Kezdőlap

Média és reklám szótár

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V w          

 

 
30 mp alapú összehasonlítás: célja, hogy közös alapot teremtsen a reklámsúlyok (SOV) összehasonlítására abban az esetben, amikor a hirdetők különböző hosszúságú reklámfilmet használnak.
A
Above The Line (Vonal fölött): tömegmédiumokon keresztül történő reklámozás (pl. +TV, sajtó stb. használata).
Advertorial:
a kommunikáció kifinomult formája, melyet leggyakrabban a sajtóban alkalmaznak. Az ilyen formájú megjelenés azáltal erősíti a hirdető brand kommunikációját, hogy az újság szerkesztett részeként jelenik meg. A megjelenés tisztán reklám jellegű, viszont a kiadvány stílusának megfelelő, szerkesztők által szerkesztett kell, hogy legyen.
Affinitás index:
a média tervezés során használt „hatékonysági mutató”. Egy adott célcsoport képviseletét fejezi ki a teljes lakossághoz viszonyítva egy meghatározott program/médium esetében. Az affinitás index számítása: TRP/GRP. Amennyiben ez a hányados nagyobb, mint 1 (100%), az azt jelenti, hogy a vizsgált program/médium jól célozza az adott közönséget. Minél magasabb ez a szám, annál jobban céloz az adott médium/program.
Átlagos gyakoriság:
azt mutatja, hogy célközönségünk 1 tagja átlagosan hányszor találkozott a reklámüzenetünkkel.
B
Barter üzlet:
egy csatorna vagy kiadó reklámidőt/hirdetési felületet biztosít más szolgáltatásért, termékért cserébe.
Below The Line (Vonal alatt):
a reklámozás azon formája, amiben nem tömegmédiumokat használnak (pl. direct mail, akciók stb).
C
Célcsoport (Target Group):
azon – marketing célok alapján meghatározott – emberek csoportja, akiket a kampány során elérni szeretnénk.
Célközönség (Target Audience): a célcsoporthoz legközelebb álló, médiakutatások által kezelhető, megbízhatóan mérhető csoport.
CPP (Cost per Point):
egy meghatározott célközönség 1%-ának (1 rating pont) elérési költsége egy adott médiumon keresztül.
CPT (Cost per Thousand):
azt mutatja meg, hogy mennyibe kerül egy adott médiumon keresztül a célközönségünkből ezer fő elérése.
D
Dupla oldalas hirdetés (2/1):
2 közvetlenül egymás mellett lévő 1/1 (teljes méretű) hirdetés.
E
Effektív gyakoriság (Effective Frequency):
annak érdekében, hogy kampányunk teljesítse az elvárt célkitűzéseket, célközönségünknek több alkalommal kell találkoznia hirdetésünkkel. Ezeket a gyakorisági szinteket, amelyeken a reklámok a leghatékonyabbak, effektív gyakoriságnak nevezzük (pl. 3+, 4+).
Effektív elérés (Effective Reach):
célközönségünk azon százaléka, amelyet kampányunk során az effektív gyakorisági szinten elérünk (pl. 3+ 50%, 4+ 50%).
F
Flight / Burst:
a futó kampány egy összefüggő időszaka.
G
GRP (gross rating point):
össz „rating” pont. Azon ratingek összessége, melyet egy adott média eszköz leszállít egy adott kampányban.
H
Horizontális Road Blocking (Úttorlasz):
egy TV vagy rádióreklám több csatornán egy időben történő elhelyezése.
I
Implementációs tervezés:
a média stratégia alapján elkészített részletes – megvásárolandó – média terv.
Infomercial:
olyan hosszabb fizetett megjelenés, amely inkább a termék/szolgáltatás részletes bemutatását szolgálja, mint rövid kereskedelmi üzenetet közvetít.
K
Konverzió:
arányszám, amely megmutatja, hogy egy adott időszakban, két egymástól különböző célközönség egy adott csatornán, napszakban, programban, reklámblokkban vagy éppen egy reklámspot alatt egymáshoz képest milyen arányban volt képviselve a képernyő előtt.
Költség kalkuláció:
 • Bruttó költség: felárakkal növelt, tarifa áron számolt (áfa nélküli) reklámköltés.
 • Nettó költség: a bruttó költés mínusz a mennyiségi engedmény.
 • Net-net költség: nettó költség mínusz az ügynökségi jutalék.
 • Ügyfél költség: net-net költség plusz az ügynökségi díj.
Közönségarány (TV és rádió):
az adott csatorna részesedése a többi csatornához képest a célcsoportnak azon szegmenséből, akik a vizsgált időpontban az adott médiatípust fogyasztják.
L
Lefedettség:
célközönségünk azon százalékban kifejezett hányada, akiknek alkalmuk volt látni vagy hallani egy hirdetést.
Lineáris árképzés: ha egy 30 mp-es rádió vagy TV reklám költsége 100, akkor bármely hosszabb vagy rövidebb reklám költsége arányosan több vagy kevesebb (pl. 15 mp – 50, 45 mp – 150).
N
Nem lineáris árképzés:
a 30 mp-nél hosszabb vagy rövidebb reklámok költségét nem arányosan kalkulálják (pl. 5"–30, 10"–50, 15"–55, 20"–80, 25"–90, 30"–100).
Napszak szegmensek:

olyan időintervallumok, melyek összefüggésben vannak bizonyos célközönségek által leginkább nézett idősávokkal.
A magyar piacon a következő napszakokról beszélhetünk:

