális TV-nél, valamint a DVD lemezeknél használatos (6-8Mbps);
az MPEG-3 nem jött létre; célja a HDTV volt, de annak igényeit bedolgozták az MPEG-2-be;
az MPEG-4 új javaslat, az Apple QuickTime eljárásán alapszik; célja a platformfüggetlen, az Interneten folyamatos (streaming) video technikával átvihető, kisfelbontású video szabványosítása (pl. 0,5 Mbps-ig);
a japán NEC 1999 végére, hordozhatható készülékekhez, MPEG-4 'kisvideo' (176x144 képpont és 10-15 kép/mp) codec chipet tervez;
[magához a mobil video adatátvitelhez a mai mobiltelefonok technikájától (9 kbps) lényegesen hatékonyabb átviteli technikák szükségesek (64 kbps...x Mbps), melyeken ugyan már dolgoznak, melyek azonban még szabványosításra várnak;]
=>compression/decompression; =>bitrate; =>CD-Video; =>DVD; =>QuickTime
multicasting többirányú adatátvitel Internet-protokollok szerint lebonyolított élő audio-video-közvetítés a Világhálón;
ellentétben a hagyományos 'széleskörű' adatszórás- sal ('broadcasting'), ez az adás csak a megrendelők- höz jut el; az USA egyetemközi Internet2 hálózaton (2-10 Gbps) 1999-től kezdték próbaüzemeltetni;
=>IP; =>Internet2;
multimedia 1.) többfajta médiumot érintő
2.) többfajta médium kezelésére alakalmas eszköz
legtöbb esetben: eszköz vagy berendezés, mely többfajta médium kezelésére alkalmas;
példa: "multimedia PC" = többmédiumos számítógép, amely a hagyományos szövegkezelés mellett kép, hang és video kezelésére is alkalmas (tanintézetekben pl. CD-ROM-alkalmazásoknál, az iparban pl. video-konferenciánál játszhat szerepet);
családi otthonok többmédiumos berendezéseinek szabványosítására alakult az MHEG szakértői csoport; =>medium; =>MHEG
N . .
Napster
(P2P-service = peer to peer service)
'Napster'
(zene) állománymegosztó program
('P2P' szolgáltatás)
vitatott zeneterjesztő internet-alkalmazás;
MP3-zenét szabadon beszerző program, mely az u.n. állománymegosztó módszeren alapszik: a program lehetővé teszi, hogy más -azonos időben a Web-re kapcsolt internetező- merevlemezéről zeneszámokat halgassunk meg, vagy játszunk át saját merevelemezünkre, hogy azokat pl. később saját CD-nkre rögzíthessünk;
ugyanakkor mások a mi merevlemezünkről tölthetnek le zenét; mindezt a zenekiadók megkerülésével, azok nagy bosszúságára;
a hangzó zeneállományokat tehát nem egy meghatározott szerverről, hanem esetenént más és más helyről szerezzük be;
maga az állománymegosztó program ingyen letölthető a Napster honlapjáról;
ezt az 1999-ben egy 19 éves egyetemista által kigondolt 'szolgáltatást', az ezredfordulón 21 millió felhasználó vette igénybe... ;
a szerzői jogokat sértő Napster ellen a perek 2001-ben sikeresnek tűntek, ugyanakkor elszaporodtak a hasonló Internet-alkalmazások kis eltérésekkel más név alatt ("Aimster", "GNUtella", stb.; egyidejűleg megkezdődött hasonló módon pl. költséges szoftverek terjesztése is;
egyesek szerint a "peer-to-peer" (P2P) állománymegosztás a jövő internetezésének egyik új változata lehet leváltva a mai 'szolgáltató-kliens' rendszert;
=>MP3; =>peer to peer;
=>http://www.napster.com/;
NC
(Network Computer)
'NC' hálózati számítógép korlátozott feladatkörű, üzemi, vagy más szűkebb felhasználói körnek szánt hálózati számítógép;
lényege, hogy a működéséhez szükséges progra- mokat közvetlenül használat előtt szerzi be a hálózatról, munka után pedig az eredményt hálózati tárolókba táplálja vissza (JAVA);
legtöbbször merev-, hajlékonylemez- és CD-ROM- meghajtó nélkül működik és olcsóbb mint egy személyi számítógép (PC);
az NC többnyire a közismertektől eltérő, (JAVA- alapú) operációs rendszert futtat (pl. SUN JavaStation nevű gépe);
az NC kezdeti sikereit ma fékezi a hálózatok állandó túlterheltsége, valamint a teljesértékű PC-k árainak csökkenése;
ipari vetélytársai a hagyományos operációs rendszerekkel működő, de szintén olcsó Net PC, valamint a monitor nélkül árult Web-TV hálózati csatlakozódoboz is;
=>thin client; =>JAVA; =>PC; =>WebTV; =>operating system;
netiquette
(network etiquette)
'netikett',
hálózati illemtan
viselkedéskultúra írott és íratlan szabályai az Interneten: sok területre kiterjed;
kezdve attól hogy pl. névreszóló levelekre válaszol- ni illik, egészen az emberi méltóság sérthetetlen- ségéig;
amíg az Internethez csak tudományos körök fértek hozzá, netiquettről nem kellett beszélni, amint diákkorúak is, elkezdődött a sex, amint pedig az üzleti világ is hozzáfért, elkezdődött az agresszív, normák és értékek nélküli publikálás;
az olvasónak két fegyvere maradt:
1.) a tiszta és megbízható források és barátok címeit egyéni címtárában összegyűjteni (hál' Istennek ezek is szaporodnak!);
2.) szolgáltatójával egyeztetni, hogy pl. 'spam'-leve- leket szűrjön ki (mert azt lehet!), vagy esetleg szolgáltatót, vagy levélcímet változtatni;
angolnyelvű netiquette összeállítás: www.albion.com/netiquette
Netscape Navigator
(browser)
'Netscape Navigator'
böngészőprogram
a Navigator böngészőprogram a maga idejében forradalminak számított, ma a Netscape Communicator programcsalád része;
a Web lehetősségeinek gyors fejlődése folytán egymást érték a program újabb és újabb változatai;
1998 tavaszától a program ingyenes, sőt forráskódját is nyilvánosságra hozták, így azóta számos önkéntes programozó segít a továbbfejlesztésben (Mozilla csoport); 2001 nyarán jelent meg a Netscape Communicator 6.1 változata;
1999-től a Netscape nem önálló cég, az AOL Time Warner tartalomszolgáltató tulajdonába került; a népszerű "Netscape" továbbfejlesztése ma elsősorban a Mozilla csoport munkájától várható;
=>http://www.netscape.com/; =>Mozilla; =>browser; =>AOL; =>http://www.mozilla.org/;
network
(telecommunication-)
hálózat
(telekommunkációs-)
legelterjettebb képviselője a fémvezetőkre alapozott nemzetközi telefonhálózat;
az eredetileg hangátvitelre tervezett hálózat az elmúlt évtizedekben interaktív számítógép- kommunikációra is alkalmasnak bizonyult;
ennek nyomán született a fax, BBS és napjainkra az Internet; utóbbi multimédiumos alkalmazásai a végsőkig feszítik telefonhólózatok lehetőségeit, ezért annak műszaki feljavítása folyamatban van (ISDN, ADSL, stb.);
az igények ugrásszerű növekedése a telefonhálóza- toknak eddig három vetélytársat eredményezett: a TV-kábelhálózatokat, az energiahálózatokat és a közvetlen műholdkapcsolatokat mint Internet hozzáférési lehetőséget; utóbbiak várhatóan csak az ezredfordulótól fognak jelentősebb szerepet játszani;
telekommunikációs hálázatok legfontosabb elemei: =>backbone; =>hub; =>router; =>host; =>terminal
newbie
(network newcomer)
kezdő, újonc
(hálózati újonc)
a kifejezés azt is jelenti, hogy az Internet műszaki természete miatt illik a haladóknak a kezdőkkel türelmesen bánni...!
newsgroup (UseNet-) hírcsoport szakmai hírcsoport/fórum az Interneten (mo- derátorral vagy anélkül) a UseNet hálózaton belül;
a beküldött híreket, hozzászólásokat egy hír-szol- gáltató (news-server) gazdagép gyűjti és faliújság- szerűen publikálja, azaz egy olvasóprogrammal (news-reader) olvashatóvá teszi;
a hírcsoportok rendszerbe foglalt nevei tartalmukra utalnak; =>UseNet; =>news-reader; =>DejaNews";
newsletter hírlevél (kör-)levél formájában egy központi szolgál- tató gépéről (list server) egy feliratkozott olvasótábornak küldött rendszeres vagy rendszertelen hírújság;
előnye, hogy Web-böngészést nem igényel, azt sokszor a hírlevél szerkesztői tették meg helyettünk; a tartalom rövid másokpercek alatt levlelesládánk- ban van; a feliratkozás/kiiratkozás egyszerű, levélben küldött (subscribe/unsubscribe) parancsokkal történik;
=>mailing list; =>list-server; =>mail-reader
magyarnyelvű hírlevelek felsorolása: =>http://www.centralnet.hu/gyujtemenyek/hirlevel/index.html
news-reader (UseNet-) hírolvasó az UseNet szakmai fórumai híreinek megjele- nítésére szolgáló program;
ma a legtöbb böngésző tartalmaz ilyen hírolvasót, de a Web-ről is letölthetők, mint pl. a Free Agent;
egy másik segédeszköz a UseNet szakmai hirdető- tábláinak felkutatására a DejaNews keresőprogram;
=>Free Agent; =>DejaNews; =>UseNet
news-server (UseNet-) kiszolgáló gazdagép, amelyen a UseNet hírcsoportjai (newsgroups) hirdetőtábláikat fenntartják;
=>UseNet; =>newsgroup;
NFS
(Network File System)
'NFS'
(távoli állomány-manipuláló rendszer)
egy Sun által kifejlesztett protokoll, mely az állományok (FTP) letöltése nélkül, azok 'táv- felhasznását' teszi lehetővé;
használata hasonlít a levelezésnél ismert IMAP használathoz;
[címének felépítése: nfs://server:port/path]
=>FTP; =>IMAP;
NGI
(Next Generation Internet)
'NGI'
(következő generációs internet)
az Egyesült Államok kormánya, kutatóintéze- tek és nagyvállalatok kutatóosztályai össze- fogtak a mai internet hiányosságait kiküszöbölő korszerű információs hálózat megteremtésére;
központi cél: nagymennyiségű adat gyors és bizton- ságos átvitele, figyelembe véve új infrastruktúrák lehetőégeit;
a már régebben beindúlt egyetemek közti Internet2 az NGI-tervnek egy része; az NGI ugyanis túlmutat az oktatási intézmények igényein; =>Internet2;
=>/www.ccic.gov/ngi/implementation;
node csomópont hálózati csomópont, illetve a csomópontban működtetett számítógép; =>network
NSF
(National Science Foundation)
'NSF'
(Nemzeti Tudomány Alapítvány)
az USA-beli tudományos munkát elősegítő alapítvány;
feladata t.k. a tudományos munkához szükséges infrastruktúrák fejlesztése; nevéhez fűződik az Internet elődjének megalkotása, amior is az ArpaNetet több óriás számítógépközponttal fizikailag összekötötték; az NSF saját, 45 MBps kapacitású gerinchálózattal rendelkezik NSFNET); =>ArpaNet; =>Internet; =>backbone;
O . .
OCR
(Optical Caracter Recognition)
optikai betűfelismerő lapolvasóknál használt program, mely a beolvasott bináris kép szövegrészeit karakterkódolásúra változtatja;
az így kódolt szöveg kevesebb tárhelyet igényel, nyomtatott szövegeknek számítógép-nyelvre fordításának pedig ez a legegyszerübb módja ;
a betűfelismerés a gyakorlatban ma még nem hiba- mentes, de a hibák javítása kevesebb időt vesz igénybe mint a szöveg átgépelése;
kézzel írt szövegek felismerése még csak a kisérleti keretek közt folyik; =>scanner;
offline (off-line) kikapcsoltan,
letöltve, tárolva
a hálózattól függetlenül,
közvetett együttműködés, hálózati összeköt- tetés nélkül:
a munkánkhoz szükséges anyag gépünk tárolóiban letöltve, tárolva, tehát 'helyben' található;
  • offline multimedia = tárolt multimédium (pl. CD-ROM)
  • offline browsing = webfüggetlen böngészés, 'helybenböngészés'
  • offline reading = webfüggetlen kiértékelés, letöltött, tárolt anyag olvasása
=>online
online (on-line) 1.) kapcsoltan, élőkap- csolatban, élőben, a hálózathoz csatlakoz- tatva,
szószerint: vonalban;

2.) kapcsolt, hálózati, élő, táv-...,
szószerint: vonali
a kifejezés több értelemben használatos; leggyakrabban:
1.) hogyan?: kapcsoltan, élőben, közvetlen összeköttetésben a hálózati forrásokkal;
2.) milyen?: kapcsolt, hálózati jellegű, táv-, tehát pl.
  • online Service Provider = hálózati szolgáltató
  • online magazine = hálózati magazin, Internet magazin, web-magazin
  • online education = távoktatás
  • online commerce = távkereskedés
az informaciót pl. egy magazin esetében kapcsoltan (online) szerezzük be, de kikapcsoltan (offline) olvassuk; =>offline; =>online service provider;
operating system operációs rendszer számítógépek működtetéséhez szükséges alapprogram;
az operációs rendszer felelős a központi mikroprocesszor és a gép hardver-elemeinek (monitornak, tárolóknak, billentyűzetnek, stb.) egymásra lehangolt működtetéséért;
lényeges az O.R.-t megkülönböztetni a sokfajta célt szolgáló alkalmazásoktól (levelezőprogramok, bőngészők, stb.), melyeket egy-egy operációs rendszerre adaptálva fejlesztenek, de többnyire más szoftvercégek; az O.R. megválasztásánál szerepet játszik, hogy mennyi alkalmazást lehet hozzá kapni;
asztali számítógépeknél elvétve még a régebbi DOS, de ma főleg a Windows, Mac-OS és az ingyenes Linux használatosak míg kiszolgáló-gépeknél az UNIX, Windows NT/2000 és újabban a Linux is, hálózati operációs rendszer pl. a NetWare;,
tenyérszámítógépek (PDA) kezdetben egyszerű, sajátfejelsztésű O.R.-t használtak (PalmOS); Microsoft javaslata erre a célra a "Pocket PC"; időközben Linux-os tenyérszámítógépek is megjelentek;
a jövő speciális "internetes készülékeinél" további operációs rendszerek megjelenése várható (pl. a Be-OS), azonkívül vannak kisérletek az operációs rendszer teljes kiiktatására (Oracle data base) illetve azoknak az alkalmazásokkal való integrálására is;
személyi számítógépek bekapcsolásakor a BIOS az operációs rendszert önműködően olvassa be a gép egyik (mechanikus) tárolójából az operatív tárolóba (bootstrap loading);
=>platform;=>bootrstrap loading; =>BIOS; =>application; =>UNIX; =>LINUX; =>DOS; =>Windows; =>MacOS; =>OS/2; =>PalmOS;
OS/2
(Operating System /2)
'OS/2' operációs rendszer az IBM 1996-ban kiadott, 32 bites operációs rendszere;
a Windows-95/98 a MacOS és a Linux népszerű/ ségéhez viszonyítva, csak kisebb mértékben terjedt el; =>operating system; =>platform
OSP
(Online Service Provider)
hálózati szolgáltató,
(kapcsolatot, alkalmazásokat és tartalmat szolgáltató cég)
hálózati tartalmat és kapcsolatot szolgáltató üzleti vállalkozás; (ellentétben az ISP-cégek- kel, melyek kizárólag Internet kapcsolatot szolgáltatnak);
példák: AOL, CompuServe, Oracle, T-Online stb.; ezek eredetileg egy saját, zárt hálózat mellett, terje- delmes rendezett adatbázisaikkal, önálló kommerci- ális tartalom-szolgáltatást nyújtottak előfizetőik- nek, de Internet-kapcsolat nélkül; előfizetőik nyomására azonban végül kilépőkön (gateway) keresztül, nyitni kényszerültek a még sokkal nagyobb (de rendezetlen) Internet hálózat felé;
az Internet-szolgáltatások terén Európában még kevésbé, de az USA-ban óriási hatalmi koncentrá- ció folyik: az AOL megvette a CompuServet 15 millió előfizetőjével (később a Netscape-et), majd a Microsoft részvényese lett az AOL-nek;
=>ISP; =>AOL =>CoumpuServe; =>gateway
P . .
pagevieuw 'találatok', megtekintések száma lásd: =>hit
patch javítófolt, foltozás, folt,
ideiglenes programjaví- tás,
újonnan kibocsátott programokhoz később megjelenő javítások, 'foltozások';
a számítógép-gyakorlatban napirenden vannak a hibás szoftverek ; az Internnet-gyakorlatban szerencsére a hibák közzététele után már néhány órával megjelennek a javítások is; amikorra viszont minden hibára fény derült és foltozás jelent meg, a program eredeti formájában már gyakran idejét is múlta; új programváltoztokban fenti hibák javítást nyertek, de újak továbbra is felléphetnek;
=>bug; =>software;
P3P
(Platform for Privacy Preferences)
'P3P'
(platform a személyes adatok kívánt biztonságára)
a W3C-világiroda egyik szabványjavaslata, mely az Internet felhasználók személyes adatait hivatott megvédeni;
célja, hogy pl. egy Web-használó maga dönthesse el, hogy mennyi személyes adatot hajlandó nyilvánosságra hozni;
főleg az Európai Unió kívánja megszabni, hogy üzleti felhasználók ne gyűjthessenek személyes adatokat a hálóról, tulajdonosaik megkérdezése nélkül; ennek meghatározását az elharapódzó közvetlem reklámozás (direct marketing) teszi szükségessé; a megfelelő gátat Netscape és Micro- soft egyaránt hajlandó böngészőibe beépíteni; =>W3C;
packet switched network csomagkapcsolt hálózat számítógépes hálózat, amely eltérő számító- gépek esetében is lehetővé teszi adatcsoma- gok biztonságos továbbítását a hálózat egyik pontjából a másikba (az internet alapja);
küldésnél az információ adatcsomagokra lesz bontva, fogadásnál pedig újból össze lesz állítva; az egyes csomagok a feladótól a fogadóhoz különböző útvonalakon is haladhatnak, a résztvevő számítógépek az adatcsomagokat egységes szabvány szerint kezelik;
a csomagkapcsolt hálózat első alkalmazása a nagy megbízhatóságot igénylő, katonai ArpaNet volt, amely később az Internet alapjául szolgált; =>ArpaNet; =>Internet
palmtop
tenyérszámítógép, zsebszámítógép   a desktop, laptop, palmtop sorozatban a legkisebb, tenyérnagyságú számítógép;
a jeleneleg inkább "PDA"-nak, 'személyes digitális asszisztensenek' nevezett kézigép, az asztali gépekhez viszonyítva behatárolt funkcionalitású, néha csak azzal együttműködve használható;
hosszabb lejáratra további fejlődésük várható, aminek végül a kisméretű kijelzők használhatósága szab majd határt; =>PDA; =>laptop; =>desktop;
password jelszó hálózatok vagy adattárak hozzáféréséhez szükséges azonosító kulcsszó;
tanácsos ezeket fejben vagy írásban, de minden- képpen a számítógépen kívül megjegyezni; hálózati betöréseknek elsődleges célpontja szokott lenni;
PC
(Personal Computer)
'PC'
(személyi számítógép)
a mai egyfelhasználós számítógépek legnép- szerűbb csoportja, mely a nyolcvanas évek elején az IBM, Intel és Microsoft együttmű- ködésével jött létre;
korábbi eredetű és ma is legkomolyabb vetélytársa az Apple cég Macintosh sorozata;
az operációs rendszerek eltérése mellett a gyakorlati különbség az Apple mindíg modernabb, úttörőbb koncepciója, míg ugyanakkor az IBM-kompatibilis gépek a széleskörű (megengedett) klónozás miatt, alacsonyabb ára;
kivitelezésüket illetőleg a személyi számítógépek családja az asztali gépek mellett mára bővült a hordozható gépek (laptop) és a tenyérszámítógépek (PDA) családjával;
=>operating system; =>laptop; =>PDA;
PDA
(Personal Digital Assistent)
tenyérszámítógép,
zsebszámítógép (személyes dititális segédeszköz)
korlátozott funkcionalitású, egy asztali vagy más számítógépbázissal együttműködő, tenyérnagyságú számítógép;
csekély méretei miatt a bemenete érintőképernyős;
népszerű képviselője pl. a "Palm Pilot" (Sony), melynek saját operációs rendszere van, vetélytársa a "Pocket-PC" (Microsoft) egyelőre a túlméretezett a Windows-CE-vel;
a jövőben PDA-kézigépek vezetékmentes Internet- kapcsolata is várható, az anyagépkapcslat techno- lógiája pedig a szélessávú Bluetooth is lehet;
a tenyérszámítógép csak akkor lesz a hétköznapi ember eszköze, ha elektronikája messzemenő integrációt nyert és kijelzője elfogadható méretű és felbontású;
=>palmtop; =>PC; =>touch screen; =>operating system; =>Bluetooth;
PDF
(Portable Document Format)
'PDF' dokumentum- formátum
(hordozható dokumentum formátum)
Adobe dokumentumformátuma, mely gyakor- latilag a nyomtatott dokumentumok összes alakzatát magában foglalja;
elsősorban előírt megjelenésű nyomtatványok készítésére alakalmas, de képernyőn is olvasható, navigálható, továbbítható, stb. mint egy 'nyomtat- vány'; ugyanakkor többre képes mint az, mert interaktív lehetőségei vannak, lapozható, kinagyít- ható, sőt még kisebb videoállományok is beépíthe- tők;
nyomtatványszerkesztésnél (DTP), CD-ROM-szer- kesztésnél, valamint napilapok Internet-kiadványai- nál használatos;
.pdf állományok szerkesztéséhez Adobe Acrobat programja szükséges ($ 200.-...300.-), de az olvasá- sukhoz szükséges program, az Adobe-Acrobat Reader a Web-ről ingyen letölthető;
=>www.adobe.com/prodindex/acrobat; =>PostScript;
peer to peer (P2P)
'peer to peer' adatcsere
('azonosak kapcsolata')
a hagyományos "kliens-szerver" adatcserétől eltérő internetkommunikáció;
lényege, hogy minden fél egyidejűleg lehet szolgál- tató és kliens;
egyes szakkörök a "peer-to-peer" állomány- megosztásban látják a hálózatok jövőjét; a model elsősorban az üzleti életben használható, ahol gyorsítja a vállalati hálózatok adatcseréjét, de a népszerű Napster zeneállománymegosztó rendszer is ezen az elven alapszik;
=>client-server model; =>Napster;
Pegasus (Mail) 'Pegazus' levelező népszerü (ingyenes) levelező program Mac és Windows operációs rendszerekhez;
a MIME szabvány szerinti átvitelt és az ISO 8859-2 karakterkódolást támogatja;
=>e-mail client; =>MIME; =>ISO 8859-2; =>http://www.pmail.com/
Pentium 'Pentium' mikroprocesszor Intel lapkagyártó (népszerű "x86"-os soroza- tát követő) mikroprocesszor-család neve;
a mai Pentium-I, II, III processzorok elsősorban órajel-sebességben térnek el egymástól, utóbbi akár 500 MHz-ig használható;
a Pentium-III népszerüségét csökkenti, hogy a cég ennél bevezette az u.n. 'PSN' nyomozótechnikát;
=>microprocessor; =>PSN;
Perl
(Pratical Extraction and Report Language)
'Perl' parancsnyelv
(gyakorlati kivonat és híradó nyelv)
Unix környezetben, főleg scriptek írására használt parancsnyelv;
a szervereken futó CGI scripteket is többnyire Perl-ben írják; =>script; =>CGI;
peripheral (PC-) (számítógép-) tartozék, 'periféria' a számítógéppel együttműködő, de különálló, cserélhető, szabványos csatlakozású tartozék, eszköz;
többnyire az információ bevitelét, tárolását, megjelenítését szolgálja; ilyenek pl. billentyűzet, egér, lapolvasó, CD-meghajtó, kijelző, nyomtató, modem, stb.;
kapcsolatuk a számítógéppel szabványos vezeték- rendszeren (soros, párhuzamos vagy univerzális) csatolón keresztül történik;
=>port; =>bus; =>USB;
PGP
(Pretty Good Privacy)
'PGP' borítékoló eljárás
('elég jó biztonság')
adatbiztonságot szolgáló, titkosító kulcsrend- szer, mely az internetkommunikációnak egy alapvető feltételét hivatott szavatolni;
128-bites kulcsszavakat használó PGP 6.0 változata; nem-kommerciális célokra a Hálóról ingyen letölthető: =>www.ifi.uiv.no/pgp/; =>S/MIME;
PHP
'PHP'
kisprogram-nyelv
 
főleg Linux szervereken használt kisprogram (script) nyelv, HTML Web-oldalakba ágyazott dinamikus feladatok értelmezésére;
feladata hasonlít Microsoft HTML oldalakba ágya- zott 'ASP' kisprogramjaihoz;
nevének rövidítése a "Personal Home Page Tools"- ból származik; forráskódja ingyenesen beszerezhe- tő, újabb változatai a "PHP3" és "PHP4";
Web-oldalak, melyek ezt használják felismerhetők pl. a ".php3" kiterjesztésről a ".html" helyett; =>ASP;
PICS
(Platform for Independent Content Selecion)
'PICS'
(független tartalomszelektáló fórum)
nagy tartalomszolgtatók által kidolgozott és a W3C által támogatott kategóriarendszer, az Internet-tartalom osztályozására;
a kategóriák -más médiumokhoz hasonlóan-, megkülböztethetnek műfaj, színvonal, életkor, üzleti érdekeltség, stb. szerint;
az osztályozókód felvehető pl. egy Web-oldal meta kódú megjelölései közé; =>meta;
PINE 'PINE' levelező UNIX rendszerekhez (az elm levelezőből) kifejlesztett levelező és hírolvasó program;
van DOS változata is; támogatja a MIME szabvány szerinti átvitelt; =>MIME
ping
(Packet Internet Gropher)
'ping' Interneten használt felderítő program annak vizsgálatára, hogy egy bizonyos célgép (host) létezik-e, elérhető-e vagy sem;
e célból kéréseket küld a célgépnek és válaszára vár;
egyik alkalmazása pl. címlisták ellenőrzése;
mivel azonban a program adatokat is tud gyűjteni a célgépről, használatát gyakran letiltják; =>host;
pixel
(picture element)
képpont kijelzők (displays) és érzékelők (sensors) egyik műszaki jellemzője;
a képpontok száma -két kordináta mentén- megadja pl. egy LCD-kijelző vagy kamera-érzékelőegység (pl. CCD-sensor) felbontását;
a képpontok nagy száma (pl. 640x480 x 3 (szín) = 518 400) egyben azt is érzékelteti, hogy ennyi kifogásta- lanul integrált elem szükséges egy hibátlan kijelzőhöz vagy érzékelőhöz; ebből megérthető az is, hogy nagyfelbontású monitorok és kamerafejek még sokáig nem lesznek olcsó alkatrészek! =>display; =>image sensor
platform 'platform', számítógép- környezet egyedi jellemzőkkel bíró, az operációs rendszerekkel összefüggő, számítógép környezet: ilyenek az UNIX, Windows, Macintosh, stb.;
az eltérő platformok problémája, hogy ugyanarra a feladatra eltérő programokat, "alkalmazásokat" igényelnek; a JAVA programozó nyelv kikerüli ezt a problémát, de más kisérletek is vannak több-plat- formos szoftver szerkesztésére;
=>operating system; =>JAVA; =>application;
player 1.) lejátszó-hardver
2.) lejátszó-szoftver
lejátszó hardver pl. a CD-ROM lejátszó;
lejátszó szoftver pl. az audio- és videoadatok lejátszásához szükséges bedolgozó szoftver mint pl. a RealPlayer, QuickTime, MediaPlayer, stb.;
ujabb böngészőprogramok gyakran tartalmaznak lejátszókat, de a fejlődés ezen a téren olyan gyors, hogy azt külön érdemes figyelemmel kisérni;
az új (ingyenes) QuickTime 3.0 például Mac és Windows platformokál alkalmazható, számtalan hang- és video-effektust ismer, és a korszerű valós idejű folyamatossá tett, patakzó adatsorok lejátszására és szerkesztésére is alkalmas;
egy régebbi mintaprogram a Web-en MIDI, .avi, .wav, .fli állományok lejátszására: =>The Juker;
=>MediaPlayer; =>plug-in; =>QuickTime"
plug and play 'csatold és játszik'- módszer számítógépek önműködő tartozékfelismerése (nyomtató, lapolvasó, stb.) és azok konfigurálása;
Windows tipusú operációs rendszereknél vezették be először; ezek 'tartozékkönyvtárral' rendelkeznek, a csatolt tartozékokat maguk felismerik és létrehozzák a működéséhez szükséges feltételeket; kézi beállításokra tehát, a tartozék konfigurálására, nincs szükség;
[régebbi tipusú tartozékoknál, ahhoz, hogy az együttműködés létrejöjjön, a gépbe megfelelő adapterkártyát kell helyezni, a tartozékhoz járó kezelőszoftvert kell telepíteni, majd néhány beállítást kézileg kell elvégezni;]
az új USB szabvány, az újabb operációs rendszerek (Mac-OS-8.5, Windows- 95/98), valamint több tartozékgyártó cég támogatják a csatold és játszik technológiát; [vásárláskor azonban mindíg tanácsos tisztázni, hogy mit is ért a tartozék gyártója a 'plug and play' alatt...;]
=>configure; =>Windows; =>USB; =>HAVI;
plug-in (-software) bedolgozó szoftver, kiegészítő program kisebb terjedelmű program valamilyen egyedi állomány-formátum kezelésére, egy nagyobb program (böngésző) működésének kiegé- szítésére (pl. video-kisfilmek lejátszására);
böngészőprogramok soha nem tartalmazzák az állandóan megújuló kisegítő programok összességét, azonkívül sok ilyen program más szoftvercégektől származik mint a böngésző; Netscape kezdte el először ezek használatát és mára több mint 100 bedolkgozó program segédkezik a böngészőnek; (egy ismert plug-in-fejlesztő cég pl. a Macromedia);
amint újabb kiegészítő funkciók szükségessé válnak, a hozzá tartozó bedolgozó programokat le kell tölteni a Web-ről (ez egy nem kedvelt művelet és csak gyakori használatkor érdemes); néha a letöltés beavatkozásunk nélkül is elkezdődik;
a leggyakrabban használt ilyen programokat a böngésző-fejfesztők újabb változataikba már integrálják; =>http://www.macromedia.com/;
PNG
(Portable Network Graphics)
'PNG' képformátum új, szabványosított, szabadon használható képtömörítési eljárás, mely a CompuServe által védett GIF kódolást hivatott leváltani;
alkalmazása csak lassan terjed, egyrészt mert a GIF már rendkívül elterjedt formátum, másrészt mert ott, ahol nagy tömörítés szükséges, a szintén szabadon használható JPEG-tömörítés sokkal hatékonyabb tömörítésre képes
a PNG 16 millió színárnyalatot különböztet meg, míg a GIF csak 256-t; =>GIF; =>JPEG
POP3 (PPP)
(Point to Point Protocol)
'POP3' -protokoll
(ponttól pontig protokoll)
egyike azoknak a kommunikációs protokol- loknak, amelynek segítségével személyi számítógépünket hagyományos telefon- vonalon keresztül, modem segítségével az Internetre csatlakoztathatjuk és amelynek segítségével TCP/IP kapcsolatot hozhatunk létre; levelező programok protokollja;
régebbi protokollok ugyanerre a feladatra: POP, SLIP, CSLIP, stb.;
[a Web-alapú postafiókszolgáltatások a fentiektől eltérően a HTTP Web-protokoll szerint működnek (Web-based e-mail);]
=>protocol; =>modem; =>TCP/IP; =>e-mail reader; =>Web-based e-mail;
pop-up window
felbukkanó ablak
 