 • kora reggel: 6:00- 9:00
 • délelőtt: 9:00-12:00
 • kora délután: 12:00-15:00
 • főműsoridő előtt: 15:00-18:30
 • főműsoridő: 18:30-22:00
 • késő éjszaka: 22:00-02:00
Nettó elérés (Reach):
a célcsoport azon százaléka, amely a kampány időszaka alatt legalább egyszer találkozott az üzenettel.
Net Reach = 1+ Coverage (Lefedettség).
Nyomott példányszám:
egy sajtótermék egyszeri kiadásának összes példányszáma, beleértve a terjesztett – újságárusnál megvásárolt, előfizetett – és nem értékesített (remittenda), valamint ingyenes számokat.
O
OTS, OTH (Opportunity to See/Hear):
megmutatja, hogy egy adott időszak (pl. 4 hetes kampány) alatt a célcsoportunk tagjai átlagosan hányszor találkoztak a hirdetéssel.
P
People Meter (Nézőmérő):
az egyik legfejlettebb TV kutatási módszer, amely a panel háztartásokban a háztartások tagjainak tévézési szokásait folyamatosan méri.
Példányszám auditálás:
rendszerint független cég által végzett példányszám ellenőrzés egy adott sajtótermékről. Ez az információ elérhető mindenki számára, és hasznos segédeszköz mind a kiadóknak, mind pedig a médiaügynökségeknek és hirdetőknek.
Post-buy analízis (utóanalízis):
a kampány tényleges teljesítményének kiértékelése az előzetes tervekhez viszonyítva. Az elemzésben szerepel GRP és TRP teljesítmény, OTS, lefedettség és gyakoriság vizsgálata stb.
Pozícionálás:
egyes médiumokban a hirdetés kedvező helyre történő elhelyezése. Sajtóban pl. szerkesztőségi anyaggal szemben a jobb oldalon, hátsó vagy belső borítón stb. Televízióban a reklámblokkon belüli elhelyezés lehet pl. blokkelső vagy -utolsó.
R
Rate card (tarifa):
az adott médium árlistája, melyek szezononként meghatározzák a különböző megjelenések / idősávok / programok árait.
Rating pont:
az adott program/kiadvány által elért célközönség rész (%). 1 rating pont = a célközönség 1%-a.
Readers per copy (egy példány olvasóinak a száma):
egy sajtótermék átlagosan egy példányára jutó olvasók száma, melyet az átlagos olvasottság és a példányszám hányadosaként számolunk.
Reklámzaj (clutter): 3 fő típusa van:
1. teljes piaci reklámzaj: a piacon adott periódus alatt megjelenő hirdetések öszszessége.
2. versenypiaci reklámzaj: azon hirdetések összessége, melyek konkurens márkákat hirdetnek.
3. médiazaj: egy adott médiumban adott periódus alatt megjelenő hirdetések öszszessége.
S
Sajtó hirdetés méretek:
 • Tükör méret: sajtótermékek oldalain a szöveggel, illetve képekkel kitöltött / kitölthető, margókkal határolt, milliméterben meghatározott felület.
 • Vágott méret: sajtótermékek tényleges, kész mérete. Ennek nyomdatechnikai szempontból biztonsági mérete a kifutó méret, mely minden oldalon 5 mm-es ráhagyást jelent a vágott mérethez képest.
Share of Voice (SOV), Share of Spending (SOS):
egy adott vagy több brand által képviselt reklámsúly, amelyet egy meghatározott piacon vagy piaci szegmensen belül képvisel egy adott időszak alatt. Ez a reklámsúly általában reklámköltés (SOS) vagy rating (SOV) alapján fejezhető ki.
Stratégiai média tervezés:
marketing tervek megvalósításához biztosított média javaslat, amely meghatározza a kommunikációs célokat, média választást és célzást.
T
Terjesztett példányszám:
egy sajtótermék egyszeri kiadásának azon példányszáma, amelyet értékesítenek, vagyis az újságárusnál megvásárolt, előfizetett vagy ingyenesen kiküldött példányok összessége.
TRP (Target Rating Point): egy meghatározott célközönség azon százaléka, amelyet az adott program/kiadvány elér. 1 TRP = 1%-a az adott célcsoportnak.
TVR : Televíziós Rating.
V
Vertikális Road Blocking (úttorlasz):
egy TV vagy rádió reklám egy napon, egy csatornán, különböző időszakokban történő elhelyezése.
W
Weekly Weight (heti súly):
a kampány erősségét mutatja heti TRP-ban kifejezve.

 

 

lap tetejére

adatvédelmi elv | netikett | honlap térkép | archívum | impresszum