némely weboldal letöltésekor magától, vagy egy weboldal bizonyos pontjaira kattintva felbukkanó kisméretű ablak;
a mai weboldal-szerkesztés egyik gyakori eleme: célja bizonyos információ vagy képek 'bevetítése' egy a weboldalra a főoldalt teljes lefedése nélkül;
ez az ablak tartalmazhat tobábbi webcímeket, stb. ugyanúgy mint egy teljesértékú weboldal;
=>Web-site;
port
(serial/parallel port)
kapu, illesztési pont,
(soros/párhuzamos kapu) [ritkábban: hálózati csatla- kozás]
személyi számítógépek külső tartozékainak (nyomtató, modem, stb.) csatlakoztatására (a gép hátsó falán) található "kapuk" a vezeték- rendszerek mechanikus és elektronikus illesztését szolgálják;
a sok eltérő szabványon belül megkülönböztetünk soros és párhuzamos kapukat; előbbiek vezeték- rendszere (pl. az egérnél) csak néhány, utóbbiaké (pl. nyomtatóknál), akár több tucat vezetéket is csatlakoztathat;
a kapuk kivitelezése szorosan összefügg az általuk csatlakoztatott vezetékrendszerek, 'buszok' szabvá- nyaival;
mára főleg a körülményes párhuzamos csatlakozók érettek a leváltásra; ezt célozza az új, gyors USB csatlakozó szabványa;
[egy második jelentése a 'port' kifejezésnek kommuni- kációs hálózatok csatlakozási pontja, de ezenkívül a szónak szoftverfejelsztésen belüli jelentései is vannak]; =>peripheral; =>bus; =>USB;
portable (szoftware) átvihető, gépfüggetlen program
(szószerint = hordozható)
olyan program, amely más platformon (operácios rendszeren) is használható, mint amelyiken kifejlesztették;
a SUN által kifejlesztett JAVA programozó nyelv is alkalmas rendszerfüggetlen használatra amennyiben az a szabványos JAVA-t tudja kezelni; (Microsoft egy nemszabványos JAVA-változatot használ); =>operating system; =>JAVA;
portal (site) Web-terület bejárata, Web-kapu, Web-kirakat, belépőlap, ('portál') bemutatkozó, áttekintést nyújtó Web-oldal, mely kirakatszerűen mutatja a Web-terület legfontosabb mondanivalóját, szolgáltatásait; innen mutatókra kattintva jutunk el a részlete- ző oldalakig;
az Internet üzleti érdekeltségű szereplői azért verse- nyeznek, hogy a fogyasztó az ő kapujukon keresz- tül lépjen a Hálóra, olvassa a híreket, leveleit, időjárást, stb., a 'kapufélfára' tűzött hirdetések annál nagyobb bevételt jelentenek az oldal fenntartójának;
a reklám tehát velejárója az ilyen oldalaknak, ugyanúgy, mint a látogatók megtartása érdekében ingyen kínált hírszolgálat, címtárak, böngésző- és keresőprogramok, postafiókok, stb. egészen az ingyenes honlaptárhelyig;
ebben a csatában a keresők tulajdonosai (Yahoo, Exite, AltaVista, DejaNews, stb.) kulcsszerepet töltenek be, mert a Web-keresők a leglátogatottabb szolgáltatások, olykor több millió látogatóval naponta; valamennyi kapugazda igyekszik tehát keresőprogramokat integrálni Web-területének bejárati oldalába, lásd Netscape Netcenter, Microsoft Start, stb. oldalait;
Web-kapuk népszerüségük 1999 elején még belátha- tatlannak tűnt, őszre már zenitjéhez közeledett, de 2002-re egyesek már csak 20%-os látogatottságot jósolnak, mert a reklámokat illetőleg is van egy fogyasztói tűréshatár; a push kézbesítő hírszol- gálatok pontosan ezért vezettek néhány hónap alatt a bukásba; =>link; =>search engine; =>push-delivery; =>http://www.netcenter.com/; =>http://www.start.com/;
PostScript 'PostScript' dokumentum formátum Adobe által kifejlesztett, nyomtatásra elő- készített dokumentumok (tömörítés nélküli) formátuma;
a .ps vagy .eps -el jelölt formátumok ma már ipari szabványnak számítanak; megjelenítésükhöz megfelelő szoftver, nyomtatásukhoz megfelelő nyomtató szükséges; =>PDF;
printer nyomtató a képernyő mellett a második legfontosabb kijelző eszköz (kimenet), mely papírra nyomtat minden grafikus információt;
a régebbi írógépszerű rendszereket először thermi- kus, majd tintasugaras, később lezeroptika segít- ségével író/rajzoló gépek követték;
a gép felbontásától és a papírtól függően, egyes rendszerek nyomtatványai ma megközelítik a fénykép-minőséget;
míg irodákban ma többnyire a gyors, fekete lenyo- matokat készítő lézer nyomtatók használatosak, a Web és a hobby szférában a szines tintasugaras gépek a népszerüek; =>user interface;
program (computer-) (számítógép-) program, szoftver egy számítógép működtetéséhez, feladatainak elvégzéséhez szükséges parancsok, utasítások összessége; =>software
prompt készenléti jel: 'tessék', 'kérem' felszólítás a képernyőn megjelenő szövegszerű jelzés, mellyel a gép jelzi a felhasználónak, hogy kész további adatok vagy parancsok fogadására;
(nem-grafikus megjelnítésű programok esetében);
protocol protokoll, eljárásszabályzat az együttműködés módjának elvi leírása 'forgatókönyve';
az Internet esetében az adatátvitel módját leíró utasítások, parancsok, válaszok, stb. összessége a TCP/IP protokoll; ezen a családon belül vannak az Internet alkalmazásai pl. =>http; =>gopher;
=>mailto; =>ftp; =>Telnet; stb. protokollok;
provider szolgáltató lásd: =>access provider; =>ISP
proxy (-server) 'proxy' (-szerver), 'közeli' szerver több feladatot ellátó segéd-szerver egy Inter- net szolgáltatónál, a központi szerver és a felhasználó között üzemeletetve;
feladatai között lehet pl. egy tűzfal müködtetése, nagy tárolókapacitású gyorsítótár fenntartása és más erőforrást kímélő feladat; =>firewall; =>cache;
PSN
(Processor Serial Number)
'PSN' mikroprocesszor sorozatszám
(processzor sorozatszám)
Intel lapkagyártó a Pentium-III mikropro- cesszor sorozattól kezdve a lapkán elektroni- kusan felismerhető sorozatszámot vezetett be;
a PSN kezdeményezés a felhasználók körében messzemenő felháborodást keltett, mert míg egy kifizetett árunál az eladónak már semmi köze hozzá, hogy mit tesz vele a vevő, a PSN-nél -amint a gép a hálózatra lesz csatlakoztatva- bárki nyomon követheti, hogy a gép kinél van és hogy mit művel vele tulajdonosa, egészen a felhasználó szokásai megfigyeléséig (egyfajta cookie)!
[az ilyen betolakodásnak a magánszférába üzleti háttere van, mert üzletpolitikát, irányított reklámot lehet ennek alapján tervezni, így bizonyos cégek nagy pénzeket fizatnek az ilyen információkért];
Intel a felháborodásra 'kikapcsolási' lehetőséget tett közzé, de szoftver-feltörők nyomban bizonyították azok tökéletlenségét;
marad a legbiztosabb ellenszer: kerülni ezeket a processzorokat!
[itt említjük meg, hogy Microsoft a Windows-98 operációs rendszerbe hasonló célú 'kémkedő- szoftver' került;]
=>microprocessor; =>cookie; =>Pentium
public domain (software) közprogram, térítésmentesen hasz- nálható szoftver szabadon használható, mindenki számára hozzáférhető program;
használatukért csak tartós, üzleti érdekeltségű felhasználás esetében kell fizetni; ma már terjedelmes szoftver adatbázisok léteznek, melyekről egyes feladatokra pl. levélírásra, akár több ilyen program is lehívható; =>shareware; =>freeware
pull-delivery
(client pull)
lehívó (-rendszer)
(kliens hívás)
a hagyományos Internet böngésző-progra- mok tartalom-lehívó, beszerző módszere;
a küldés csak a mi parancsunkra indul el;
ez a kifejezés a gyakorlatban alig használatos és csak mint a push-delivery ellenkezőjét említjük;
=>push-delivery
push-delivery
(server push)
kézbesítő (-rendszer) (szerver küldés) Web-alkalmazás, melynél a Web-oldalakat, vagy annak részeit (pl. WebCam-képeket) megrendelésre (egyszeri vagy visszatérő parancsra), egy távoli gazdagép önműködően küld kliens-gépünk tárolójába, amint megnyitjuk a 'vonalat';
ellentétben szolgáltatónk szerverén fenntartott levelesládánkkal, mely 24 órán keresztül felfogja leveleinket, a push-küldemények egyenesen PC-nk merevlemezére érkeznek, amint csatlakozunk az Internetre;
az első ilyen 'kézbesített' hír-szolgáltatás 1997-ben indult: Pointcast, Webcast stb.; később ezt a technikát u.n. csatornák fromájában böngésző- programokba is integrálták (pl. Mirosoft active channel, stb.);
1998-ra azonban a push-gyakorlat buktatónak bizonyultak, mert a csatorna-tulajdonosok a közundorig teletömték csatornáikat reklámmal; így Microsoft pl. az IE-5-böngészőnél már az Active Channel törlését tervezte;
sikeres maradt viszont egyik nem-kommerciális alkalmazása a technológiának az élőképek (WebCam) esetében: a rendszeres időközökben a kamera által felvett és világszerte kézbesített élőképek új dimenziót nyitottak a Világhálónak;
=>channels; =>pull-delivery; =>WebCam;
Q . .
QuickTime 'QuickTime'
audio-video kódolás
eredetileg az Apple/Mac rendszerhez kidolgozott, ma Windows változatban is letölthető, együttes audio-video kódolás;
legújabb változata a "QuickTime 5.0"; 'letöltős' módozatban a lejátszandó állományt először tárolni kell, 'folyamatos' (streaming) változatban valós idejű lejátszásra is alkalmas; hasonlóan a RealVideo kódoláshoz;
a QuickTime technológiát a platformfüggetlen MPEG-4 kódolási szabvány alapjául választották (0,5Mbps);
(kliens) lejátszóprogramja alapkivitelben ingyenes, pro változata ($30.-) számtalan audio és video- effektust is ismer; szerverprogramja újabban szintén szabadon letölthető;
=>MOV; =>AVI; =>MPEG; =>RealVideo; =>streaming media; =>www.apple.com/quicktime/
quoted printable 'quoted-printable' átviteli kódolás MIME rendszerü levelező programok egyik tartalomátvitelnél használt eljárása, mely képes a magyar betűkészletet is kezelni;
ez a kódolás csak az ASCII-készlet 127-en felüli betűit, tehát az ékezetes magyar betűket kezeli a 7-bites szabványtól eltérően, és összetett betűkkel helyettesíti azokat be (pl. "=e9" = é, "=F3" = ó, stb.); szükség esetén az ilyen levelet (visszakódolás nélkül) még ki lehet betűzni, ellentétben pl. a hasonló feladatokra használt base64 kódolással;
=>mail-reader; =>MIME; =>ASCII; =>base64;
R . .
RAM
(Random Access Memory)
RAM
(tetszőleges hozzáférésű memóia)
félvezető kivitelezésű tárolóeszköz (lapka), mely cellánkint bitnyi információ tárolására képes: írható, törölhető, újraírható;
sokkal gyorsabb mint a mechanikus tárolók, de ellentétben ezekkel, alapkivitelben csak 'bekapcsolva' és rendszeresen frissítve képes információt tárolni;
ma többszáz MB nagyságrendig kapható;
kivitelezési formái:
DRAM (dinamikus RAM) mely önfrisssítő (számítógépek központi, 'operatív' tárainál ma 16...128 MB kivitelben használatos);
SDRAM (szinkron dinamikus RAM) mely a mikroprocesszor ütemével szinkronizálva működik és így annak adatfeldolgozó sebességét növeli;
SRAM (statikus RAM) többnyire kisebb kapacitású, költségesebb, de 'kikapcsolva' is megőrzi az adatokat;
=>memory; =>DDR-SDRAM; =>ROM;
Rambus
(RDRAM)
'Rambus' rendszer
 
akár 1.6 GB/sec adatátviteli sebességig gyorsítható memóriarendszer;
a rendszer elemei: a RAM memória, annak kezelője, egy speciális adatsín a RAM és a mikroprocesszor között valamint a számítógépnek ezt a rendszert használó részei;
alkalmazásai t.k. a videótechnikáknál várhatók;
(a Rambus-szabadalmak jogi helyzete vitatott)
=>RAM; =>bus;
raster graphics
rasztergrafika
 
x-y (esetleg z) kordináták szerint feltérképe- zett (bit mapping) digitális ábra egy vagy több bit 'mélységgel' képpontonkint;
fényképszerű képek, rajzok kódolására használják;
tömörítetlen formában nagy állományt eredményez, megmunkálása minőség-veszteséggel jár; [ellentétben egy kép vektorgrafikus kódolással, mely a képet mértanilag írja körül és veszteség nélül alakítható;]
legismertebb raszteres képformátumok:
=>BMP; =>TIFF; =>GIF; =>PNG; =>JPEG;
=>bitmap; =>vector graphics;
RealAudio 'RealAudio' valós idejű hangátviteli eljárás a RealNetworks (azelőtt ProgressiveNet- works) modemes (28,8 kbps) hang/beszéd- közvetítésnél használatos, elfogadható hangminőséget adó, a patakzó (streaming) technológián alapuló eljárása;
dekóderprogramja a Web-ről ingyen lehívható, enkóderprogramja azonban csak pénzért kapható és költséges!;
a legtöbb ismert rádióállomás és egyre több privát- adó szolgáltat bizonyos időpontokban RealAudió közvetítéseket;
=>streaming media; =>RealVideo; =>RealPlayer
RealPlayer valós idejű lejátszó
(audió-video)
a RealNetworks által kifejlesztett lejátszó, melynek G2 változata a régebbi AVI és WAV formátumok mellett a folyamatos, 'patakzó' (streaming) audio- és video- állományok lejátszására is alkalmas;
a RealPlayer dekóderprogram a Web-ről ingyen le- hívható, de az adáshoz szükséges enkóder-progra- mok csak pénzért vásárolhatók és költségesek;
=>streaming media; =>RealAudio; =>RealVideo; =>MediaPlayer; =>http://www.real.com/
RealVideo
'RealVideo' valós idejű video-átviteli eljárás az 28,8 kbps modemes öszeköttetésnél, névjegy nagyságú megjelenítésnél, elfogadható, képminőséget eredményező, valós idejű, digitális video-átvitel;
ellentétben az MPEG és más hasonló kódolással, itt nem kell tehát megtekintés előtt az egész anyagot letölteni;
a RealPlayer dekóderprogram a Web-ről ingyen le- hívható; az adáshoz szükséges enkóderprogram csak pénzért vásárolható és aránytalanul drága!;
a Duna-TV naponta közvetít friss híreket és fonto- sabb adásokat, amelyek a RealPlayer dekóderprog- rammal, világszerte, tetszőleges időpontban lehívha- tók:
=>streaming media =>RealAudio; =>RealPlayer;
=>MPEG; => www.dunatv.hu/video ;
real time valós idejű a felhasználással együtemű, általában gyors adatkezelés (pl. digitalizálás, kódolás, tömörítés, átvitel, stb.)
register (to-) nyilvántartásra jelentkezni, 'regisztráltatni', nyilvántartásra jelentkezni az Internet egyik szögletében több célból lehet:
pl. egy mintaprogram (shareware) használatának bejelentése, lehet pl. egy levélcím vagy honlap bejelentése is egyik keresőprogram (search engine) adatbázisába, stb. stb.
reply válasz (-levél) levelezőprogramoknak az egyik parancsa;
előnye, hogy címeznünk a válaszlevelet már nem kell, mert azt önműködően -és hibamentesen- megteszi helyettünk; =>e-mail; =>e-mail client;
resource erőforrás, készlet, tartalék-kapacitás számítógépes rendszer összetevő részeinek, vagy szolgáltatásainek terjedelme;
RFC
(Request For Comment)
'RFC' Internet-alapszabály gyűjtemény
(felkérés a véleményezésre)
napjainkban kb. 1500 RFC-dokumentum rögzíti az Internettel kapcsolatos legfontosabb információkat és szabványokat;
ezek az érdekeltek véleményezése nyomán jönnek létre (innen a név);
a szabványokat illetően léteznek kötelező, ajánlott, választékot kínáló, korlátozott hatókörű és alkalma- zásból kivonandó RFC-k;
sokat idézett pl. az elektronikus levelezést leíró RFC822 szabvány; =>W3C; =>IETF; =>RFC#822;
RFC#822
(Standard for ARPA Internet Text Messages)
'RFC#882' levelezési szabvány az Interneten folyó elektronikus levelezés legelterejedtebb szabványa;
eredeti formájában korunk igényeinek már nem felel meg; legzavaróbb az az egyszerűsítés, hogy csak az angol 7-bites ASII betűkészletre szabták, pedig a magyar és sok más nyelv 8-bites betűkészletet igényel, de ugyanúgy nem felel meg korunk multimédiumos postai küldeményei igényeinek sem;
az eredeti szabványt ma több kiegészítés -mint pl. a MIME (RFC#1521)- teszi használhatóvá;
=>e-mail =>ARPA; =>ASCII; =>MIME;
RIPE
(Resaux IP Europeens)
'RIPE' regisztrációs központ az Internet európai felső színtű szervezete;
feladatai közé tartozik a nevek/címek regisztrációja, valamint az információs szolgáltatás szervezése és irányítása; a központi szervezet tagjaiként nemzeti RIPE szervezetek is működnek; =>IP-address;
roaming
térerőkiterjesztés
(nemzetközi mobil telefonkapcsolathoz;
szószerint="barangolás")
országos mobil telefonszolgáltatók külfőldön társszolgáltatók mobil-hálózatait bérlik;
külföldi mobilhasználat percdíjai t.k. ezért is aránytalanul magasak; =>gsm
ROM
(Read Only Memory)
'ROM'
(csak olvasható memória)
a félvezető technológiákon alapuló ROM, PROM (programozható ROM), EPROM (elektronikusan programozható ROM) memóriák egyetlen feladatkört szolgáló szoftvert tárolnak;
PC-kben pl. a "BIOS"-t, nyomtatókban, lapolvasók- ban és más tartozékban a specifikus célprogramokat tárolják;
a program vagy a gyártásnál (ROM), vagy utána, lézerbeégetés nyomán (PROM), vagy elektronikus programozással kerül a memóriákba;
az EEPROM -ellentétben az előzőkkel- törölhető is (Electronically Eraseable PROM);
=>memory; =>RAM;
root directory 'gyökér' tartalomjegyzék számítógépek 'elágazó fához' hasonlóan felépített adattárolóinál a "gyökér" magában foglalja az összes tartalomjegyzék tartalmát;
a tartalomjegyzékek ágainak a jelölése Windows rendszereknél "\", UNIX rendszereknél "/"; =>directory; =>operating system; =>formatting
router útvonalválasztó,
átirányító
internet-hálózatoknak fontos eleme (hardver vagy szoftver), amely két, esetleg több hálózat között tartja fent a kapcsolatot; =>network
RSA
(Rivest-Shamir-Anderson)
'RSA' titkosító eljárás
 
Rivest, Shamir és Anderson feltalálókról elnevezett nyílt kulcsú, titkosító eljárás;
a rejtjelezéshez használandó kulcsot bárki megkaphatja, de az üzenetet visszafejtő kulcs csak az üzenet címzettjének van birtokában;
az eljárás számítógépes hálózatokon használatos;
=>encryption; =>SSL; =>PGP;
RSI
(Repetitive Strain Injury)
'RSI'-panasz
(visszatérő megerőltetésből származó károsodás)
számítógépfelhasználók egyoldalú testtartá- sából eredő fájdalmak;
leggyakoribb panasz a rendszeres, hosszantartó egér és billentyűzethasználatból eredő csukló, kar és válfájdalmak; elhanyagolásuk esetén munka- képtelenséghez is vezethetnek;
legfontosabb ellenszer a helyes testtartás a számítógéphasználatnál valamint a gyakori munka- közi felállás, mozgás és testhelyzetváltoztatás;
RTF
(Rich Text Format)
'RTF'-formátum
(gazdag szövegformátum)
szövegszerkesztőktől (WordPerfect, Word, StarWriter stb.) és platformoktól (Windows, Mac, Linux) független iratformátum;
az ".rtf" jelölésű kódolás 'átjárást' (olvashatóságot) biztosít az eltérő rendszerek között, ugyanakkor pl. sima txt-formátumú elektronikus levelekhez rtf formátumban szerkesztett ékezetes dokumentumok vagy díszes meghívók is csatolhatók;
=>word processor; =>platform;
RTSP
(Real Time Streaming Protocol)
'RTSP'-protokoll
(valós idejű patakzó protokoll)
szabványosításra váró protokoll audió/videó- állományok patakzóra tételére csomagkap- csolt hálózatokon keresztüli átvitel céljából;
=>streaming media; =>RealAudio; =>RealVideo; =>VXtreme
S . .
scanner lapolvasó számítógépekre csatlakoztatható tartozék szövegek, képek beolvasására, digitalizására;
olcsóbb, kézzel mozgatható, valamint önműködően pásztázó változatai kaphatók;
a beolvasott szövegeket egy 'optikai betűfelismerő' (OCR) programmal, a képeket egy grafikus programmal munkálhatjuk meg;
=>digitizing; =>user interface; =>OCR;
scrambling bitkeverés az adatbitek felismerhetetlen sorrendváltoz- tatása pl. titkosítás vagy szerzői jog védelmé- nek céljából;
fordított művelet a descrambling
screen saver képcsőkímélő számítógépek monitorjában a képcső foszfor- rétegei kopásnak vannak kitéve; ezért szokás munkaszünetekben a monitort képcsőkímélő, energiatakarékos üzemmódba kapcsolni;
a legtöbb gépnél beállítható, hogy rövidebb munka- megszakításnál a gép ömüködően egy ideig kisméretű, mozgó grafikákat ábrázoljon, egy idő után pedig -ha nem jött újabb parancs- a monitort teljesen kikapcsolja; =>CRT;
script (file) 'script'
kisprogram
valamilyen alkalmas parancsnyelven (Perl, Java, stb.) megírt rövid programocska, mely interaktív weboldalak kezelését szolgálja;
CGI-scripteket a szerver futtatja, de a böngésző indítja el; ezek használatosak pl. űrlapkezelésnél, számlázásnál, statisztikánál, stb.; hátrányuk, hogy a legtöbb szolgáltató nem engedélyezi, hogy az előfizetők scripteket töltsenek fel a szerverre és csak a 'meglévőket' használhatják;
a JAVA, ASP, PHP-scripteket ezzel szemben az ügyfél gépén futtatja a böngészőprogram; ezek egyszerüen az oldal HTML forráskódjába beépíthetők és dinamikussá tehetik a weboldalt (mozgás, hang, számítások, elindíthatók velük a merevlemezen lévő bedolgozó programok, stb.)
(hasonló az I. Explorernél a Visual Basic Script);
=>CGI-script; =>JAVA-script; =>ASP; =>PHP;
scroll-bar gördítősáv grafikus megjelenítéseknél használatos tologatható felület a kép (ablak, keret) alján vagy szélén, mely az illető kép különben nem látható, az ablakon, kereten kívül eső részeit a jel fel-le, vagy oldalra tolása által segíti megjeleníti; =>GUI
SDMI
(Secure Digital Music Initiative)
'SDMI' zene biztosítókódolás
 
digitális hangfelvételek jogtalan másolást megakadályozni hivatott kódolás;
tervezésben lévő, sokat vitatott kódolás, mely főleg az interneten használatos MP3 technikával kódolt, jogtalanul másolt zene terjesztését hivatott megakadályozni; még nem szabvány; =>MP3
search engine kereső (program) kereső programok lehetővé teszik nevek, címek, kiadványok, képek, zene, stb. keresését az Interneten;
használatuk ingyenes, többnyire reklámokból tartják fent azokat; újabban Web-kapuknak is szerves része egy-egy népszerű kereső, mint pl. a =>AltaVista; =>Yahoo, stb.
utóbbiakat nagy forgalmuk miatt (> 1 millió látogató naponta), irritálóan sok reklámmal terhelik;
2001-ben a két leghatékonyabbb, gyors és reklámmentes kereső a http://www.google.com/ (ez képekre is keres) és az alltheweb.com, mely norvég fejlesztésű;
mindkettő a magyar web-irodalomban is feltűnően jól keres (a Google már több mint egy milliárd Web-oldalt vett nyilvántartásba); a FastSearchnak FTP és MP3 keresője is van;
a kereső programok részben azonos, részben eltérő elvek szerint keresnek, így eredménytelen keresés esetén érdemes több keresőt kipróbálni;
előnyös lehet nyelvterületek szerint keresni, de a kimondottan magyar keresők részben csak az anyaországbeli szervereken keresnek és a szaporodó határokon túli magyar honlapokat gyakran nem találják meg; minden esetben érdemes ékezetes magyar szöveg alapján keresni; magyar keresők pl.
=>altavizsla.matav.hu; =>heureka.hungary.com; =>kincs.elender.hu/hun/; =>www.covysoft.com/search;
német kereső pl.: =>http://www.eule.com/
usenet hírcsoportokban eredményesen keres pl. a =>http://www.deja.com/; =>FTP; =>MP3;
sensor érzékelő, ('szenzor') fényt, hangot, mágneses teret, stb. érzékelő elektronikus alkatrész pl. az eletronikus kom- munikáció bemeneti oldalán;
legfontosabbak a képérzékelő (image sensor) és a hangérzékelő (microphone);
=>image sensor; =>user interface;
server kiszolgálógép, gazdagép, 'szerver'
(néha: kiszolgáló program)
csoportosan telepített állomásokat közösen kiszolgáló számítógép a hálózat egyik szögle- tében;
több felhasználó által egyidőben hozzáférhető: az ügyfelek (kliensek) adatállományait (Web- oldalait, leveleit, stb.) tárolja és lehívásra elérhetővé teszi
ugyanakkor parancsra összeköttetést épít fel távoli gazdagépekkel;
=>host; =>client; =>client-server model; =>mail-server; =>news-server; =>list server; =>video-server;
server-based computing
szerver alapú számítástechnikai modell   számítástechnikai modell, melynél a felhasz- náló csak a képernyőn látható változások adatait kapja a szervertől, maga pedig csak parancsokat küld annak;
az ICA-protokoll szerint műlödő, t.k. Citrix által javasolt eljárás nagy előnye, hogy a minimálisra csökkentett adatforgalom (9,6 bps) GSM mobilhálózatokon keresztül is műküdik; így olyan irodai alkalmazások mint a SAP, Excel, Outlook, stb. mobil noteszgépről is kommunikál- hatnak pl. egy vállalati hálózattal;
Microsoft ".Net" terveiben is szerepel a szerverekre háruló nagyobb feladatkör egyszerűbb gépekkel a felhasználó kezében;
=>client-server model; =>GSM>;
service provider
szolgáltató
(Internet-kapcsolathoz)
lásd: "Internet Service Provider" (ISP) =>ISP;
set-top box csatlakoztató doboz, illesztő doboz, köztesdoboz TV-készülék közelébe helyezendő dobozalakú eszköz Internet-csatlakozás céljából, telefon- vagy TV-kábelen keresztül;
Internet-csatlakozáshoz a doboz többnyire egy egyszerűsített számítógépet és módemet tartalmaz, míg kijelzőnek a TV képernyőjét használja;
kevésbé sokoldalú mint egy személyi számítógép, de a PC árának negyedrészéért valósítja meg az Intrer- net-kapcsolatot; =>WebTV; =>Network Computer
SGML
(Standard Generalized Markup Language)
'SGML'
(általános szabvány modelező nyelv)
az SGML szabvány dokomentumokat leíró jelölő címkék (tag) meghtározásának módját szabványosítja;
tehát nem magukat a jelölő címkéket határozza meg mint a HTML nyelv;
1998 elején a W3-Consortium szabványosította az SGML-nek egy egyszerűbb, hatékonyabb változatát az XML-et;
=>tag; =>HTML; =>XML; =>W3-Consortium
shareware mintaprogram térítésmentesen beszerezhető, pl. a Web-ről ingyen letölthető program (szoftware);
mégsem teljesen ingyenes, mert szerzői feltételezik, hogy aki a programot komolyan és főleg kommerci- ális célra is használja, az az idegen szellemi termékért a továbbiakban önként regisztrálási díjat fizet; utóbbi a gyakorlatban egészen kis összeg szokott lenni;
van olyan mintaprogram ('demo' vagy 'evaluation'), mely bizonyos idő után használhatatlanná válik és csak teljes ára megfizetése nyomán szerezhető be véglegesen; =>software; =>freeware;
Web-helyek, ahonnan sok mintaprogram letölthető: =>http://www.shareware.com/; =>tucows.euroweb.hu; =>www.syneco.hu/wincmd/index.html;
=>server.kando-misk.sulinet.hu/prgs.html;
shell burok, héj
(kagyló)
UNIX operációs rendszereknek a külső, a felhasználó parancsaival kommunikáló része;
ellentétben a rendszer kernel, azaz rendszermag részével; =>operating system; =>kernel; =>UNIX;
SHTML (file)
(Server-side include Hypertext Markup Language file)
'SHTML' (állomány)
(szerver oldalon kiegészített HTML állomány)
olyan web-oldal (HTML-állomány), melyhez a szerver 'menetközben' csatol valamilyen kiegészítést, mielőtt a böngésző azt megkapja;
gyakori példa, hogy a szerver önműködően csatolja pl. az állomány utolsó módosításának a dátumát, stb.;
[ahol a szerver az oldal forráskódjában az "include" paranccsal találkozik, beilleszti a változó, kiegészítő információt;]
az ilyen web-oldal felismerhető annak URL címéhez csatolt ".shtml" kiterjesztésről;
az SHTML bizonyos mértékig a CGI = Common Gateway Interface-nek egy egyszerübb formája;
=>HTML; =>CGI;
Shockwave 'Shockwave' lejátszó Macromedia szoftver cég többmédiumos lejátszóprogramja Mac és Windows platfor- mokra;
főleg játékprogramoknál népszerű lejátszó;
a cég újabb animációs lejátszója a =>Flash;
=>http://www.macromedia.com/;
sign up feliratkozni feliratkozni egy nyilvántartásba (pl. egy címlis- tára); =>subscribe/unsubscribe
signature (-file)
(digital signature)
aláírás (-adatállomány) elektronikus leveleknél lehetséges a levél- törzshöz egy kis, állandóan azonos tartalmú szöveg állományt csatolni, mely a feladó nevét, címét, telefonszámát, esetleg URL-címét és pl. személyes jelmondatát tartalmazza;
más esetekben lehet az ilyen aláírást a feladó azonosítására is használni, amennyiben az egy biztonsági kódot is tartalmaz;
elektronikus posta megbízhatóságának vizsgálata a jövőben egyre fontosabb szerephez fog jutni;
=>S/MIME; =>PGP/MIME
site-map
(site map, sitemap)
útmutató, eligazító oldal
 
terjedelmes webtanyák külön eligazító oldalon közlik a webhely tartalmát szimbólumokkal, képekkel, címláncokkal;
legegyszerűbb kivitelezésben ez egy kizárólag címláncokból álló "oldal a telefonkönyvből" utalásokkal más honlapokra, a gondozottabbak grafikákkal és kisképekkel segítik az eligazodást;
=>Web-site; =>hyperlink;
SLIP
(Serlial Line Interface Protocol)
'SLIP' protokoll közvetlen internet-csatlakozás soros telefon- vonalon keresztül egy régebbi protokoll- szabvány szerint;
a SLIP jelentősége csökken, mára fontosabb a POP3 (PPP) szabvány; =>protocol; =>POP3;
slot
(ISA-slot)
nyílás
(ISA szabvány szerinti PC architektúrában)
számítógépek kártyaszerű elemekkel történő bővítéséhez használt szabad hely;
számítógépek gyors fejlődését, funkcióinak bővülését a gép kezdetben szabadon hagyott (ISA-) szabványos nyílásaiba illesztendő új hardver elemekkel lehet huzamosabb ideig korszerű színten tartani; =>PC; =>ISA;
SMIL
(Synchronized Multimedia Integration Language)
'SMIL'
(szinkronizált multimédium integrációs nyelv)
(az XML nyelven alapuló) szabványjavaslat, mely Web-oldalak továbbításánál, tv-szerű jeleken belül, a video/hang/ szöveg/grafika szétválasztását majd valós idejű összetételét szabályozza;
a W3C világiroda elé terjesztett javaslatot úgy Philips, mint a nagy szoftver- és hardver-gyártók támogatják (ugyanakkor a technológiának több vetélytársa is van, egyik pl. Microsoft Media Player technológiája);
a SMIL további tulajdonsága, hogy keresők képesek ennek segítségével video- részleteket keresni! =>XML;
=> www.w3.org/TR/REC-smil/
smileys "kacagtatók" csevegés stílusú elektronikus levelezésben a szöveghez írógépjelekkel hozzágépelt apró kiegészítések, melyek derüs, szomorú vagy más arckifejezést szimbolizálnak;
ha a sort oldalról nézzük akkor pl. :-) = mosoly,
:-( = csalódás, ;-) = a levél egyes részeit nem kell túl komolyan venni..., stb.; =>emoticon;
S/MIME
(Secure Multipurpose Internet Mail Extensions)
'S/MIME'
(biztonságos MIME-kiegészítés)
elektronikus levelek biztonságos küldését szavatoló kódolás az u.n. RSA bitkeverés szerint;
az S/MIME kódolást Netscape és Microsoft legú- jabb böngészőihez csatolt levelezők már támogatják; 1998-ban jelent meg S/MIME v.3 változata;
fenti eljárás alternatívája a szabványosított S/PGP titkosítás; =>MIME; =>PGP;
SMS
(Short Message Service)
'SMS' szolgáltatás
(rövid üzenet szolgáltatás)
mobiltelefonok között, valamint egy mobil- telefon és az Internet között, rövid szöveges üzenetek továbbítását szolgáló rendszer;
legfeljebb 160 betűből álló, kizárólag szöveges információ továbbítására képes; ezek t.k. megfelelő kivitelezésű mobil-telefonok kisméretű kijelzőin olvashatók;
üzenetküldéskor a betűket a telefonbillentyűzet segítségével kell beütni ami körülményes (!), míg a 'túloldal' lehet pl. egy olyan asztali gép, melynek levelezőprogramja rendelkezik SMS funkcióval; ilyenek pl. a Web-alapú levelező rendszerek;
műszaki problémát jelenthetnek még a mobil szolgáltatók eltérő telefonrendszerei (Westel, Pannon, stb.);
az "ingyenes" SMS ajánlatok többnyire reklámmal terheltek, a 160 betűből 10-20 reklámra megy el...
a mai SMS-ről népszerűsége ellenére tudni kell, hogy a küszöbön álló 'csomagkapcsolt' WAP és i-Mode technikák fenti szövegszerű üzenetek terjedelmének sokszorosát képesek továbbítani, valamint azt, hogy a fejlesztés alatt álló G3 technológiák teljesértékű multimédiás, mobil kommunikációt tesznek majd lehetővé;
=>GSM; =>WAP; =>MMS; =>i-Mode; =>G3;
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
'SMTP' protokoll
(egyszerű levél átviteli protokoll)
az angolszász nyelvterület eredeti (7-bites) levelezési protokollja;
egykori alkotói nem gondoltak a 8 (mint a magyar) vagy több bitet igénylő betűkészletek átvitelére; időközben az SMTP-nek egy újabb, 8 bites változatát is szabványosították: ESMTP, de alkalmazása még csak most terjed;
a 7 bites rendszer egyenes következményei a mai magyar levelezésben is sokszor még ékezet nélkülire nyomorított magyar szövegek;
fenti problémát újabban megoldja a levelek MIME kódolása, mely a mai levelezőprogramoknál szinte kivétel nélkül beállítható;
=>ESMTP; =>MIME; =>X.400;
software (számítógép-) program, parancsterv, 'szoftver' microprocesszor által vezérelt készülékek működtetéséhez szükséges utasítások, parancsok összessége;
ellentétben más elektronikus berendezésekkel (szórakoztató elektronikával, kamerákkal, stb.) a számítógépek működtetéséhez szükséges szoftver más cégektől származik mint a hardver; ezen cégek versengése ugyan előre viszi a technikát, de a felhasználóktól állandó odafigyelést igényel és gyakran önmagukban még értékes programok vagy eszközök lecserérélésére ösztönzi őket;
széles felhasználói rétegek viszont nem újabb 'agycsavarokra' és ezáltal egyre terjedelmesebb programokra várnak, hanem olcsóbb és egyszerűbb gépekre és felhasználói felületre;
a költségeket illetőleg meg kell különböztetni az in- gyenes közprogramok (freeware), a mintaprogramok (shareware) és a pénzért árult, sokszor rendkívül költséges (pl. irodai vagy audio/video-kóder) programok között;
=>freeware; =>shareware; =>hardware;
sound-card hangkártya irodai számítógépekből hiányzó, hangfeldol- gozó hardver;
multimédiumos számítógépek tartozéka; =>multimedia
source forrásszöveg weboldalak szerkesztése HTML nyelven történik; böngészőprogramok értik az oldal igy kódolt tartalmát, a forrásszöveget és ezt olvasható nyelvre lefordítják;
mai böngészők az olvasható szövegen kívül -megfe- lelő parancsra- az oldalt HTML-kódolt formában, tehát a forrásszöveget (source) is megmutatják;
kezdő szerkesztők mások weboldalainak forrásszövegéből nagyon sokat tanulhatnak! =>encoding/decoding; =>HTML;
spam (spamming) reklámposta, szórólap, zughirdetés elektronikus levelezésnél gyakori a kéretlen reklámszórás;
küldőik e célra gyakran olyan szervereket használ- nak, amelyek bárkitől bárkinek továbbítják a leveleket (open relay);
reklámmentes hír- és levelezőcsoportoknak, leveles- ládáit olykor annyira terhelik kéretlen szeméttel, hogy az bosszús válaszok tömegét váltja ki (fekete faxok, stb. sőt előfordult már egyes szolgáltatóknak -mint pl. az AOL-nek mint spamforrásnak- időszakos teljes letiltása is); lelkiismeretes szolgál- tatók szűrőprogramokkal (melyek a reklámlevelek forrásait nyomozzák ki), mások jogi úton igyekeznek a spamnak gátat vetni; több országban törvény készül a spam betiltására;
a "spam" kifejezés maga egy húskonzervnek a márkaneve; =>junkmail; =>d-mail;
speech recognition beszédfelismerés lásd: =>voice input
SSL
(Secure Socket Layer)
'SSL' biztonságos átviteli protokoll
(biztonságos tartó réteg)
"RSA" eljárással titkosíott biztonságos adatát- viteli protokoll webszerverek és klienseik közötti kommunikációra;
újabb webalapú levelezőrendszerek támogatják, a megcélzott távüzletek biztonságos lebonyolítása érdekében; az ilyen szerverek url címében (https://...) egy "s" betű jelzi a biztonságos adatátvitelt; =>e-commerce; =>RSA
streaming media
(audio, video)
(folyamatosan) áramló, pergő, 'élőben' követ- hető médiumok (audio, video) az Interneten használatos, valós idejű hang- és mozgókép-átvitelt szolgáló eljárás, amely a csomagokban érkező adatokat folyamatos felépítésűre, 'pergőre' változtatja;
az így érkező a hang- és videóállományok már az átvitel folyamán lehallgathatók, illetve megtekint- hetők, ellentétben pl. az AU és WAV hang-, valamint a MOV és AVI video állományokkal; utóbbikat először teljes egészükben tárolni kell;
a folyamatosító kliens program (pl. a RealPlayer) az állomány első adatait tárolja és csak továbbiak megérkezése után kezdi el a lejászást; az eljárás -a fenti példában- állandó, legalább 2 kbps-es átviteli sebességet feltételez, legalább 28,8 kbps-es modemmel;
a kiszolgáló oldalon specialis, ma még költséges, enkóder-programok szükségesek (pl. a NetShow Theatre Server program); a gyakorlatban ezeket ma még inkább csak rádió- és TV-adók használják élő internet-közvetítésekre;
a nézőknek szánt dekóderprogramok, tehát a lejátszók ingyenesek;
a szabványosítás terén nagy csaták folynak: nem csak azért, mert a folyamatos audió és video átvitelére idöközben több műszaki megoldás is született, hanem azért is, mert a zene- és filmipar is érdekelt a csata kimenetelében...;
40 cég, köztük a Netscape és a Progressive Networks közös javaslatot nyújtott be Real Time Streaming Protocol (RTSP) név alatt az Internet Engeneering Task Force szabványügyi hivatalnál;
Microsoft már több egymástól eltérő technológiát vásárolt ezen a téren; a NetShow béta-változata már lehívható a web-területükről;
a harmadik szereplő a Apple közismert QuickTime 4.0 (MPEG-4) változatával (itt az enkóder program is ingyenes), negyedik a Macromedia, melynek Director és Flash programjaik szintén alkalmaznak a fentiekhez hasonló eljárásokat;
igazi jelentőséget az audio-video folyamatosítás akkor fog kapni, amíkor az internet-hálózatok elég gyorsak lesznek pl. MPEG-1 minőségű filmek továbbítására (>1,5 Mbps);
tekintve a tét súlyát végleges szabványok még az ezredfordulóra sem várhatók;
a DUNA-TV és a BBC már naponta közvetítenek RealVideo formátumban;
=>RealPlayer; =>VXtreme; =>RTSP; =>QuickTime; =>Flash; =>MPEG
=>http://www.dunatv.hu/;
=>http://www.bbc.co.uk/;
style sheet 'stíluslap' a nyomdaiparból átvett kifejezés: weboldalak szerkesztésénél, az oldal kinézeténél játszik szerepet (betűtípusok, oldalbeosztás, stb);
a stíluslap- használatnál a Web-oldal HTML forrás- szövegének az elején kell az oldal 'sílusára' vonatko- zó adatokat megadni;
a HTML 4.0 szabvány már az ú.n. Cascading Syles Sheets (CSS), azaz több eltérő 'stílus' használatára egyetlen dokumentumon belül is kiterjed; probléma, hogy régebbi böngészők (NN 2.0, IE 2,0) a HTML- nyelvnek ezen finomításait még nem ismerik; stíluslapok használatával egyes régebbi HTML- címkék feleslegessé válnak; =>HTML; =>CSS;
subscribe/ unsub- scribe feliratkozni/ kiiratkozni ezekkel a parancsokkal lehet pl. levelező lis- tákra, hírlevelekre, stb. feliratkozni illetve a feliratkozást megszűntetni;
a feliratkozás előtt hasznos lehet a kiiratkozás módját is tisztázni mert előfordul, hogy ez lehetetlen, azaz egy könyörtelen reklámáradatba torkollik a feliratkzás!
az olyan esetekben, amelyeknél személyi adatok beküldését is kérik, hasznos lehet azok várható fel- használásáról előbb tájékozódni; (személyi adatok- kal ellátott címlisták pl. jó pénzért eladhatók...); =>sign up
suffix (szó-) végződés, 'kiterjesztés' kódolt állományok típusát egy végződéssel jelölő rendszer;
DOS és más régebbi operációs rendszerek egy pont-tal elválasztott hárombetűs (pl. .txt);
UNIX, Windows-95 és a többi új rendszer több betűs kiterjesztést is megenged (pl. .html);
=>extension; =>file; =>encoder/decoder;
surfing
(Web-surfing)
böngészés, lapozás, portyázás a Világhálón a Világhálón található információ felderítése és lehívása böngészőprogramokkal történik;
a legnépszerübb böngészők az Internet Explorer, a Netscape Navigator, és az Opera ingyen beszerezhető közprogramok;
=>browser; =>Web
=>Netscape Navigator; =>Internet Explorer
SVG
(Scalable Vector Graphics)
'SVG'-kódolás
(méretezhető vektorgrafika)
bizonyos grafikák kódolásánál lényegesen (olykor nagyságrenddel) kisebb állományt eredményez mint a GIF, PNG vagy a JPEG formátumok;
az SVG az XML hálóobjektum leíró nyelvcsalád tagja; W3C szabványosítást nyert, de még több grafikus program nem ismeri;
az SVG tiszta szöveges formátum, így átvitelnél még tovább tömöríthető, míg a többi formátum eleve tömörített; =>GIF; =>JPEG; =>PNG; =>W3C;
sysop
(system operator)
rendszergazda a BBS világából származó kifejezés, mely alatt a telefonos BBS üzemeltetője értendő;
ritkábban egy Internet-szöglet műszaki karbantar- tóját nevezik így; mivel a műszaki üzemeltetés és a tartalomszolgáltatás eltérő feladatok, azokat gyakran különböző személyek végzik;
=>BBS; =>Webmaster
T . .
T1, T3
T1, T3
hálózati szabványok
USA-beli Internet-szolgáltatók tíbbnyire a "T1" vagy "T3" (AT&T-) szabvány szerinti bérelt vonalakon keresztül állnak összeköt- tetésben az Internettel;
T1-vonalaknál az átviteli sebesség 1,544 Mbps, T3-as vonalaknál 44,746 Mbps;
újabban vezetéknélküli, pl. 45 Mbps-es műhold bekőtések is használatban vannak; =>Internet Service Provider; =>leased line;
tag címke, jellemző, ('tag') HTML-nyelven írt Web-dokumentumok alapköveinek elnevezése;
Web-szerkesztőknek címkeszótár áll rendelkezé- sükre; ez a WWW- Consortium által szabványosított új címkékkel folyamatosan bővül;
állandó probléma, hogy a régebbi böngészőprogra- mok az új címkéket nem ismerik és új kiadású Web- oldalak tökéletes megjelenítése helyett elakadnak;
1997 júniusában jelent meg a HTML 4.0 javaslat: =>HTML; =>www.W3C.org/
TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
'TCP/IP' -protokoll
(átviteli ellenőrző protokoll/ internet protokoll)
az Internet szabványosított, leggyakrabban használt kommunikációs protokolljainak az összessége;
ebbe a protokoll-családba tartoznak az SMTP, POP3 levelezési protokollok, ugyanúgy mint pl. az FTP adatlehívásra, valamint a HTTP Web-böngészésre (de újabban levelezésre is) használt protokollok;
a TCP/IP-t ma már a legtöbb számítógép-rendszer támogatja (DOS/Windows, Mac, UNIX, stb.), így a régebben nem kompatibilis hálózatok és platformok is problémamentesen tudnak egymással kommunikál- ni; a protokoll megszerkesztése Vint Cerf nevéhez fűződik;
=>Internet; =>protocol; =>platform; =>IP
teleteaching távoktatás távoktatás az Interneten annak interaktív lehetőségei miatt nagy jövőnek néz elébe; ez nem jelenti azt, hogy pl az ezredfordulóra már kialakulnak hatékony struktúrák és alkalmas oktatói programok;
ami ma biztos az az, hogy az "osztályok" nagysága nincs korlátokhoz kötve, valamint az, hogy a nehézségi fok, a tanulás üteme, stb. egyénileg beállítható; (hazai példa az alábbi Internet- tanfolyam: =>http://www.%20isys.hu/NetStart/;
a sajátos magyar helyzetben jelentős lehetőség az előnytelen földrajzi helyzetben, vagy kisebbségben élő magyarok oktatásának megoldhatósága, a határok nélküli közoktatás;
ugyanez vonatkozik nemzetközi tanfolyamokra is: =>http://www.gnacademy.org/
teleworking távoli munkavégzés a jövő munkaviszonyainak fontos kommuni- kációs eleme;
számítógép-igényes munka (szoftverfejlesztés, gra- fikus tervezés, irodalmi munka, távoktatás stb.) távoli munkahelyeken, pl. falvakban is elvégezhető; pontosabban ott, ahol telefonvonalakon keresztül az internetcsatlakozás megoldható;
előnyei az ipari társadalomban az autóforgalom csökkenése, időnyereség, gyermekes asszonyok otthoni munkalehetősége, specialisták konzultál- hatósága hátrányai: a szociális elszigeteltség, az informális kapcsolatok és informácószerzés hiánya;
az időnkinti személyes kapcsolat szükségessége tehát táv-munkánál is fennáll, de a hagyományos- nak töredékére szűkíthető;
Telnet (-protocol) 'Telnet' (protokoll)
szímítógép-távkapcsolat
a protokoll lehetővé teszi, hogy -bejelentkezés után- egy távoli számítógépen úgy dolgozhas- sunk, mintha az helyben lenne;
ez alkalmat ad olyan programok futtatására, amelyek- kel saját gépünkön nem rendelkezünk, azonkívül lehetőséget nyújt terjedelmes távoli adatbázisokban való keresésre (WAIS);
további alkalmazása lehet a Telnet protokollnak pl. Web-oldalaink manipulálása a (távoli) szolgáltató szerver-gépén, stb.
a személyi számítógépek teljesítőképeségének növekedésével, valamint sok szoftver ingyen hozzáférhetősségével a Telnet jelentősége régebbi alkalmazásokban csökken; a túlterhelt mai hálózatokon azonkívül problémát jelent, hogy ellentétben a csomagkapcsolt rendszerekkel, a gépek között állandó összeköttettés szükséges;
=>protocol; =>WAIS
TEN-34 'TEN-34' -hálózat nemzetközi, főiskolákat és egyetemeket összekötő tudományos hálózat;
a nagysebességű hálózatba Magyarország is bekapcsolódott;
terminal végkészülék, végpont, ('terminál') a 'terminál' az a készülék vagy eszköz, amely fogadja, megjeleníti vagy továbbítja, emberi érzék- szervek számára értékelhetővé teszi az információt;
az évek során a régen 'buta' végkészülékek egyre 'okosabbak' lettek, önálló adatfeldolgozó képességük ugrásszerüen megnőtt; sok esetben az egykori végkészülékeket teljesértékű személyi számítógépek váltották fel, ami egyben a hálózatok terhelését is csökkentette;
=>network; =>terminal emulation;
terminal emulation végkészülék emuláció közös használatú számítógéprendszereknél a végkészülékeknek egyeztetett (szabványos) feltételek szerint kell működni ahhoz, hogy azok 'szót értsenek' egymással;
az Interneten legelterjedtebb a VT-100 (Virtual Ter- minal-100) viselkedési szabvány, amelyet minden kommunikációs program ismer;
=>terminal; =>network;
thin client
'vékony kliens'
csökkentett funkcionalitású számítógép
a hálózati számítógépek kategóriájába tartozó egyszerűsített személyi számítógép;
más elnevezései: network computer (NC: Java alapú), Net PC (Windows alapú); többnyire helyi, vállalati hálózatok esetében használatos gépek melyeket központilag látnak el programokkal és tartanak karban; mechanikus tárolói (merevlemez, CD-ROM) nincsenek, ezért lényegesen olcsóbbak mint a teljes értékű személyi számítógépek (PC); =>client; =>NC; =>PC;
thumbnail (picture) aprókép, bélyegkép
(szószerint: 'köröm')
adatfeldolgozó, tároló és távközlő berende- zések korlátozott kapacitása miatt szokás terjedelmes képeket, első kiértékelésre, a képernyő méreteinél sokkal kisebb méretben megjeleníteni;
külön parancsra azután legtöbbször beszerezhető vagy megjeleníthető a kép teljes felbontásban is;
példa: sokszor nem tudjuk milyen képeket tároltunk egy floppyn; a Paint Shop Pro 3.0...5.0 grafikus program pl. pillanatok alatt végigpásztázza azt és bélyegnagyságban, áttekinthetően, megjeleníti az összes képet;
TIFF
(Tagged Image File Format)
'TIFF' képformátum
(címkézett képállomány formátum)
az Aldus cég bittérképszerű (képpontgrafikus), tömörítés nélküli képformátuma;
t.k. lapolvasók által digitalizált, megmunkálásra váró képek tárolására használják; [megmunkált képeket általában tömörítve, pl. GIF, JPEG, stb. formátum- ban szokás tárolni]; TIFF-állományok általában nagyok, ismertető jelük a ".tiff" vagy ".tif" kiegészítés; =>GIF; =>PNG; =>JPEG
tool szerszám, eszköz, segédprogram pl. Internet-tools = az Internettel kapcsola- tos programok;
további példa egy böngésző fejlécében pl.: navigation toolbar = böngészö eszköztár;
touch screen
(touch panel)
érintőképernyő számítógépek egyik grafikus bemenete (a billentyűzet és az egér mellett), mely a kijelzőt és az érintésérzékeny felhasználói felületet ötvözi;
rendkívül felhasználóbarát, de alkalmazásának gyakorlati határai vannak; főleg hordozható gépeknél alkalmazzák; =>user interface; =>PDA;
tracker ball
görgetőgomb, 'hanyategér'   feladata azonos az egér adatbeviteli eszköz feladatábval, de alátét/asztal nélkül használ- ható;
kezdetben kézigépeknél használták, de mára átvették helyét az x-y koordinátás érintőfelületek; =>mouse;
tutor (gépi) tanító, oktatóprogram új szoftver vagy hardver mellé a szerkesztők gyakran kézikönyvek helyett, egy kis vizuális tanfolyamot, oktatót mellékelnek;
U . .
UIN
(Universal Internet Number)
'UIN'
(egyetemes azonosító szám)
amikor az ICQ csevegőszolgáltatás felhaszná- lói beiratkoznak egy ICQ szerverre, kapnak egy 'UIN' azonosító kószámot; =>chat; =>ICQ;
UMTS
(Universal Mobile Telephone Service)
'UMTS' vezetéknélküli adatátviteli rendszer
(univerzális vezetéknélküli telefon szolgáltatás)
jövőbeli, nagysebességű (2 Mbps), vezeték- nélküli adatátviteli eljárás;
a fejlesztés alatt lévő ("3. generációs"), technika hivatott lesz hordozható készülékeket mozgókép- kommunikációra is alkalmassá tenni;
nem a hagyományos TV-adatszórásról van szó, hanem lehívható élő vagy rögzített mozgókép- állományokról (video on demand), valamint kölcsönös, élő mozgóképkapcsolatról;
=>GSM; =>GPRS; =>MMS; =>video on demand;
UNICODE 'UNIKOD' kódolás 16 bites, új nemzetközi szabvány, mely a 7 (8)-bites ASCII karakterkódolást hivatott leváltani;
a 16-bites unikód a világ összes írásjelkészletét képes lesz a számítógép-használatra kódolni; használatával természetesen megoldódik az ékezetes magyar betűkészlet használata is;
=>e-mail; =>ASCII; =>ISO 8859-2;
UNIX
(operating system)
'UNIX' operációs rendszer 1970-ben a Bell laboratóriumokban (a DEC PGP-11 miniszámítógépre kidelgozott) több- felhaszálós (multi-user) és többfeladatos (multi-tasking) operációs rendszer;
Internet-szolgáltatók kiszolgálógépeinél leggyak- rabban használt operációs rendszer; legfőbb jellem- zői egyszerűen kezelhetősége és megbízhatósága;
nem-kommerciális (pl. iskolai) felhasználásra a Web- ről ingyen letölthető;
több változata van használatban pl. a SUN-OS Solaris; szakkörökben kedvelt továbbá a még fejlesztésben lévő, ingyenesen beszerezhető LINUX;
Microsoft eredetű vetélytársa szerveralkalmazások- nál a Windows-NT és a Windows-2000;
=>operating system; =>LINUX; =>Windows
update időszerűsített változat, pontosított program, frissített híradás, számítógép programok javított, pontosított, bővített, korszerűsített, magasabb színtű változata;
összetett számítógép-programok kibocsátásuk időpontjában ritkán hibátlanok; napjainkban ezek a konkurencia üteme miatt, sokszor kiforratlanul kerülnek forgalomba;
egy ismert "X" program új változatait "X.Y" jelölés- sel terjesztik; az időszerűsített programok gyakran az Internetről letölthetők; (mindíg tanácsos a jól működő régieket egy ideig megőrizni!);
=>software; =>bug;
upgrade bővített, javított változat
[készülék vagy program]
a műszaki fejlődés és az árak változása a számítógépiparban olyan ütemű, hogy érdemes egy adott gép némely elemét (készülék vagy program) egy idő után lecserélni vagy feljavítani;
ez ugyanúgy érvényes egyes fontos programokra, pl. az operációs rendszerre, enkóder-dekóderekre, stb. mint pl. a gép tárolóira; új programváltozatok pl. gyakran csak memória-bővítés esetén használhatók;
uploading betáplálás, feltöltés, 'felmásolás' adatok, pl. Web-oldalak tartalmának betáp- lálása a szolgáltató szerverének tárolójába;
a 'lehívás' (downloading), ennek a műveletnek az ellenkezője); =>downloading
upstream/ downstream küldésirányba/vétel- irányba (visszirányba) interaktív rendszereknél az adatátvitel sebes- sége (sőt maga az átviteli technológia is) a küldés és a vétel irányába eltérő lehet;
adatsebességek megadásánál lényeges az irámyt is megadni;
példák: ADSL -telefonhálózat (= aszimmetrikus digitális előfizetői vonal), vagy pl. adatküldés telefonhálózaton, vétel TV-kábel-hálózaton, esetleg műholdcsatornán keresztül; =>bitrate; =>ADSL
URL
(Uniform Resource Locator)
'URL' -cím
(egységes erőforráshely meghatározó)
nemzetközi szabvány szerint felépített hálózati cím az Interneten, amelyen egy erőforrás (adatállomány) elérhető;
kezdőbetűi az illető hipermédium protokollját jelölik meg (http://..., gopher://..., ftp://..., news://..., stb.); azután a gazdagép vagy szerver részterületének (domain) nevét, annak tartalomjegyzékét majd az állomány nevét (röviden tehát: hol található egy bizonyos állomány);
Az URL-cím összetételén néha felismerhető a forrás természetete, néha nem és ez napjainkig sok vita tárgya; üzleti érdekeltségü cégek legszivesebben reklámértékü (domain) nevet választanának, azok viszont nem illenek a szabványba;
=>hypermedium; =>domain;
példa: a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapjá- nak URL-címe a Világhálón: =>www.mek.iif.hu/
USB
(Universal Serial Bus)
'USB' csatoló
(egyetemes soros 'busz')
új, soros csatoló (vezetékrendszer), amelyen keresztül akár 127 tartozék (egér, nyomtató, lapolvasó, stb.) egy személyi számítógéphez csatlakoztatható ;
a hagyományos csatolókkal szemben az USB-nél kevesebb vezetékre van szükség, a nehézkes beállítások és a készülékek közti konfliktusok megszünnek, plug and play (= 'csatold és kész') tartozék-illesztés lehetséges;
az USB-1 csatoló maximális adatátviteli sebessége 12 Mbps (kb. 10-szerese a hagyományos párhuzamos csatolóénak), így már MPEG kódolású video átvitelére és Ethernet kapcsolatra is alkalmas;
az USB-2 változat (Intel) 360-480 Mbps-re lesz képes és így felveszi a versenyt a FireWire tulajdonságaival (bevezetése 2000-től várható);
az USB ipari standárd adaptálása a különböző operációs rendszerekbe (iMac, Windows-98), valamint a tartozékokba folyamatban van;
költségek szempontjából megtakarítást jelent, hogy ahol a központi processzor sebessége az állományok (pl. hang) szoftver-dekódolását lehetővé teszi, nem kell külön dekóderegység (pl. hangkártya) a számítógépbe, a gyors USB busz a digitális hangátvitelt tesz lehetővér, a D/A konverzió a külső hangszóróegységben történhet;
az USB-2 pl. a DVD-k vagy a digitális kamerák csatolásánál tölthet be fontos szerepet;
=>bus; =>FireWire;
UseNet
(User's Network News Service)
'UseNet'
információs fórum
a UseNet az Internet hálózatnak egyik legré- gebbi alkalmazása; alapját képezik témakörök szerint felosztott hírcsoportok (newsgroups), melyeknek tagjai hirdető- táblákon (news-server) keresztül értekeznek egymással; a rendszer nem kommerciális, minden hír ingyenes, a reklám tilos!
a legtöbb hírcsoport nem küld körlevelet postalá- dánkba, a hirdetőáblákra érkező hozzászólásokat egy hírolvasó (news-reader) programmal hívhatjuk le;
a rendszert eredetileg a Duke és a North Caroline (USA) egyetemek két diákja hozta létre; a vitaanya- got témakörök szerint, szakmailag moderált hír- csoportokra osztották; ma a világon több mint 10000 ilyen hírcsoport működik;
a 'moderált' hírcsoportokban a gyakori kérdéseket és válaszokat (FAQ) karbantartják, igy nagy szakmai tudás halmozódik fel azokban; ritkábban az öszesítéseket körlevél formájában is postázzák;
egyes keresőprogramok, mint pl. a DejaNews kimondottan a UseNet tartalmában való keresést szolgálják: =>http://www.deja.com/;
a kommunikáció a kultúrált hírcsoportokban 'neti- quettek' figyelembe vételével történik; bejelentkezés előtt érdemes ezekre odafigyelni;
sajnos napjainkra ebbe a nagyon hasznos hálózatba is befurakodta magát a reklám, a 'spam' (ma már 40 %); ettől a rendszer megfulladni látszik; alakulóban van ezért az Usenet2, melynél a szolgáltatók a reklám 100%-os kiszűrését vállalják: =>www.usenet2.org/;
=>newsgroup; =>news-server; =>news-reader; =>DejaNews; =>netiquette; =>FAQ;
user friendly felhasználóbarát könnyen használható (hardver vagy szoftver);
számítógépek felhasználói körének bővülése mesz- szemenően függ a rendszerek könnyű kezelhető- ségétől, felhasználóbarát kivitelezésétől;
=>user interface
user interface felhasználói közeg, határfelület (interfész) míg a hagyományos írógépnél a billentyűzet az egyetlen bemenet és a papír az egyetlen kimenet, korszerű multimédiumos számítógé- peknél a bemenet lehet a billentyűzet, egér, mikrofon, digitalizáló rajztábla, lapolvasó, elektronikus kamera, stb., kimenet pedig a monitor, vetítő, nyomtató, hangszóró, stb.
a közeljövő nagy kihívása az összes bemenetet és kimenetet felhasználóbarát kivitelezése; így a sikeres grafikus bemenet mellett, megoldandó a megbízható beszédfelismerő ('vokális') bemenet is; várható, hogy szóbeli parancsok felismerése, a számítógépek használatára alapozott Internet- kommunikáció további, ugrásszerű népszerűsödését is jelenti majd;
=>GUI =>keyboard; =>mouse; =>voice input; =>sensor; =>scanner; =>display; =>printout
user name felhasználói név felhasználót azonosító név: a postafiók címének a @ jelzés előtti része;
=>e-mail address
utility (szoftver) (szoftver) alkalmatosság
segédprogram
kisterjedelmű, de fontos programok amelyek pl. egy operációs rendszert egészítenek ki, de ugyanakkor több rendszerben is használhatók;
ilyenek lehetnek pl. formátumfordító, adattömörítő, vírusszűrő, stb. programok;
a fő program (pl. az operációs rendszer) későbbi változataiba ezeket esetenkint szervesen integrál- ják; =>software
UUCP
(Unix to Unix Communication Protocol)
'UUCP'-protokoll UNIX számítógéppel összeköttetésben álló gépek kommunikációs protokollja;
eredetileg a UseNet levelek és üzenetek küldését szolgálta; kevesebb erőforrást igényel mint a TCP/IP, de annál lényegesen lassúbb; IP alatt is működik, de a szolgáltatások korlátozottsága miatt mára elavult; =>UNIX; =>TCP/IP; =>FTP; =>Telnet;
UUENCODE/ UUDECODE 'UUENCODE/ UUDECODE' fordítóprogramok az UUENCODE egy Unix-segédprogram, mely nem-MIME rendszerű lelelezőprogra- moknál 8-bites adatokat (pl. a bináris kód- készletet, amely az ékezetes magyar betűk kódjait is tartalmazza, képeket, stb.) 7-bites ASCII ábécére fordít, hogy azok az SMTP protokoll segítségével az Interneten bizton- sággal átvihetők legyenek;
a címzettnek a UUDECODE programmal kell az üzenetet olvasható nyelvre visszafejteni;
a kodolás következtében az állomány mérete 36%-al megnő;
az UUENCODE-nak több, nem teljesen szabványos változata ismert; jelentőségük a gyakorlatban elmarad a MIME jelentősége mögött;
=>e-mail; =>ASII; =>MIME; =>base64; =>SMTP;
V . .
vector graphics
vektorgrafika,
vektorgrafikus kép  
egyszerű grafikus ábrák hatékony kódolási eljárása;
a "vektorgrafika" olyan digitális kép, mely soroza- tos parancsok és számtani műveletek alapján készül (pl. 'kösd össze A és B pontokat', stb.);
kisebb állományokat eredményez mint egy raszteres kép és veszteségmentesen alakítható;
előállítani ezeket a ".cdr" kiterjesztéssel jelölt rajzokat pl. a CorelDraw vagy az Adobe illustrator grafikus programokkal lehet;
vektorgrafikák átkódolása rasztergrafikákra lehetséges; =>raster graphics; =>SVG;
video communica- tion video-kommunikáció megfelelő eszközök és csatornák esetén az Internet két végpontja közöt ma élő audió/ videokapcsolat lehetséges: a telefonálók tehát élőben láthatják egymást;
a gyakorlati a video-kommunikációt ma azonban még a távközlési kapacitás, nemzetközi szabványok hiánya és a költségek hátráltatják; müszakilag azonban a digitalizált adatkezelés fenti feladatot elvben már megoldotta;
egy japán cég már 1997-ben bemutatta első, mobil, video-telefonját, egyelőre egy saját szabványjavas- lat szerint;
=>video conference; =>video on demand
video conference videokonferencia többrésztvevős kapcsolat az Interneten, melynél a hangkapcsolaton kívül a résztvevők egymást (többnyire kisméretű) képeken élőben is láthatják;
ez az internetalkalmazás ma még a nagysávszéles- ségű hálózatokra vár, mint pl. a DSL-Lite, ADSL, TV-kábel, stb.;
=>bandwith; =>DSL-Lite; =>Internet2;
VideoFlash 'VideoFlash'
(szószerint: video-villanás)
a WebTV fejlesztőcsapata által kidolgozott video-tömörítési eljárás; az MPEG-1 tömö- rítésnél 3...10 x hatékonyabb; célja: kisfilmek kódolása 'video kérésre' átvitelhez;
WebTV-Networks által közvetített kisfilmeket az u.n. WebTV-Plus, TV-re helyezhető csatlakoztató doboz- zal lehet kibontani és tárolni; a letöltési idő hagyo- mányos módemekkel hosszadalmas (félperces film letöltése 56 kbps modemmel 5 perc!);
a kódolás (akárcsak az MPEG) veszteséges, dekódo- lás után az eredeti képminőség csak megközelítőleg nyerhető vissza; összehasonlítva viszont a folyamatosan követhető RealVideo átvitel minősé- gével, annál sokkal jobb);
az eljárás egyelőre kizárólag fenti hálózaton haszná- latos és nem nyilvános szabvány mint pl. az MPEG.
=>WebTV; =>set-top box; =>RealVideo; =>MPEG
video on demand
(VOD)
video kérésre Interneten vagy helyi (pl. hotel-) hálózaton keresztül, egy video szerverről tetszőleges időpontban lehívható, digitális kódolású TV-műsor ('video');
példa: a Duna-TV napi hírműsorai adásuk után "RealVideo" kódolásban a Web-ről bármely időpontban lehívhatók;
[a "RealVideo" kódolás szerény minőséget jelent ugyan, de mutatja a video kérésre eljárás elvét; teljesértékű képminőség (pl. MPEG-2 kódolással) csak a hálózatok sávszélességének lényeges növekedése után várható;] =>video-server; =>http://www.dunatv.hu/video/; =>http://www.cnn.com/
video-server
'video-szerver',
video-kiszolgáló
kisebb vagy nagyobb hálózatokon keresztül digitális video-szolgáltatást nyujtó kiszolgáló- gép;
a gyakorlatban ez egy egy vagy több processzorral és egy vagy több merevlemez tárolóval rendelkező (többnyire UNIX) gép, melynek processzorjai egyenkint akár 100 "video kérésre" szolgáltatást is képesek párhuzamosan ellátni ('time multiplex');
a kliens oldalon illesztődobozok (set-top box) végzik a dekódolást;
[kommerciális alkalmazása az USA-ban eddig nem vált be, mert kiderült, hogy az átlag TV-néző inkább nézi az ingyenes kommerciális TV-adásokat reklám- jaikkal együtt, mint a reklámmentes, de fizetős 'video kérésre' programokat;

új alkalmazás a programozható, otthoni video- szerver ("ReplayTV", "TiVo", stb.), mely több hagyományos TV-csatorna napi műsoranyagát (digitális formában) tárolhatja és azokat tetszőleges későbbi időpontban lehívhatóvá teszi; az eredeti reklámbetétek ezeknél is kiiktathatók;
=>server; =>video on demand;

videotex
videotex
 
telefonhálózatokra alapozott, a TV-adók Teletext szolgáltatásához hasonló, információs szolgáltatás;
szabványa szines szövegek mellett, csak durva grafika ábrázolását teszi lehetővé (Vieuwdata, Bildschirmtext, stb.); Nyugat-Európában mindenütt megbukott, mert a szolgáltatók (PTT-k) nem tudtak fizetésre érdemes tartalmat szolgáltatni; kivétel maradt a különleges módon finanszírozott francia "MINITEL"; =>MINITEL;
virtual memory látszólagos, leképzett, 'virtuális' memória tárkezelési eljárás, melynél a számítógép költséges és szűkös központi memóriáját kiterjesztik a lassúbb, de olcsóbb háttér- tárolóra; =>memory; =>hard disk;
Virtual Reality
(VR)
álvalóság, látszólagos, képzelt valóság,
(a Web-en)
térhatású grafikai ábrázolás és párbeszédes (interaktív) barangolás a Világhálón;
a kifejezés két értelemben használatos: van amikor igazi háromdimenziós ábrázolást értenek alatta, (pl. szimulátoroknál); ezeknek követése mindig is csak speciális szemüveg-rendszerrel lehetséges; ezeknél a szemüveg két kijelzőjét két eltérő szögben felállított kamera információja táplálja;
nem igazi 3-D, de térhatást keltenek ugyanzon tárgy többfelvételes képsorai, amikor is a térben barangol- hatunk és többszemszögből készített grafikák megjelenítését élvezhetjük egymás után, de nem egyszerre (pl. egy molekula ábrájának forgatása, vagy 'körülnézni' egy bizonyos helyzetből stb.); utóbbi természetesen nem igazi 3-D ábrázolás, mégis egy új lehetöséggel gazdagíthat egy Web-oldalt;
a VR a Web-en csak lassan terjed: egyrészt mert az ilyen állományok elkészítése szakember munkáját igényli, másrészt, mert a terjedelmes képsorok miatt az állományok nagyok;
VR megjelenítéséhez VRML-vieuwer dekoder-prog- ram szükséges; ez újabb böngészőknek néha már szerves része;
példák: a MEK könyvtárban: =>www.mek.iif.hu/vrml/;
vagy Apple QuickTime VR-képsorai (QTVR): =>www.apple.com/quicktime/; =>VRML;
virus (computer-) számítógép vírus adatok, programok tönkretételére szerkesz- tett program;
számítógépünket több módon fertőzhetik, leggyak- rabban megbízhatatlan helyről származó szoftveren keresztül, de újabban levél-mellékletben érkezve is!
kivédésükre vírusszűrő programok használhatók, de ezek időzítésben elmaradnak az új vírusok megjele- néséhez viszonyítva;
egyik nagyon nagy károkat okozó vírustípus az u.n. "féregvírus" (worm);
az IBM és Symantec "Secure Immunity System" név alatt olyan önműködő rendszeren dolgoznak, melyek amint új vírust észlelnek, azt azonnal egy "szűrőgyártó" gépnek továbbítják, mely önmaga védőprogramot szerkeszt és azt nyomban továbbítja a megvédendő gépeknek;
=>worm; =>virus-scan; =>attachment;
virus-scan vírusgát, vírusszűrő számítógép vírusok terjedése (pl. levél- mellékletként) javarészt kivédhető ú.n. vírusszűrő, vagy vírusgát programok telepítésével (de nem minden esetben!);
az ilyen programokat rendszeresen frissíteni kell; egy közismert vírusszűrő pl. innen szerezhető be: =>www.McAfee.com/
v-mail
(video e-mail)
video-posta
(video elektronikus posta)
elektronikus levélhez csatolt video-melléklet a Philips cég ipari szabványjavaslata szerint;
a személyi számítógépekhez árult tartozék egy kisméretű kamera-mikrofonegységből tömörítő szoftverből és kibontószoftverből áll;
a kamerakombináció egyik kivitelben USB egy másikban a hagyományos párhuzamos catolón keresztül illeszthető a PC-re;
a speciális együttes audió-video kódolás a felvételt 1 MB-re tömöríti percenkint (v.ö. MPEG-1: 1,5 Mbps); a kibontóprogramot a címzett ugyanabban a levélben minden esetben megkapja, tehát nem kell azt külön beszerezni; ugyanakkor mindkét levelező program MIME-kompatibilitását feltételezik;
az ezredfordulón féltucat audio-videó-kódolás vetélkedett egymással; ezek sorába illik fenti javaslat is; a csata kimenetelét befolyásolja majd az internethálózatok gyorsulásának (bps) üteme is;
=>e-mail; =>MPEG; =>USB;
voice-mail
 
hangposta
(üzenetrögzítő)
népszerű, a telefonon hívó és a hívott hangját a telefonközpontban rögzítő rendszer;
ellentétben a helyi telefonkészülékekbe építhető (mechanikus) beszédrögzítőkkel, melyek tetszés szerint, különköltségek nélkül többször is lehallgathatók, a mai hangposta lehallgatásakor telefonköltségek keletkeznek;
előnye, hogy az üzenetek bármely telefonbekötésről lehallgathatók;
VNC
(Virtual Network Computing)
'VNC'
(virtuális hálózati számítás)
az AT&T javaslata, mely lehetővé teszi egy böngészőablakban egy másik számítógép munkafelületének (desktop) bevetítését;
=>browser; =>desktop;
voice input hang/beszédfelismerő számítógép-bemenet szóbeli parancsokat felismerő, mikrofonnal rendelkező számítógép-bemenet;
a beszédfelismerés évtizedek óta kutatás tárgya, de a feladat öszetettsége miatt jelentősebb elterjedése csak az ezredforduló után várható;
a technológia azért is fontos, mert a mai felnőtt társadalom nem hajlandó megtanulni a számítógép kezelését, vagy nincs türelme hozzá; a felhasználói 'interfészt'-t tehát egyszerűsíteni kell;
a beszédfelismerés ('vokális bemenet') azon alapszik, hogy az analóg emberi hangot digitalizálás után a gép összehasonítja az abban tárolt szó- illetve parancskészlettel; egy szó felismerése esetén kezdeményezi a parancs végrehajtását;
műszakilag nagy szerepet játszik ebben a tárolt szókészlet nagysága és az elérhetőség sebessége;
az eddigi alkalmazások (TV-vezérlés, stb.) még körülményesnek és megbízhatatlannak bizonyultak (mikrofon-használat, háttéri zörej, hasonló csengésű szavak, stb.);
a beszédfelismerés fejlesztésében élen jár az IBM (erre alkalmas OS/2 operációs rendszerével) valamint a Philips (Automated Speech Recognizer (ASR)) javaslatával) utóbbi cég egy folyamatos beszédet felismerő programot is bemutatott már; A W3C konzorcium elött fekszik már a VoxML (Vox Markup Language = hang jelölő nyelv) szabványjavaslat mely szóbeli parancsokkal történő navigálást a Web-en hivatott elősegíteni; mivel azonban szaporodnak a javaslatok megalakult a VXML fórum a szabványjavaslatok harmonizálására;
=>user interface; =>speech recognition; =>VoxML; =>ASR;
VoIP
(Voice over Internet Protocol)
'VoIP' hangátviteli protokoll
('Hangátvitel az Interneten' protokoll)
Internet protokollok segítségével csomag- kapcsolt vonalakon is lehet digitalizált hangot továbbítani és párbeszédet folytatni;
míg a hagyományos, kapcsolt vonalas (PSTN) telefonösszekötetésnél a vonal a kapcsolat teljes ideje alatt "foglalt", internet-telefon esetében a digitalizált hang diszkrét csomagokban, különböző utakon jut el egyik pontról a másikra;
a megérkező hang rekonstruálást, folyamatosra alakítást igényel; erre a problémás feladatra, több eltérő megoldás van ma forgalomban, de hiányoznak még a nemzetközi szabványok;
=>protocol; =>packet switched network;
=>IP; =>PSTN; =>Webtalk;
VoxML (Voice Markup Language) 'VoxML' beszédértő programnyelv
(hang jelölő nyelv)
Motorola, SAP és mások közös szabványja- vaslata a HTML-nyelvvel összeférő, beszéd- felismerő Web-alkalmazásokra;
kézenfekvő alkalmazás pl. böngészőknél: szóbeli parancsokkal barangolni a Világhálón;
távollabbi cél: elbeszélt levelek lehetősége, mely a gépelt levelek helyére léphet...;
=>voice input; =>speech recognition; =>HTML;
VRML
(Virtual Reality Modelling Language)
'VRML'-nyelv (látszólagos valóság modelező nyelv) a Világhálón használatos programozó nyelv, mely lehetővé teszi, hogy Web-oldalakon álvalóságot jelenítsünk meg és a térben kalandozhassunk;
a nyelv a HTML nyelvhez hasonlóan szabványos címkék (tag-ok) használatán alapszik; az által, hogy az ábrázolt tárgyakat több szemszögből kell megjeleníteni, az ilyen állományok nagyok;
=>Virtual Reality; =>HTML; =>tag; =>http://www.vrml.org/;
VT-100
(Video-Terminal-100)
'VT-100' emulációs program szabvány végpont emulációs program; =>emulation; =>terminal
VXtreme 'VXtreme'
video kódolás
a folyamatosátó (streaming) technológián alapuló video-átviteli eljárás;
hasonlóan a RealVideo eljáráshoz, VXtreme video megjelenítéséhez megfelelő bedolgozó-program szükséges;
példák t.k. a CNN hírügynökség Web-oldalain;
=>streaming media; =>RealVideo;
=>http://www.cnn.com/;
W . .
WAIS
(Wide Area Information Servers)
'WAIS'-rendszer
(széles kiterjedésű információs szerverek)
Internet-adatbázisok adatbázisa (több mint 400), amely a Telnet-rendszeren keresztül érhető el;
nagymennyiségű információ hathatós felkutatására alkalmas; =>database; =>Telnet;
WAN
(Wide Area Network)
'WAN' -hálózat
(széles kiterjedésű hálózat)
széles kiterjedésű kommunikációs hálózat, amely egy épületnél, telephelynél, vagy iskolánál nagyobb területet fed le;
(ellentétben egy helyi jellegű (LAN) hálózattal);
WAN-hálózatok fizikai ismertető jelei települések esetében magas épületekre, azon kívül pedig főleg főutak mentén e célra felállított fémoszlopokra szerelt rövidhullámú adóantennák ;
=>network; =>LAN; =>GSM; =>GPRS;
WAP
(Wirleless Application Protocol)
'WAP' protokoll
(drótnélküli alkalmazás protokollja)
a WAP rendszer minimálisra (kis szövegekre) egyszerűsített, speciális web-oldalak vezetéknélküli átvitelét teszi lehetővé;
feladata hordozható készülékek (telefon, PDA, stb.) kis sávszélességű rendszeréből és kis felbontású kijelzőiből adódó megkötések adaptálása; korszerűbb és jobban alkalmazkodik a hálózatok és alkalmazások mai követelményeihez mint az eredeti HTTP Web-protokollok, de csak szövegszerű adatok kezelésére képes;
kilencszer nagyobb szövegállományokat tud kezelni mint az SMS, köztük URL címláncokat is, de képeket és más nem-szövegszerű állományokat nem;
a vezeték nélküli készülékek és az Internet hálózat közötti kommunikáció WAP szabványát a WAP fórum készíti elő; kezdeményezői Nokia, Ericson, Motorola, Unwired Planet mobilgyártó cégek; Microsoft később csatlakozott, de ugyanakkor az angol STNC cég felvásátlásával annak Hitchhiker programját is biztosította magának, mely ugyanezt a célt szolgálja, kevesebb beavatkozással az Internet szabványokba;
a WAP a "WML" (Wireless Markup Language) jelölőnyelvet használja a "HTML" jelölőnyelv helyett, de az átfejtés könnyen lehetséges;
a legtöbb európai mobil szolgáltató fenntart ma már a Világhálón WAP-kompatibilis oldalakat is;
a WAP jövője bizonytalan, mert a fejlődés nem áll meg csak szőveg-továbbátásra képes rendszereknél, hanem -hordozható eszközökön is- a Web teljes tartalmának és bemutatását veszi célba;
azonkívül komolytalan javaslat telefon-billentyü- zettel bővebb szövegek szerkeszthetőségét feltételezni;
=>protocol; =>HTTP; =>WML; =>SMS;
=>http://www.wapforum.org/;
warez (site)
'warez' (webhely)
illegálisan másolt programok lelőhelye  
a szoftverkalózok világából származó kifejezés, mely alatt szerzői joggal védett, illegálisan feltört, de a Webről letölthető programokat értik;
warez-webhelyek legtöbbször játékprogramokat tartalmaznak, de néha freeware vagy shareware programokat is közvetítenek;
az illegális warez szoftver annyiban különbözik a szintén illegális 'Napster' (P2P) gyakorlattól, hogy utóbbi nem szervergépekről (web-helyekről) hanem internetezők privát gépeinek merevlemezéről tölthetők le;
=>cracker; =>freeware; =>shareware; =>Napster;
WAV
(Waveform Audio)
'WAV' hangformátum szabványos, 8/16 bit mélységű hang/zene kódolási eljárás;
a formátum ismertető jele a .wav kiterjesztés; lejátszásához megfelelő dekóderprogram szükséges; valós idejű hangközvetítésre alkalmatlan; a WAV hangállományt először teljes egészében tárolni kell és csak azután lejátszható; =>AU; =>RealAudio;
WDM, DWDM
((Dense) Wavelength Division Multiplexing)
'WDM', 'DWDM'
(hullámhossz osztásos multiplex)
a jövő száloptikai használatának igéretes nagysebességű technológiái a többhullámhosszú fény használata;
kisérleti színten 1 Tbps átviteli sebességet értek el 10000 km-es szakaszon (Fujitsu 1999);
elemzők 2005 táján a hálózati korlátozások gyakorlati eltűnését igérik; =>fiber optics;
Web . lásd: =>World Wide Web
Web-agent Web-ügynök lásd:=>(intelligent) agent
Web-bug
Web-kém
(szószerint: Web-poloska)
Web-böngészéskor a felhasználó tudta nélkül, a számítógép adattáraiban kémkedő program;
akárcsak a 'cookie', ez is egy Web-oldal látogatá- sakor indul el; de míg előbbi bejelentkezik, ezt a Web-böngésző nem veszi észre;
a 'lehallgatások' lehetnek politiai vagy üzletpolitikai jellegűek, de várhatóan személyazonosításra is használhatók lesznek;
a begyűjtött adatokat a 'detektívügynökségek' kormányszerveknek, biztonsági szerveknek, reklámirodáknak, stb. adják el;
adatvédelmi intézmények is elkezdtek foglalkozni a Web-kémkedésnek ezzel a formájával;
a Web-bugnek semmi köze a softver bug-hez, azaz a programhibákhoz; =>cookie; =>bug;
WebCam (Webcam)
(Live Cam, Cam)
webkamera, élőképrögzítő távkamera, 'WebCam' egy adott földrajzi pontban parancsra vagy öműködően felvett képsorokat továbbító rendszer a Weben;
a képek egy Web-böngészővel az erre kijelölt Web- oldalon időnkint vagy folyamatosan megtekint- hetők; (elsősorban a Netscape 3.0 és utódai támogatják);
a felvevőkamerák bármely jellegzetes megfigyelő- pontban felállíthatók (ahonnan internet-kapcsolat lehetséges), így pl. a természetben, tornyokban, vagy akár űrszondákban is, ahonnan rendszeresen aktualizált képeiket egy Web-oldalra betáplálhatják; a lehívás lehet a néző parancsára, de lehet önműködő kézbesítés (server push) alapján is;
a Világhálón a képsorok napi 24 órán keresztül megtekinthetők, legyenek azok egy berlini toronyból, egy francia meteo-műholdról, a new-yorki 'Central Park'-ból vagy egy chilei csillagvizsgálóból;
némely esetben panoráma képsorokat kérhetünk le általunk távirányított kameráktól;
egy látványos jövőbeli WebCam-alkalmazás várható a NASA egyik távoli űrszondájáról: 2000-ben lővik napkörüli pályára a TRIANA bolygót, mely a földtől 1,6 millió km távolságból küldi majd rendszeres időközökben pillanat- felvételeit a földre, iskolai és más természetmeg- figyelő célokra:
egy magyar WebCam cím-gyűjtemény taláható az alábbi honlapon: =>mars.arts.u-szeged.hu/~dotsch/cam3/;
Webcasting tartalomkézbesítés a Web-en rárió és tv tartalomkézbesítés a Világhálón;
ez a rádió és tv világára (broadcasting) emlékeztető kifejezés megtévesztő, mert Webcasting esetében a tartalom csak egy szűkebb körhöz, a megrendelők- höz jut el (=narrowcasting) nem pedig mint a "casting"=szórás-nál feltételezhető tömegekhez;
a tartalom a megrendelőkhöz valós időben, vagy időben eltolódva, hívásra (on demand) jut el; technológiailag ez a szolgáltatás az Interneten -főleg video-tartalom esetében- a mainál jobb hálózati infrastrukturát feltételez; =>push-delivery;
=>audio on demand; =>video on demand
Web-clipping Web-nyírás segédprogram, mely egy Web-oldalon belül csak a lényeges információt tölti le;
szükségesse abból adódik, hogy sok üzleti érdekelt- ségű oldalon a tengernyi reklám között elvész az -esetleges- valóban hasznos tartalom;
legegyszrűbb formája a 'web-nyírásnak', amikor az oldalakat képek nélkül töltjük le, ennél azonban sokkal eszmésebb változatok is lehetségesek;
Web-hosting Web-gazdaság, szolgáltatás a Világhálón, melynél a 'gazda' az ügyfelek Web-kiadványait -napi 24-órás hozzáféréssel- az arra hivatottak számára számára hozzáfér- hetővé teszi;
a Web-kiadvány a gyakorlatban lehet egy egyszerű honlap-, de lehet egy Web-tanya tulajdonosának terjedelmes mondanivalója, eseteleg zene- vagy videoarchívuma is;
a szolgáltatás díjazása az igényelt tárterület (pl. 1-20 MB), esetleg a várható forgalom nagyságától függ; amennyiben a szolgáltatás 'ingyenes', akkor a szolgáltató többnyire reklámokkal terheli az oldalakat;
fenti feladatot a gyakorlatban a szolgáltató szerver- gépe látja el; egy rokon szolgáltatás az ipari "tartalom-gazdaság" (content hosting), mely pl. a használatban lévő programok és az ősszes üzemi dokumentáció biztonságos tárolását jelenti, erre specializált cégek által; =>host; =>server;
Web-mail
(Web-based e-mail)
Web-posta
(Web-alapú e-posta)
a Világhálón elérhető személyes postafiók;
a hagyományos (POP3) protokoll helyett a HTTP protokoll szerint működik; előnye, hogy -ellentétben a helyi szolgáltatónál bérelt (POP3) postafiókkal- a Web-postafiók a világon mindenhonnan elérhető, ahol Web-hozzáférés adott;
nem szükséges hozzá saját Web-hozzáférés bérlete, de még egy saját számítógép sem, csak az egyéni azonosító ismerete; az ilyen postafiók nyilvános könyvtárakból, barátoktól elérhető;
írásra, olvasásra Web-felületű levelezőrendszerek a web-szerkesztő és a böngésző-program tulajdonságait haszálják, nem szükséges tehát külön levelező ügyfélprogram (kliens) és kikerüli a sok eltérő levelezési szabványt (7/8 bit);
hátrány, hogy az írás és olvasás a többnyire 'webrekapcsolt' állapotban történik -miután az ügyfél egy megadott URL-címre azonosítószámával bejelentkezett- ami természetesen huzamos web-kapcsolatot igényel;
Web-alapú levelezőrendszerek lehetőségei korlátozottabbak mint a hagyományos (POP-3) rendszereké; népszerüségük az u.n. "ingyen" levelezés csalogató lehetőségeiből ered; a fenntartók bevételei a Web-oldalakhoz könnyen csatolható tarka reklámokból származnak; a levelesládák méretét megszabják (pl. legfeljebb 2MB);
a Web-alapú levél nem tévesztendő össze a HTML- levéllel (HTML e-mail);
=>e-mail; =>POP3; =>freemail; =>HTML-mail; =>http://www.hotmail.com/; =>http://www.yahoo.com/;
Webmaster/ Webmistress Web-rendszergazda/ vagy 'gazdasszony' hálózati gazdagépet (szervert) kezelő szakértő
WebPad (kézi) böngészőtábla egyik hordozható, LCD-kijelzőre alapozott elektronikus 'palatábla' márkaneve;
egy anyagéppel (személyi számítógéppel) rádió-összeköttetésben működik;
ellentétben a noteszgépek kijelzőivel, a WebPad olyan érintőfelületes LCD-megjelenítést használ, melyet Web-böngészésre optimalizáltak;
Cisco kivitelezésében a készülékre egy USB csatolón keresztül egér és billentyűzet is csatlakoztatható; =>LCD; =>USB;
Web-page Web-oldal, honlap lásd: =>homepage
Web-ring Web-gyűrű, Web-lánc azonos témakörű Web-területek láncba fűzött címoldalai;
egy tetszőleges láncba fűzött honlapról, a lánc mentén egyik vagy másik irányba elindúlva, kattintgatva, minden befűzött oldalra el lehet jutni, esetleg többet átugorva az eredeti oldalra vissza lehet térni; a gyűrű tehát bizonyos szabályok szerint csoportosított, válogatott könyvjelzők gyűjteménye;
az eredeti elképzelés szerint, felvétel előtt egy moderátor (webmester) ellenőrizte a bekapcsolandó honlapokat, hogy megfelelnek-e a szabályoknak, és ellenőrizte pl., hogy nem üzleti érdekeltségű-e a honlap;
utóbbi kitétel megszünni látszik amióta a Geocities vette meg a rendszert, pontosan reklámterjesztési célokból...
az eredeti "WebRing" gyűrűt egy 19-éves diák gondolta ki 1995-ben, azóta már közel 70 ezer ilyen Web-gyűrű létezik, közel egymillió láncba fúzött honlappal pl. zene, természetjárás, sport, stb. területeken;
a Web-gyűrűk bizonyos mértékig egy e-könyvtár egyik könyvespolcát mintázzák, melyen egy moderátor által válogatott honlapok sora található; szigorú moderálás esetén elérhető pl., hogy az olvasó a keresett témakörben ne botoljon reklámokkal terhelt honlapokba!
a "WebRing" rendszer egyik hasonmása a "WebSurf"; =>http://www.webring.org/;
Web-site Web-tanya, Web-hely, Web-terület, Web-telep,
Hálótér, Hálóhely, lelőhely, tartalomtár a Hálón
önálló URL-címmel rendelkező egy vagy többoldalas kiadvány, 'tanya' vagy 'terület' a Világhálón;
míg a honlap kifejezés inkább a címoldalt, a 'névje- gyet' jelenti, addig a Web-site az egész, önálló infor- mációs egységnek tekinthető tartalmat, beleértve az esetleges szolgáltatásokat is;
a Web-tanya teljes tartalma az URL-cím kiterjeszté- sein keresztül érhető el;
a címláncok (hyperlinks) segítségével befűzött tartalom más Web- tanyákon (más URL-címeken) található; =>Web; =>homepage; =>Web-page; =>URL; =>hyperlinks;
Web-space
Web-tárhely
 
Web-tanyák fenntartásához szükséges tárhely a szolgáltató szerverén;
Internet szolgáltatók többnyire 1-25 MB tárhelyet biztosítanak ügyfeleik honlapjának, Web-oldalainak a publikálására; szővegszerű dokumentumok esetében ez rendkívül sok, képek, zeneszámok de főleg kisfilmek és archivumok hozzáférhetővé tételére viszont rendszerint kevés;=>homepage; =>Web-site; =>Internet Service Provider;
Webtalk Web-párbeszéd, Web-telefon telefonálási lehetőség a Web-en keresztül;
előnye: tetszőleges távhívás helyi tarifa mellett;
szükséges segédeszközök: mikrofon, hangkártya, hangszóró valamint megfelelő párbeszéd-program;
két technológiája használatos: a) hasonló számító- gép-állomások között, b) számítógép és egy hagyo- mányos telefon között; =>VoIP;
WebTV 'WebTV' olcsó 'Internet-vevő', amely egy teljesértékű számítógép helyett, egy kis, zárt, a TV- készülék tetejére helyezhető dobozba foglalja az Internet-kapcsolathoz szükséges elemeket, monitorként pedig a TV-készüléket használja;
az USA-ban a rendszer speciális szolgáltatókon keresztül működik (WebTV Network), Európában egy szolgáltatótól független megoldás is fejlesztés alatt van;
célja az olcsó, felhasználóbarát Internet-kapcsolat a nem-műszaki átlagember számára; az első ilyen készülékek USA-kivitelben 100/300.- dollár között kaphatók;
ha a fogyasztó ezt az egyszerű, de a TV-használat- tal ütköző megoldást elfogadja: tehát felváltva működtet passzív és interaktív információs kapcsolatot, akkor a doboz tartalmát idővel ugyanúgy a TV-készülékbe fogják integrálni, mint annakidején a Teletext-dekódert;
műszaki kompromisszum a rendszernél t.k. az is, hogy a mai TV- készülékek képcsatornájának felbontása elmarad a számítógép-monitorok felbontása mögött, magyarul: egy tetszőleges Web-honlap a TV-n nem olyan éles mint egy jóminőségű monitoron;
1997 derekán Microsoft megvásárolta a WebTV hálózatfejlesztő céget szolgáltatásaival együtt, részben mert a Windows-CE operációs rendszernek keresett új alkalmazást; (az átütő siker még több okból várat magára);
a WebTV európai PAL változata már megjelent, több országban folynak ezzel kisérletek; a PAL változatú készülékeket jelenleg a PACE, Philips, Grundig, cégek fejlesztik;
=>set-top box; =>http://www.webtv.net/;
Webzine Web-magazin lásd: e-zine; =>e-zine;
Winamp
'Winamp'
zene lejátszóprogram
 
sokoldalú lejátszóprogram t.k. MP3, Liquid Audio, stb. kódolású zene lejátszásához;
=>MP3, =>Liquid Audio;
Windows
(operating system)
'Windows'
operációs rendszer (szószerint = ablakok)
Microsoft népszerű, grafikus megjelenítésű operációs rendszere;
a Windows 3.1, Windows 95/98, Windows CE, stb.; a régebbi, nem-grafikus MS-DOS operációs rendszer továbbfejlesztett változatai;
a szervereknél használt Windows NT -nek a rendszermagja a fentiektől alapvetően eltér; a többfelhesználós, többfeladatos NT operációs rendszer a UNIX valamint az újabb LINUX vetélytársa; legújabb változata Windows 2000 alatt került forgalomba;
2001-től őszétől kapható a Windows XP, a 'házi' operációs rendszerek új változata;
megjegyzendő, hogy a Windows-CE forráskódját Microsoft 2001-től nyilvánossá tette;
=>operating system; =>GUI; =>DOS; =>UNIX; =>LINUX;
WinZip 'WinZip' tömörítő-program Windows alapú operációs rendszereknél használt állománytömörítő és kibontó program;
terjedelmesebb adatcsomagokat Windows rendszereknél ZIP kódolással szokás archiválni, az Interneten továbbítani, stb; ez 2:1...3:1 arányú, veszteségmentes tömörítést tesz lehetővé;
a ".zip" kiterjesztéssel jelölt állományokat használat elött 'ki kell bontani' (kitömöríteni), de a WinZip program alkalmas arra is, hogy a kibontatlan állományba is 'belenézzünk'; a WinZip-nek jelenleg a 7.0 változata tölthető le (ingyen) a Hálóról; elődei voltak a DOS környezetben használt PKZIP és PKUNZIP programok;
=>ARJ; =>ZIP; =>Windows; =>http://www.winzip.com/;
wizard 'varázsló' segédprogram telepítési vagy üzembe-helyezési műveleteket egyszerű 'igen-nem' típusú válaszokkal segítő, gyorsan eredményre vezető kisérőprogram;
W-LAN
(Wireless Local Area Network)
'W-LAN'
(vezetéknélküli helyi hálózat)
rádiófrekvenciás összeköttetésre alapozott helyi kommunikációs hálózat;
a 2,45 GHz-es tartományban az ú.n. Direct Sequence Spread Spectrum szerint működő összeköttetés 150 méteres körzetben 11 Mbps adatátvitelre képes;
a W-LAN bizonyos mértékig a 'háztáji' Bluetooth technika vetélytársa, de a frekvenciatartományt eltérően használja;
mindkét technikára számítógép-illesztőkártyák kaphatók; =>LAN; =>Bluetooth;
WML
(Wireless Markup Language)
'WML' jelölőnyelv
(vezetéknélküli jelölő nyelv)
szabványjavaslat Web-oldalak szöveg- részeinek hordozható gépek kijelzőin történő ábrázolására (GSM-telefon, PDA-kézigép, stb.);
az "XML" nyelvből levezetett "WML" része a "WAP" protokollnak;
a nyelv jelentősége hosszútávon bizonytalan, mert a műszaki fejlődés a Web-oldalak teljes -és nem csak a szövegrészek- ábrázolása irányába halad;
HTML Web-oldalak átfejtése WML-formátumra megfelelő programokkal lehetséges;
=>WAP; =>HTML; =>GSM; =>PDA;
word processor
(program)
szövegszerkesztő
(program)
közismert, elektronikus iratok szerkesztésére használt szoftver;
legismertebbek: Word (Microsoft), WordPerfect (Corell), StarWriter (Sun); sokszor egy irodai ("office") programcsomag részét képezik és több platformra kaphatók (Windows, Mac, Linux);
az átjárás (olvashatóság) az eltérő szerkesztőkkel írt dokumetumok között nem mindig adott, így pl. a magyar betűkészlet is csorbulhat; az rtf (Rich Text Format) kódolású dokumentumok kölcsönösen használhatók; =>software; =>RTF;
workstation
munkaállomás,
munkagép  
speciális feladatokat végrehajtó számítógép;
a kifejezés két értelemben használatos:
1.) munkaállomásnak nevezik azokat a gépeket, melyeket egy különleges feladatra optimalizáltak; ilyen pl. egy grafikus tervezésre szánt számítógép, különösen gyors processzorral, különösen nagy memóriával és különleges video-kártyával;
a "workstation" kifejezés UNIX operációs rendszerű gépek környezetében volt először használatos;
2.) munkaállomás lehet egy hagyományos PC is, mely egy helyi hálózaton (LAN) keresztül egy nagyszámítógéphez (mainframe) csatlakoztatva végzi feladatait; bizonyos párhuzamok vonhatók a végkészülékek (terminal) feladataival;
=>terminal; =>mainframe computer; =>LAN;
World Wide Web
(WWW, Web)
Világháló, Háló, Web, Világszőttes a "Web", az elektronikus levelezés után, az Internet-hálózat legfontosabb alkalmazása; legfőbb jellemzője, hogy címláncokon keresztül, többmédiumos adatkezelés mellett, egyszerű 'egérkattintással' világkörüli ugráso- kat tesz lehetővé, tetszőleges információs pontokra, honlapokra, Web-tanyákra;
a Világháló legfontosabb hírszerző-, olvasó- programjai a böngészők és a keresők;
míg régebben az elektronikus levelezés, az irodai alkalmazásokon kívül csak vegetáltak, a Web megjelenése ugrásszerűen megváltoztatta aaz adatkommunikáció fejlődésének az irányát:
ma több, eredetileg nem a Web-re tervezett Internet- alkalmazás elérhető a Web-en keresztül is, és nincs kizárva, hogy az elektronikus levelezés is egy idő után teljesen a Web-változatokra fog áttérni;
a képes/grafikus Világháló nyitotta meg az utat az Internet nem-számítástechnikusok általi használa- tára;
azt csak remélni lehet, hogy a továbbiakban a Háló a műszaki és üzleti felhasználás mellett a humán szférában is lényeges szerephez tud majd jutni;
érdemes azt is megjegyezni, hogy a World Wide Web nem amerikai eredetű; a rendszer feltételeit a belga Tim Bernes Lee dolgozta ki, amikor a genfi CERN-nél dolgozott (ma ő a W3C igazgatója);
=>Internet; =>hypertext; =>hyperlink; =>browser
worm (virus)
féregvírus   rendikívül veszélyes számítógépvírus, mely sokszor nem azért hatol be egy gépbe, hogy ott állományokat törüljön, hanem, hogy először ott meghúzódva, majd egy bizonyos időpontban, a világ számtalan gépéről egyszerre, láncleveles vírusszórással, elektronikusan elérhető intézményeket (pl. a Pentagont) bénítson le;
ilyen volt 2001 augusztusában a I Love You féregvírus, mely 400.000 szervert fertőzött meg és végül világviszonylatban 8,7 milliárd dollár kárt okozott; =>virus;
W3C
(WWW-Consortium)
W3C szabványosító iroda világiroda a cégérdekektől független Web- szabványok (új protokollok, html-címkék, stb.) létrehozására; tagja az ISOC-nak;
a rohamosan szaporodó, a W3C-honlapon tárgyalt javaslatok előrevetítik fejlődés lehetséges irányait
=>ISOC; =>IETF; =>www.w3.org/
WYSIWYG
(What You See Is What You Get)
'WYSIWYG'
(amit látsz, azt kapod)
(nyomtatvány, Web-oldal, stb.) szerkesztő- programoknál használt kifejezés; arra utal, hogy a szerkesztett anyag megjelenítéskor (papíron, képernyőn) ugyanúgy néz majd ki mint szerkesztésnél;
tehát nem csak a beolvasott tartalom, de az oldal felépítése is ellenőrizhetően megfelel a szerkesztő- program által mutatottnak (ez azért nem magától értendő, mert a megjelenítésnél használt programokat (nyomtató, böngésző, stb.) más cégek gyártják mint a szerkesztőprogramokat);
WYSIWYG szerkesztőprogram pl. az Adobe PageMill vagy a Microsoft FrontPage;=>editor;
=>www.adobe.com/prodindex/pagemill/;
=>www.microsoft.com/frontpage;
X . .
X.400 X.400 levelező szabvány elektronikus levelezésnél Magyarországon is gyakran használt ISDN-alapú szabvány, mely a nemzetközileg ismertebb SMTP-nél lénye- gesen több szolgáltatást nyújt;
elsősorban kormányzati levelezésnél használatos;
=>ISDN; =>SMTP
XHTML
(Extensible Hypertext Markup Language)
'XHTML' jelölő nyelv
(bővíthető hipertext jelölő nyelv)
a rövidítés az XML és a HTML jelölő nyelvek összevonásából keletkezett és az XML nyelv tulajdonságaival bővített HTML nyelvet jelenti; =>XML; =>HTML;
XML
(Extensible Markup Language)
'XML'
(bővíthető jelölő nyelv)
Web-dokumentumok leírására használható jelölő nyelv, melynek címkéit (tags) a szabvá- nyosított HTML nyelv címkéi mellett, a Web- szerkesztő, vagy azok egy csoportja, maga definiálhatja;
az új XML-szabvány, akárcsak az eredeti SGML szabvány, nem határoz meg maga jelölő címkéket, de a meghatározás módját szabványosítja; az XML sokkal egyszerübb mint az SGML;
az XML nyelvre azért volt szükség, mert a HTML szabvány, minden terjedelmessége ellenére, nem tudja nyomon követni a növekvő speciális és egymásnak gyakran ellentmondó igényeket;
az XML-t jelenleg leginkább üzleti érdekcsoportok támogatják, például ipari termékek jellemzőinek azonos módú leírására, ami által a keresés és összehasonlítás könnyebbé válik;
az XML-t a W3C, 1998-ban szabványosította, de a böngésző-programoknak csak az 5. generációja, az I.E. 5.0 és a N.N. 5.0 ismeri;
=>HTML; =>XHTML; =>SGML; =>W3C;
Y . .
Yahoo 'Yahoo' kereső egyik legrégebbi, népszerű keresőprogram a Web-en: ékezetes magyar szöveget is kezel;
a Yahoo óriási adatbázisaiba a Web-oldalak szerkesztve kerülnek; ma is egyik leghatékonyabb kereső; =>search engine
=>http://www.yahoo.com/;
Z . .
ZIP (-file) 'ZIP' (állomány) WinZip tömörítőprogrammal létrehozott állomány;
ismerhető jele az állomány nevéhez csatolt .zip kiterjesztés; =>WinZip
Zip-drive Zip-meghajtó az Iomega cég 250 MB kapacitású mágne- ses lemeztárolójának meghajtója;
hordozható kivitelben 40 MB-ig kapható;
mivel a ZIP nem kompatibilis a hagyományos floppy-val, alkalmazása csak lassan terjed, sőt jövője kérdésessé is vált, miután 1997 -ben már 100 MB-s, a hagyományos hajlékonylemezzel kompatibilis meghajtók is bemutatásra kerültek (igaz, ezek még nincsenek a piacon);
további vetélytársai a nagyobb méretű, újraírható CD-k (>640 MB); =>floppy disk; =>CD-R;
Z-modem 'Z-modem' -protokoll népszerű adatátviteli protokoll modemes kapcsolatokhoz;
telefonvonalon keresztül történő le- és feltöltésnél pl. tömörísést végez, folytatja a megszakadt kapcso- latot, stb.; =>modem;
.
.   .  


vissza a címlapra
látogatók 1999 okt. 26-tól